Strona główna Niektóre przemyślenia Natura Trójcy Trójca w Naturze! Medytacje Różańcowe Aborcja? Aniołowie Cudowny Medalik
Mapa strony Antykoncepcja? Msza wyjaśniona Predestynacja?! Wielka Tajemnica! Czyściec? Lourdes Fatima

Czy Bóg zgadza się z aborcją?

Sacred Heart of Jesus the Divine Mercy and the NEW ADAM JESUS the Divine Mercy as He appeared to St Faustina February 22 nd 1931 Miraculous image of Our Lady of Guadalupe Mexico 1531 patroness of the unborn Immaculate Heart of Mary Mother of God and the New Eve

Ostatnio uaktualnione: 9. maja

Wprowadzenie

Krótki artykuł o aborcji.

Każdy, kto ma sumienie widzi, że aborcja to przerażające morderstwo dokonane na najbardziej delikatnych i bezbronnych istotach ludzkich. BÓG jest PANEM ŻYCIA i to On stwarza DUSZĘ każdej osoby w momencie jej poczęcia. TYLKO od Niego zależy, kiedy ŻYCIE się zaczyna i kiedy się KOŃCZY. Wszyscy wiemy, że duży nacisk jest wywierany na matki, które są w ciąży mając trudne warunki, ale zabijanie NOWEGO ŻYCIA nigdy nie jest rozwiązaniem problemu. Rodzina i przyjaciele powinni również pomóc kobiecie w takich warunkach. Matce udzielane jest wsparcie i pomoc, by mogła swoje nowonarodzone dziecko oddać do adopcji. Aborcja jest sprawą o wiele poważniejszą, jeśli dziecko jest zabijane z EGOISTYCZNYCH POBUDEK. Bóg jest OSOBĄ najbardziej urażoną przez aborcję, ponieważ MARTWE DZIECKO jest JEGO WŁASNOŚCIĄ, która została zabita. On wciąż może to dziecko zbawić, ale Jego WOLA i plany dla niego zostały zniszczone. Aborcja jest największym Złem w społeczeństwie opartym na "kulturze Śmierci", którym świat się stał. Człowiek, który uważa, że to on jest panem życia musi odpokutować za tę wielką obrazę Boga. Bóg KOCHA wszystkich, ON KOCHA nawet ludzi, który pomagaja zabić dzieci, tak bardzo jak KOCHA same dzieci. Ale chce, żeby oni odpokutowali. BÓG pragnie, by każdy, ofiara i grzesznik, znalazł się z NIM w Niebie na wieczność. Żaden grzech nie jest dla NIEGO zbyt wielki, by go nie wybaczyć. Bóg chce powiedzieć wszystkim, dzieciom i ludziom uwikłanym w każda aborcję, to co powiedział Prorokowi Jeremiaszowi (Jer 1: 5): "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię". Jeszcze większa krzywda dzieje się tym dzieciom, ponieważ KAŻDA osoba ma PRAWO być uznana za osobę i ma prawo do nadania imienia i chrztu. Rodzice dziecka powinni to zrobić, kiedy przyjdzie na to czas, ale Chrześcijanie mogą w każdym momencie duchowo ochrzcić nienazwane dziecko poddane aborcji lub zmarłe w wyniku poronienia, używając Wody Święconej, wyobrażając sobie dziecko w swoich ramionach i nadając mu imię. Dobrze jest również przeprosić dziecko w imieniu rodziców. Wszyscy możemy modlić się do Boga w zadośćuczynieniu za grzechy aborcji na świecie. Możemy uczestniczyć w mszach lub odmawiać różaniec albo tę Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Photos

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Modlitwy początkowe Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Znak Krzyża

Zaczynamy i kończymy te modlitwy robiąc znak Krzyża prawą (u większości ludzi! ; lub lewą u reszty) ręką od czoła do pępka i od lewego ramienia do prawego, mówiąc jednocześnie: "W imię Ojca (dotknij czoła) i Syna (dotknij pępka) i Ducha (dotknij lewego ramienia) Świętego (dotknij prawego ramienia) Amen". Możemy odmawiać poniższą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia (ta modlitwa jest dobrowolna w Koronce), następnie jedno "Ojcze Nasz", jedną "Zdrowaś Maryjo" oraz "Skład Apostolski".

MODLITWA W GODZNIE MIŁOSIERDZIA (O GODZ. 3.)

((Jezus poprosił Siostrę Faustynę o odmawianie tej modlitwy o godzinie 3.)

"Jezu, Ty umarłeś, ale źródło życia wytrysneło dla dusz i OCEAN MIŁOSIERDZIA otworzył się dla całego świata. Źródło Życia, niepojęte Miłosierdzie Boże, obejmij cały świat i przelej się na nas", "O Krwi i Wodo, które wypłynęły z Serca Jezusowego jako źródło Miłosierdzia dla nas, ufam wam".

Pamiętaj jednakże, że w każdej godzinie gdzieś na świecie jest godzina 3!

Ojcze Nasz

Ojcze Nasz,
Któryś jest w Niebie,
Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi,
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
I nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode złego. Amen.


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo,
Łaski pełna,
Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami,
I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus,
Święta Maryjo Matko Boża,
Módl się za nami teraz,
I w godzinie śmierci naszej Amen.


Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Na dużych paciorkach modlimy się tak:

"Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata"

potem na każdej dziesiątce małych paciorków mówimy:

"Dla Jego bolesnej meki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata"

Powtarzamy ten ciąg dużych paciorków i dziesięciu małych dla każdej z pięciu dziesiątek różańca. Kończymy pięć dziesiątek (cały różaniec) tą modlitwą powtarzaną trzy razy:

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
ZMIŁUJ się nad nami,
I nad całym światem. Amen.

Można zakończyć ponownie znakiem Krzyża.


ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOSIERDZIA,
Jeśli prosisz o MIŁOSIERDZIE, otrzymasz je,
Jeśli nie PROSISZ o MIŁOSIERDZIE, OTRZYMASZ SPRAWIEDLIWOŚĆ


Powrót na górę


Imię:
E-mail:Wymagany, by otrzymać odpowiedź!
Komentarze
Co myślisz
o tej stronie?
Bez komentarza
Zbyt długa
Nietrafiona
Nieciekawy wygląd
Google