Strona główna Niektóre przemyślenia Natura Trójcy Trójca w Naturze! Medytacje Różańcowe Aborcja? Aniołowie Cudowny Medalik
Mapa strony Antykoncepcja? Msza wyjaśniona Predestynacja?! Wielka Tajemnica! Czyściec? Lourdes Fatima
Poświęcony Serce od Jezus ten Duchowny Miłosierdzie i ten NOWY ADAM JEZUS ten Duchowny Miłosierdzie równie On ukazując wobec St Faustina Luty 22 1931 St Faustina Kowal Polski zakonnica 1905-1938 Nieskazitelny Serce od Maria Matka od Bóg i ten Nowy Ewy

Wielka tajemnica!

Ostatnio uaktualnione: 20. Marca

Miłosierdzie za Niesprawiedliwość

Czy Bóg skrywa Wielką Tajemnicę? Jest coś bardzo ważnego w Bogu i to przypomina Wielką Tajemnicę! Gdyby poproszono wielu ludzi, by opisali Boga, najprawdopodobniej opisaliby go jako Boga ognia i wiecznego potępienia, karzącego Boga, który pragnie sprawiać ludziom cierpienie, Boga, który nas potępia zamiast nam wybaczać, Boga, który pragnie nas osądzać swoją przerażającą Sprawiedliwością. Ktoś kiedyś powiedział, że Sprawiedliwość to podarowanie komuś czegoś dobrego lub złego, na co zasługuje, niesprawiedliwość występuje wtedy, gdy albo nie dajemy komuś tego, na co zasługuje, albo dajemy mu w zły sposób coś, na co nie zasługuje, a Miłosierdzie oznacza podarowanie komuś czegoś dobrego, na co nie zasługuje, albo nieukaranie go czymś złym, na co zasługuje. Blisko 2000 lat temu, dwoje ludzi dostało od Poncjusza Piłata to, na co nie zasłużyli. Jezusowi, jedynemu Synowi Ojca Niebieskiego, Piłat uczynił największą niesprawiedliwość wszechczasów, skazując go na mękę i śmierć, a Barabaszowi, notorycznemu przestępcy (jak na ironię, jego imię oznacza "Syn Ojca"), Piłat uczynił wielki akt Miłosierdzia, uwolnił go. Jezus, zgodziwszy się na potępienie, podarował każdej istocie ludzkiej jaka kiedykolwiek będzie istnieć, szansę na Życie Wieczne! Szansę na pozostanie Wiecznym dzieckiem Boga! Jezus, będąc ofiarą Boskiej Sprawiedliwości stał się źródłem BOSKIEGO MIŁOSIERDZIA. On jest Bożym Miłosierdziem i dlatego stał się ofiarą Boskiej Sprawiedliwości. W naszym płochym życiu nic nie możemy zrobić, by zasłużyć na życie w wieczności. Wieczne Życie jest nieprawdopodobnym darem Bożego Miłosierdzia. Bóg stworzył każdego z nas, ponieważ chciał podzielić się z nami swoim Życiem i Szczęściem Wiecznym w Niebie. Miłosierdzie jest Naturą Boga, ale my nie pozwalamy Bogu być dla nas miłosiernym. Jednym powodem tego jest fakt, że sami nie jesteśmy miłosierni, często nie wybaczamy innym. Innym powodem jest to, że nie wierzymy w dobroć i Miłosierdzie Boga i dlatego nie pozwalamy Mu na Miłosierdzie względem nas (trudno jest przyjmować prezenty od kogoś, komu nie ufamy). Tak wielu z nas nie ufa Jezusowi, że z ledwością Go lubimy, nie mówiąc o kochaniu Go. Ale Serce Jezusa PŁONIE miłością do nas w każdej sekundzie naszego życia, bez względu na to, jakie zło uczyniliśmy, czynimy albo kiedykolwiek uczynimy. Jezus nas kocha i zawsze chce nam wybaczyć, ale ponieważ tak bardzo nas szanuje, obdarzył nas Darem Wolnej Woli. Nie otrzymamy Bożego wybaczenia i Miłosierdzia, jeśli nie uświadomimy sobie, że ich potrzebujemy. W Sakramencie Pokuty Jezus wybacza nam nasze grzechy, ale również leczy naszą duszę ze zniszczenia jakie wyrządził nam