Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
 
Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 2006 (Engels)
 2007 (Engels)
 2008 (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Externe verwijzingen
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Over ons

Padraic, Bezieler en webmaster van deze site. Ierland
Midden jaren '90 maakte ik gedurende twee jaar deel uit van de Orde der Kapucijnen en we kregen een aantal goeie bijbel- en theologielessen. Broeder Gervaeus Corcoran, een theoloog, leerde ons veel over de Drie-Eenheid. Broeder Clancy S.J. onderrichte ons over de Eucharistie. Tijdens de laatste jaren van '80 bleef ik gedurende 6 tot 7 jaar weg uit de Kerk en was ik tegen wil en dank atheïst geworden, maar begin 1991 keerde ik terug. Ik wou echt in God geloven omdat de wereld maar somber en koud leek zonder Hem en ik wou geloven dat ik na mijn dood ergens zou heengaan. Moderne technologie, evolutie, dinosauriërs, bovennatuurlijke fenomenen en tal van andere zaken maakten het voor mij bijna onmogelijk om in God te geloven.

Maar toen ik op een dag een lade aan het doorzoeken was vond ik toevallig een folder met de 12 beloften die Onze Heer aan de Heilige Margareta Maria gedaan had. Ik las ze allemaal maar de 12de was de oplossing voor mijn probleem want de Heer zei dat wie Hem waardig op de eerste vrijdag van 9 opeenvolgende maanden in de Heilige Communie ontvangt, de genade van een gelukkige dood zal ontvangen! Voor mij kan een gelukkige dood enkel betekenen dat ik op een dag in de Hemel zou komen en ik dacht bij mezelf : "Ik geloof niet in God, maar ik zal deze 9 eerste vrijdagen doen en wanneer ik sterf en vaststel dat God echt bestaat dan kan ik Hem aan die 12de belofte herinneren. Deze belofte zal mijn garantie zijn op de eeuwigheid!".

Ik had berekend dat ik tijdens die 9 maanden slechts 5 of 6 uren zou verspillen! Ik was niet van plan om op zondag naar de Mis te gaan, maar enkel op de eerste vrijdag van elk van de 9 maanden. Het idee van waardig de Heilige Communie te ontvangen liet ik ook maar vallen want ik had meer dan tien jaar niet gebiecht. Ik begon de eerste vrijdagen op 1 februari 1991 maar al vlug begon mijn geweten te knagen en begon ik te beseffen dat ik zondags naar de Mis zou moeten gaan en uiteindelijk dat ik ook snel te biecht moest gaan!

Mijn moeder had het boek "Mijn Mis" (1947) van Broeder Joseph Putz S.J en iedere keer ik de boekenplank waar het op stond voorbij liep kreeg ik een sterke drang om het te lezen. Wat ik in het boek las verbaasde mij want ik had nooit begrepen of zelfs geen enkel idee gehad van wat de Consecratie van de Mis was en ik vroeg me af waarom niemand me daar ooit over verteld had. Dit boek verklaarde ook alle andere delen van de Mis, maar het was de Consecratie die me verbaasde. Ik had dikwijls gehoord dat men de Mis een offer noemde maar had tot op dat moment niet geweten waarom. Ik besloot toen om indien mogelijk elke dag naar de Mis te proberen gaan want ik wist dat dat het krachtigste gebed ter wereld is en ik had veel in te halen! Later begon ik de Rozenkrans te bidden en de laatste jaren begon ik een patroon te zien tussen Adam en Eva enerzijds en Jezus en Maria anderzijds.

Ik voelde me door God verplicht om iets met deze ideeën te doen en begon ze met tegenzin op papier te zetten. In 2003 begon ik mijn moeders computer te gebruiken en uiteindelijk kreeg ik het idee om aan de hand van mijn notities een website op te zetten. In 1993 ging ik naar Knock1 voor de feestdag van Goddelijke Genade en op de video die ze op de bus afspeelden hoorde ik de Christelijke evangelist Mr. Schuler iets zeggen in de zin van: "Wanneer Genade verdiend is, is het niet langer genade maar Gerechtigheid". Die zin heeft me geholpen om van het woord "Genade" te houden want het is de grootste eigenschap van God.

Ik herinner me dat we in school een opstel moesten schrijven over de persoon Portia in Shakespear's toneelstuk "De koopman van Venetië". Ik was één van de slechtste van de klas als het op opstellen schrijven aankwam maar ik was opgetogen dat de leraar terwijl hij mij aankeek (met tegenzin) vermelde dat slechts twee studenten de moeite hadden gedaan om Portia's uitstekende en bekende betoog over Rechtvaardigheid en Genade, ook gekend als "De eigenschap van genade", tegen de Jood Shylock hadden vernoemd. Shylock had een grote som geld geleend aan Antonio, die hij heimelijk verachtte. De overeenkomst was dat in het onwaarschijnlijke geval dat hij het niet kon terug betalen, Shylock als betaling één pond van Antonio's vlees van eender welk deel van zijn lichaam kon opeisen. Shylock had altijd al gehoopt dat hij Antonio had kunnen vermoorden en twijfelde niet om zijn pond vlees over het hart van Antonio op te eisen. Portia was de als advocaat van de verdediging vermomde vriendin van Antonio!

