Strona główna Niektóre przemyślenia Natura Trójcy Trójca w Naturze! Medytacje Różańcowe Aborcja? Aniołowie Cudowny Medalik
Mapa strony Antykoncepcja? Msza wyjaśniona Predestynacja?! Wielka Tajemnica! Czyściec? Lourdes Fatima

ANIOŁOWIE

Uświęcone Serce Jezusa Miłosierdzie Aniola Stróza Niepokalanego Serca Maryi

Wprowadzenie

Krótkie wyjaśnienie naszej wiary w Anioły.

"Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo Imię Moje jest w nim" (Księga Wyjścia 23: 20-22)

Zainteresowanie Aniołami jest dziś szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza wśród zwolenników "Nowej Ery", którzy jednak nie zdają sobie sprawy z tego, że aniołowie do których się oni modlą są w rzeczywistości sprytnie oszukującymi diabłami. Bóg dał każdej istocie ludzkiej, jaka kiedykolwiek istniała, Anioła Stróża, aby chronił ją przed złymi aniołami, które nazywa się diabłami lub demonami. Bóg stworzył ogromną ilość Aniołów zanim stworzył ludzi. Przetestował ich, by zobaczyć, czy będą kochać Jego czy siebie samych. Lucyfer, który miał być najwspanialszym z wszystkich aniołów, przewodził rewolcie przeciw Bogu, a podążyły za nim wszystkie inne dumne anioły czy demony, które zostały wydalone z nieba do piekła. Nie znajdowały się one właściwie w najwyższym Niebie, pozwolono by im jedynie przebywać we wspaniałej obecności Boga, gdyby zdały test wolnej woli. Nie wiemy, ilu z nich się zbuntowało, ale wierzymy, że była to mniejszość spośród stworzonych Aniołów. Dobre Anioły są po naszej stronie i bardzo nas kochają, a demony nienawidzą nas, chcą nas oszukać i skazać na wieczne potępienie w piekle razem z nimi. Anioły zostały wyposażone w ogromną wiedzę o Bogu, więc te które Go odrzuciły, wiedziały dokładnie co robią, dlatego też ich potępienie było sprawiedliwe i szybkie. Użyły swojej wolnej woli, by odrzucić Boga i chcą, byśmy zrobili to samo.

Dwaj Aniołowie

Dwaj aniołowie pomogli zmienić bieg historii rasy ludzkiej. Pierwszym był Lucyfer, który oszukał bezgrzeszną dziewicę Ewę, która później sama skusiła Adama, by również zgrzeszył, co spowodowało upadek rasy ludzkiej i wprowadzenie grzechu i śmierci do naszego życia. Drugim Aniołem był Archanioł Gabriel, który rozmawiał z Dziewicą Maryją dwa tysiące lat temu i poprosił ją, by stała się Matką NOWEGO ADAMA i Zbawiciela Jezusa, jedynego Syna Boga. Jezus przywrócił rasie ludzkiej Łaskę i Wieczne Życie.

Imiona dla naszych Aniołów Stróży

W zasadzie nie mamy imienia dla naszego Anioła Stróża, chyba że wymyślimy je sobie lub użyjemy jednego z Pisma. Mój przyjaciel, który jest bardzo chory, raz polecił mi modlić się do Boga przez kilka minut, prosząc Go o pomoc w znalezieniu właściwego imienia dla mojego Anioła, a potem otworzyć Biblię w przypadkowym miejscu i czytać dopóki nie napotkam pierwszego imienia, by nazwać tak mojego Anioła. Nie wiem, czy to zadziała w waszym przypadku, mogę tylko powiedzieć, że u mnie się sprawdziło, ponieważ mój palec wylądował na imieniu w komentarzu, które nie jest imieniem z Pisma, ale jest imieniem Świętego!