grzech i w ten sposób umacnia nas, byśmy się od grzechu odcinali. Grzech osłabia naszą wolę, ale Jezus poprzez Spowiedź umacnia ją. Jezus chce nas uwolnić z mocy diabła. Bóg dał nam Sakramenty, ponieważ nas kocha i zawsze chce nam pomóc. Poprzez Sakramenty wlewa łaskę w nasze dusze. Kiedy grzeszymy odrzucamy Boga, a kiedy umieramy w grzechu ciężkim, Bóg przygotował dla nas miejsce, w którym Jego nie ma i dlatego nazywamy je piekłem. Wieczna utrata Boga, który jest tak pokorny, dobry, współczujący, wyrozumiały, pełen szacunku i wdzięczności, szczodry, dowcipny, zabawny, mądry i miłosierny, jest największym cierpieniem. Diabeł (albo Lucyfer, co oznacza "Anioł Światła", ale jest to fałszywe światło, któremu przewodniczy duch Nowej Ery) NIENAWIDZI oddania się Bożemu Miłosierdziu, ponieważ poprzez to traci on dusze. Wykorzystuje on BOSKĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ, by domagać się dusz, które przyprowadzane są przed Tron Boga na sąd. W tym czasie mógłby on powiedzieć Bogu: "Ze względu na Sprawiedliwość on jest mój" i mówiłby prawdę, ponieważ każdy, kto zgrzeszył nie zasługuje na Niebo i, jak powiedzieliśmy wcześniej, grzesznicy nie zasługują na istnienie. Ale gdybyśmy przed śmiercią okazali skruchę za nasze grzechy i poprosili Jezusa o przebaczenie mógłby on powiedzieć „PRZECZ Szatanie, gdyż z mocy Bożej Łaski to dziecko jest MOJE" a szatan zginie w kłębie dymu. Możemy się dostać do Nieba poprzez tylnie drzwi "BOSKIEGO MIŁOSIERDZIA". Poprzez swoją Mękę, Jezus wstąpił do Nieba przez Główne Drzwi Boskiej Sprawiedliwości i ich "gorejący miecz" (zobacz Księgę Rodzaju) i otworzył nam Drzwi Bożego Miłosierdzia (Wizerunek Siostry Faustyny przedstawiający Boskie Miłosierdzie Jezusa ma kształt drzwi). ZBAWIENIE dla WSZYSTKICH może się dokonać jedynie przez Boże Miłosierdzie. W dniu Sądu Ostatecznego musimy więc odpokutować za wszystkie nasze grzechy i prosić Boga o Miłosierdzie lub potrzebujemy kogoś, kto modliłby się do Boga w naszym imieniu o Boże Miłosierdzie, byśmy mogli odpokutować za grzechy. Powinniśmy również sami żyć w sposób miłosierny, by Jezus mógł nas obdarzyć swoim Miłosierdziem. Powinniśmy wierzyć w Miłosierdzie i Miłość Boga, byśmy wiedzieli, że On chce nas ocalić. Diabeł domaga się dusz ze względu na BOSKĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ, ale TRACI JE ZE WZGLĘDU NA BOSKIE MIŁOSIERDZIE. Nienawidzi wszelkiego oddania się Bożemu Miłosierdziu. Siostra Faustyna wspominała w swoim pamiętniku, że pewnego dnia powiedziała Bogu "Boże, TWÓJ CHRYSTUS jest Twoim MIŁOSIERDZIEM". Jezus jest BOŻYM MIŁOSIERDZIEM. Dlatego więc Wielką Tajemnicą Boga jest to, że NATURĄ Boga jest MIŁOSIERDZIEJego Serce jest pełne miłosierdzia. Gdyby "miłosierdzie" porównać do ognia, wtedy Boże Serce byłoby porównane do nieskończonego tygla miłości. Ale wybór należy do nas, Bóg nas kocha, a kiedy poznajemy go lepiej, coraz bardziej sobie to uświadamiamy. Serce Jezusa Płonie miłością do nas, a kiedy nie wierzymy w to albo grzeszymy, przebijamy Jego Serce koroną Cierniową. Serce Maryi również płonie miłością do nas, ponieważ jej Syn umarł za nas, a ponieważ jest ona przepełniona Duchem Świętym, podziela ona Jego Miłość dla Jego Stworzenia.