1Knock (Cnoc Mhuire): Bedevaartsoord in Ierland waar Onze-Lieve-Vrouw in 1879 verscheen.


Mario, Nederlandse vertaling. België
Net zoals Padraic heb ik zelf ook twijfels gehad over God en had ik op een bepaald moment besloten om atheïst te worden. 'Besloten' is misschien niet het juiste woord, want zoiets gebeurt geleidelijk aan. De maatschappij en mijn levenservaringen hadden ertoe bijgedragen dat ik steeds meer ging twijfelen en als een soort sneeuwbaleffect leidde dat tot atheïsme. Nochtans had ik een heel katholieke opvoeding gehad.

Toen ik geboren werd lag ik in stuitligging. Tijdens de bevalling bleek de navelstreng rond mijn nek en rechterarm gedraaid te zijn. Door een onvoorzichtige handeling van de dokter werd ik bijna gewurgd door de navelstreng en werd mijn rechterarm inwendig bijna losgerukt van mijn lichaam. Ik ademde niet zodat men mij aan een beademingsmachine moest leggen en ik moest maandenlang in het hospitaal blijven. De dokters zeiden dat in het onwaarschijnlijke geval dat ik het zou overleven, ik meer dan waarschijnlijk voor de helft verlamd en mentaal gehandicapt zou worden. Eén van de verpleegsters vertelde achteraf zelfs aan mijn ouders dat ze tot God had gebeden om mij terug tot Hem te nemen. Mijn moeder bad elke dag tot het Goddelijk Kindje Jezus van Praag opdat ik het toch zou halen. En ze beloofde dat zij, mijn vader en ik elk jaar op bedevaart zouden gaan naar Tongeren als ik het haalde. Na een viertal maanden kon ik naar huis. Mijn ouders hielden hun belofte en we gingen elk jaar naar het Heiligdom van het Goddelijk Kindje Jezus van Praag te Tongeren. Toen ik ouder was kreeg ik de keuze om mee te gaan en dat deed ik tot ik 18 werd. Ondanks de negatieve prognoses van de dokters ben ik een volkomen normale man, heb ik een diploma behaald aan de hogeschool en heb ik een mooie carrière.

Geleidelijk aan kreeg ik een enorme bewondering voor Onze-Lieve-Vrouw. Die bewondering leidde tot een vurige aanbidding. In 1988 en 2007 ging ik naar Lourdes. Maar ik krijg meer en meer het gevoel dat ik elk jaar zou willen gaan. Toen ik in juli 2007 in Lourdes was en ik ging de eerste dag naar de grot, was het alsof ik er naartoe werd getrokken. Hoe dichter ik naderde, hoe vlugger ik begon te stappen. En toen ik voor de grot stond en het beeld van Maria zag, kreeg ik een fantastisch gevoel en zei ik: "Moeder Maria, hier ben ik terug, zoals ik u had beloofd."
In september 2007 ben ik naar de kapel van de Wonderdadige Medaille in Parijs geweest. Ik volg de verschijningen en boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw overal ter wereld zo goed ik kan via internet. In moeilijke momenten neem ik meer dan anders mijn toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw en ik voel dan ook dat ze mij troost.

Net zoals vele mensen had ik vroeger een verkeerd beeld van bidden. Ik bad soms ontelbare novenen voor het bekomen van een gunst, maar toen er niets gebeurde begon ik terug alles in vraag te stellen. Ondertussen weet ik dat het niet zo eenvoudig in mekaar zit. Om een gunst bidden is eigenlijk om genade vragen. Maar die genade moet je ook verdiend hebben. Mensen denken bij het vragen om een gunst steeds aan wonderen. Dat hun probleem van de ene op de andere dag opgelost wordt. Dat is in de meeste gevallen niet zo. Maar wat je wél krijgt is de kracht om je problemen aan te pakken. De kracht om ondanks alles door te gaan. En mensen die bidden en denken dat ze niet aanhoord of verhoord worden zou ik het volgende willen vragen: sta er eens bij stil hoe je je op dit moment voelt en denk dan aan hoe je je voelde toen je een tijd geleden begon met bidden. En je zal zien dat er al heel wat meer veranderd is dan je zou denken!


Sacred Heart of Jesus
"Zij heeft haar zetel in der vorsten hart"


PORTIA: "Genade wordt verleend, niet afgedwongen,
Zij drupt, als zachte regen uit den hemel
Op de aarde neer en dubblen zegen brengt ze;
Zij zegent hem, die geeft, en die ontvangt:
Ze is 't machtigste in den machtigste; ze siert
Den Koning op zijn troon meer dan de kroon;
De scepter toon' zijn wereldlijk gezag,
Zij 't zinn'beeld zijner macht en majesteit,
Wekke eerbied en ontzag voor 't koningschap;
Maar boven dezen scepter heerscht genade;
Zij heeft haar zetel in der vorsten hart,
Zij is een eigenschap der godheid zelf;
En aardsche macht zweemt meest naar die van God
Wanneer genade 't recht doortrekt."

Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site