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu Mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Broń mnie od wszelkiego złego,

I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen


Trzy Hierarchie Dziewięciu Zastępów

Pierwsza Hierarchia trzech Zastępów Aniołów

Wierzymy, że istnieje dziewięć Niebieskich Zastępów Aniołów i są one umieszczone w hierarchii następująco:

 1. Serafiny

 2. Serafin oznacza "płonący", ponieważ znajdują się one obok Tronu Boga, płoną Miłością Boga. Są wspomniane w Piśmie w Księdze Izajasza (6:1). Pojawiają się z sześcioma skrzydłami, dwa skrzydła przykrywają ich twarze, dwa okrywają ich stopy, a za pomocą dwóch latają. Śpiewają wiecznie o Świętości Boga.

 3. Cherubiny
 4. Cherubiny są wspomniane po raz pierwszy jako aniołowie, które Bóg umieścił przy wejściu do Rajskiego Ogrodu, by strzegły go "gorejącym mieczem" po tym, jak Bóg wyrzucił Adama i Ewę. Święty Grzegorz i Dionizy powiedzieli, że te anioły są pełne Bożej Mądrości i Wiedzy. Uważa się również, że są one Tronem Boga (zobacz Księgę Izajasza 37: 16 i Psalm 17: 11).

 5. Trony
 6. Święty Paweł nadał imię temu zastępowi w Liście do Kolosan (1: 16): "Bo w Nim (Jezusie) zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze". Niewiele wiemy o nich poza tym, że w tej hierarchii umieszczone są jako trzecie.

  Druga Hierarchia trzech Zastępów Aniołów

 7. Panowania
 8. Panowania są pierwszym zastępem tej hierarchii. Święty Paweł mówi o nich w powyższym Liście do Kolosan oraz w Liście do Efezjan (1: 21). Są one Anielskimi "Panami" w Niebie.

 9. Moce
 10. Święty Piotr (zobacz 1. List Świętego Piotra 3: 22) mówi "Aniołowie i Władze, i Moce", odnosząc się do dobrych aniołów, a Święty Paweł (zobacz List do Efezjan 1: 21) również odnosi się do nich, kiedy mówi "ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem". Dionizy mówił, że wyższe zastępy przepełniają i oświecają zastępy niższe.

 11. Władze
 12. Władze są trzecim zastępem w tej hierarchii i są one wspomniane przez Świętego Piotra i Pawła powyżej. Niektórzy pisarze mówią, że Święty Piotr odnosił się do nich, kiedy mówił, że złożona mądrość Boga mogła zostać ujawniona panowaniom i władzom w niebiańskich miejscach poprzez Kościół.

  Trzecia Hierarchia trzech Zastępów Aniołów

 13. Zwierzchności
 14. Są wiodącym Zastępem tej trzeciej hierarchii Aniołów. Są niebiańskimi "Książętami".

 15. Archaniołowie
 16. Są najbardziej nam znanymi Aniołami, ponieważ Pismo Święte podaje nam imiona trzech spośród tych duchów, mianowicie Świętego Michała, Świętego Gabriela i Świętego Rafaela. O innych aniołach z tego zastępu niż tych trzech wiemy niewiele.

  Michał

  Świętego
Michała Archaniołowie

  Świętego Michała Pismo wspomina kilka razy, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Jego imię oznacza "który jest jak Bóg". Wierzy się, że doprowadził do walki przeciw Szatanowi i jego naśladowcom. Jest on wielkim przeciwnikiem Szatana i powinniśmy często go przywoływać.

  Linki: któz jak Bóg

  Gabriel

  Święty Gabriel Archaniołowie

  Święty Gabriel jest również wspominany w Starym i Nowym Testamencie. Jego imię oznacza "siła Boga". Ukazał się Danielowi w Starym Testamencie i wyjaśnił proroctwa o Mesjaszu czy Chrystusie, który ma nadejść. Gabriel ogłosił dobrą nowinę, że Bóg chce wysłać Jezusa Zbawcę czy Mesjasza, by nas ocalił. Święty Gabriel dał nam słowa Pozdrowienia Anielskiego "Zdrowaś Maryjo".