Trzy przykłady

PIERWSZY

Pewnego popołudnia kilka lat temu, w święto Siostry Faustyny (5. października), jechałem z przyjacielem po obwodnicy Kerry, i jeśli mam być szczery, wolałem być wtedy w kościele, by modlić się w Godzinę Miłosierdzia, o co prosił Jezus Siostrę Faustynę, ale nie mogłem odmówić przyjacielowi przejażdżki krajoznawczej po wybrzeżu Kerry. Mój przyjaciel poprosił mnie, bym przystanął na małym parkingu, abyśmy mogli zobaczyć OCEAN po lewej stronie. Po naszej prawej stronie znajdował się 60-cio centymetrowy Krzyż, a po lewej OGROMNY ocean. Spojrzałem na zegarek i była dokładnie trzecia godzina, co było odpowiednie, ponieważ modlitwa wspomina OCEAN MIŁOSIERDZIA. Myślę, że Jezus próbował pokazać mi, jak naprawdę ogromny jest Jego OCEAN MIŁOSIERDZIA (nie zapominamy o Jego doskonałej sprawiedliwości, ponieważ jest to łatwe i głupie).

DRUGI

Mieszkaniec domu dla bezdomnych miał poważny atak serca o godzinie trzeciej i szybko zawieziono go do szpitala, później tej nocy, dwie osoby z personelu, które znam, odmówiły w jego intencji Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnego ranka powiedziano im, że zmarł, ale zdali sobie sprawę z tego, że stało się to dokładnie w momencie, gdy skończyli odmawiać Koronkę do Miłosierdzia, również zegar stanął właśnie w tym samym czasie! Poczuli, że Jezus chce, by odmawiali Koronkę za umierających tak często jak to możliwe.

TRZECI

W piątek, 8. stycznia 1937r., Siostra Faustyna, ufając MIŁOŚCI i MIŁOSIERDZIU Jezusa, poprosiła Go, by ocalił WSZYSTKICH ludzi, którzy tego dnia umrą, przed pójściem do piekła (zobacz paragraf 873 jej pamiętnika). Odpowiedział jej, że dobrze poznała GŁĘBIĘ Jego Miłosierdzia oraz że zgadza się na jej prośbę! Poprosił ją, by wciąż jednoczyła się z Jego cierpiącym Sercem i by odkupiła Jego Sprawiedliwość. Możemy odkupić Jego Sprawiedliwość przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz możemy ocalić więcej dusz poprzez coraz większą wiarę w Dobroć Boga i oczywiście pamiętając, że Jego SRAWIEDLIWOŚĆ jest DOSKONAŁA (niektórzy ludzie popełniają głupi BŁĄD mówiąc, że Bóg jest tylko Miłosierdziem, a nie Sprawiedliwością; On szanuje naszą wolną wolę). Powinniśmy bać się Jego Sprawiedliwości ale UFAĆ Jego Miłosierdziu. Właściwie zasługujemy na Jego Sprawiedliwość i powinniśmy się cieszyć, gdy ją otrzymujemy.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Modlitwy początkowe Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Znak Krzyża

Zaczynamy i kończymy te modlitwy robiąc znak Krzyża prawą (u większości ludzi! ; lub lewą u reszty) ręką od czoła do pępka i od lewego ramienia do prawego, mówiąc jednocześnie: "W imię Ojca (dotknij czoła) i Syna (dotknij pępka) i Ducha (dotknij lewego ramienia) Świętego (dotknij prawego ramienia) Amen". Możemy odmawiać poniższą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia (ta modlitwa jest dobrowolna w Koronce), następnie jedno "Ojcze Nasz", jedną "Zdrowaś Maryjo" oraz "Skład Apostolski".

MODLITWA W GODZNIE MIŁOSIERDZIA (O GODZ. 3.)

((Jezus poprosił Siostrę Faustynę o odmawianie tej modlitwy o godzinie 3.)

"Jezu, Ty umarłeś, ale źródło życia wytrysneło dla dusz i OCEAN MIŁOSIERDZIA otworzył się dla całego świata. Źródło Życia, niepojęte Miłosierdzie Boże, obejmij cały świat i przelej się na nas", "O Krwi i Wodo, które wypłynęły z Serca Jezusowego jako źródło Miłosierdzia dla nas, ufam wam".

Pamiętaj jednakże, że w każdej godzinie gdzieś na świecie jest godzina 3!

Ojcze Nasz

Ojcze Nasz,
Któryś jest w Niebie,
Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi,
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
I nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode złego. Amen.


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo,
Łaski pełna,
Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami,
I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus,
Święta Maryjo Matko Boża,
Módl się za nami teraz,
I w godzinie śmierci naszej Amen.


Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Na dużych paciorkach modlimy się tak:

"Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata"

potem na każdej dziesiątce małych paciorków mówimy:

"Dla Jego bolesnej meki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata"

Powtarzamy ten ciąg dużych paciorków i dziesięciu małych dla każdej z pięciu dziesiątek różańca. Kończymy pięć dziesiątek (cały różaniec) tą modlitwą powtarzaną trzy razy:

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
ZMIŁUJ się nad nami,
I nad całym światem. Amen.

Można zakończyć ponownie znakiem Krzyża.


ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOSIERDZIA,
Jeśli prosisz o MIŁOSIERDZIE, otrzymasz je,
Jeśli nie PROSISZ o MIŁOSIERDZIE, OTRZYMASZ SPRAWIEDLIWOŚĆ


Powrót na górę


Imię:
E-mail:Wymagany, by otrzymać odpowiedź!
Komentarze
Co myślisz
o tej stronie?
Bez komentarza
Zbyt długa
Nietrafiona
Nieciekawy wygląd
Google