  Rafael

  Święty Rafael Archaniołowie

  Świętego Rafaela wspomina się jedynie w pięknie romantycznej Księdze Tobiasza, gdzie pojawia się on jako młody mężczyzna o imieniu Azariasz, a jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". Przyjmuje on postać Azariasza z kilku powodów. Chce pomóc wyleczyć starego Tobiasza ze ślepoty, wyswatać syna Tobiasza Tobiela z nieszczęśliwą Sarą, która sama była zamężna siedem razy, ale jej mężowie byli uśmiercani przez demona w ich noc poślubną. Towarzyszy on Torbielowi podczas długiej podróży, aby zebrać sumę pieniędzy, by spłacić dług wobec ślepego ojca.

 17. Aniołowi

Wierzy się, że z tego ostatniego zastępu aniołów Bóg wybiera naszych Aniołów Stróży. Niektórzy pisarze uważają, że ci spośród Świętych, którzy mieli specjalne misje, mogli mieć z ich powodu innych Aniołów. Oprócz Boga i naszej Pani, Anioł Stróż jest naszym najbliższym przyjacielem na ziemi. Nasi Aniołowie Stróże są z nami w każdym momencie życia i chcą byśmy zostali zbawieni. Mogą nam fizycznie i duchowo przewodniczyć. Aniołowie Stróże dzieci są zdolni do wielkich cudów, by im pomóc i je uratować. Ostatnio czytałem w gazecie o dziecku, które spadło z wysokości trzydziestu stóp z balkonu na stół w restauracji i nabiło sobie tylko parę siniaków. Innym razem w telewizji widziałem małe dziecko, które znaleziono żywe po kilku dniach spędzonych obok rozbitego samochodu jego martwej matki, w polu, na którym rosła jakaś bardzo wysoka roślina. Wielu Świętych widziało i rozmawiało ze swoimi Aniołami Stróżami za życia. Ojciec Pio zwykł mówić swoim gościom, by przysyłali mu swoje Anioły Stróże jeśli chcą, by modlił się on dla nich w specjalnej intencji. Ci odwiedzający często tak robili, kiedy ich ukochana osoba zachorowała lub gdy wydarzył się wypadek, i kiedy później spotykali się z Ojcem Pio, pytał on o osobę w niebezpieczeństwie i pokazywał, że Anioł Stróż robił dokładnie to, o co go proszono. Często nie mógł spać w nocy z powodu kolejki Aniołów Stróży do niego z prośbą o modlitwę. Siostra Faustyna często widywała swojego Anioła Stróża, pewnego razu zobaczyła go na pustym miejscu obok niej w pociągu i był on pogrążony w głębokiej kontemplacji Boga. Aniołowie Stróże mogą interweniować jedynie w niezwykły sposób w naszym życiu i z niezwykłych powodów. Możemy na nich przelotnie spojrzeć w ponadnaturalny sposób tylko w przypadku ogromnego żalu lub straty. Większości ludzi, którzy widzieli lub słyszeli swoje Anioły, Bóg udzielił tej łaski, ponieważ widział w nich On ogromny ból lub pracę dla Siebie. Maryja jest "Królową Aniołów", bo tak jak one, nigdy nie zgrzeszyła, ale również dlatego, że cierpiała tak bardzo, iż jej cnota przewyższa wszystkie Anioły i Świętych w Niebie. Wszystkie Anioły są własnością Chrystusa, a ona jest Jego Matką, więc jej służą. Być może powodem, dla którego posiadamy jedynie ograniczoną wiedzę na temat tych Niebiańskich Duchów, jest to, że są one tak pokorne, że nie chcą otrzymywać od nas żadnych honorów, jak również dlatego, że istnieje niebezpieczeństwo, że gdybyśmy wiedzieli więcej o ich chwale, przeszkadzałoby to nam w wielbieniu Boga, bo wielbilibyśmy je!.


Imię:
E-mail:Wymagany, by otrzymać odpowiedź!
Komentarze
Co myślisz
o tej stronie?
Bez komentarza
Zbyt długa
Nietrafiona
Nieciekawy wygląd
Google

Powrót na górę