Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Externe verwijzingen
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Het Grote Geheim!

JEZUS de Goddelijke Genade toen Hij aan Heilige Faustina 22 februari 1931 verscheenSt Faustina Kowalska Poolse non 1905-1938

Is er een Groot Geheim over God? Wel, er is iets heel belangrijks over God, maar het lijkt een Groot Geheim!. Als men aan veel mensen zou vragen om God te beschrijven, zouden zij Hem waarschijnlijk beschrijven als een God van donder, een straffende God die er misschien van houdt mensen te doen lijden, een God die ons liever zou veroordelen dan ons te vergeven, een God die ons graag beoordeeld met zijn angstaanjagende rechtvaardigheid.

Iemand zei ooit dat Gerechtigheid is wanneer wij aan iemand iets goeds of slechts geven dat ze oprecht verdienen; onrecht is wanneer wij ofwel aan iemand niet geven wat ze verdienen of iets slechts geven wat ze niet verdienen, maar Genade is wanneer wij aan iemand iets goed geven dat zij niet verdienen of als wij hen niet iets slechts geven dat ze wel verdienen.Bijna 2000 jaar geleden, kregen twee mensen van Pontius Pilatus wat zij niet verdienden. Aan Jezus, de enige Zoon van de Hemelse Vader gaf hij het grootste onrecht aller tijden door hem tot marteling en de dood te veroordelen, en aan Barabbas die een beruchte misdadiger was (ironisch genoeg betekent zijn naam "Zoon van de Vader" ), gaf Pilatus een geweldig gebaar van Genade door hem vrij te laten. Door Zichzelf te laten veroordelen gaf Jezus aan elke mens die ooit zou bestaan, de kans op het Eeuwig Leven, de kans om een Eeuwig kind van God te worden! Door God's slachtoffer van Goddelijke Gerechtigheid te worden, werd Jezus onze bron van GODDELIJKE GENADE. Hij is de Goddelijke Genade van God en daarom werd Hij het slachtoffer van Goddelijke Gerechtigheid.

Er is niets dat wij in ons korte leven kunnen doen om te verdienen dat we voorgoed zouden leven. Eeuwig Leven is een geweldig geschenk van God's Genade. God bedacht en schiep ieder van ons omdat Hij Zijn Eeuwig Leven en geluk met ieder van ons in de Hemel wou delen, in alle Eeuwigheid. De aard van God is Genade, maar wij beletten Hem om ons genadig te zijn. En reden hiervoor is dat wij zelf niet genadig zijn: dikwijls vergeven wij anderen niet. Een andere reden is dat wij in God's goedheid en Genade niet geloven en Hem op die manier dikwijls beletten om ons Genadig te zijn. (Het is moeilijk om geschenken aan te nemen van iemand die we niet vertrouwen. ) Velen van ons vertrouwen Jezus niet en dus geven we niet om Hem, laat staan dat we van Hem houden. Maar het Hart van Jezus BRANDT van liefde voor ons, iedere seconde van ons leven, ongeacht welk kwaad we hebben gedaan, doen of zullen doen. Jezus houdt van ons en wil ons altijd vergeven, maar omdat Hij zo veel respect voor ons heeft, gaf Hij ons het Geschenk van Vrije Wil. Wij kunnen God's vergiffenis en genade niet ontvangen als we niet beseffen dat we ze nodig hebben. In het Sacrament van de Biecht vergeeft Jezus ons onze zonden, maar Hij begint ook onze ziel te genezen van de schade die de zonde ons berokkent heeft en zo maakt Hij ons sterker zodat we minder zondigen.

De zonde verzwakt onze wilskracht, maar Jezus versterkt ze in de Biecht. Jezus wil ons bevrijden van de macht van de duivel. God gaf ons de Sacramenten omdat Hij van ons houdt en ons altijd wil helpen. Door de Sacramenten vervult Hij onze ziel van genade. Wanneer we zondigen verwerpen we God in feite en als wij in ernstige zonde sterven heeft God voor ons een plaats gemaakt waar Hij niet aanwezig is en dat is de echte reden waarom we het de hel noemen. Het eeuwige verlies van God die zo nederig, vriendelijk, medelevend, begripvol, eerbiedig, dankbaar, vrijgevig, geestig, humoristisch, wijs en genadig is, is het grootste lijden dat er bestaat. De Duivel (of Lucifer, wat "de Engel van Licht" betekent, maar het is vals licht zoals de spirituele gidsen in New Age) HAAT toewijding aan de Goddelijke Genade omdat hij er zielen aan verliest. Hij gebruikt GODDELIJKE GERECHTIGHEID om zielen die voor de Troon van God worden gebracht om geoordeeld te worden te proberen opeisen. Op dat moment zal hij misschien zijn arm rond ons leggen en tot God roepen "Gerechtigheid zegt dat hij van mij is" en dat is de waarheid, want ieder die gezondigd heeft kan de Hemel niet verdienen, en zoals we al zeiden verdienen wij zondaren het niet om te bestaan.Maar als wij voor onze dood hadden geboet voor onze zonden en om genade gesmeekt, dan zou Jezus kunnen zeggen "VERDWIJN Satan, jij zwijn, want door de Goddelijke Genade zal dit kind het mijne zijn!" En Satan zal opgaan in rook. Wij kunnen enkel in de Hemel komen door de achterdeur van "de GODDELIJKE GENADE" Jezus is door Zijn Passie de Hemel door de Voordeur van Goddelijke Gerechtigheid binnengegaan met zijn "vurige zwaard" (zie GENESIS) en Hij opende de Deur van Goddelijke Genade voor ons. (st Faustina's beeld van Goddelijk Genade van Jezus heeft de vorm van een deur). De REDDING voor IEDEREEN gebeurt enkel door Goddelijke Genade. Dus op onze Dag des Oordeels moeten wij voor al onze zonden berouw hebben en God om Genade gevraagd hebben of er moet iemand zijn die voor ons, en in onze naam, tot God om Goddelijke Genade bidt zodat wij boete kunnen doen voor onze zonden. Wij moeten ook zelf genadig geleefd hebben opdat Jezus ons Genadig kan zijn. We moeten ook in God's Genade en Liefde voor ons geloven opdat we weten dat Hij ons zal redden. De Duivel eist zielen op in naam van GODDELIJKE GERECHTIGHEID en VERLIEST ZE DOOR GODDELIJKE GENADE. Hij haat toewijding aan Goddelijke Genade. St Faustina schreef in haar dagboek dat ze op een dag tot God zei "UW CHRISTUS Oh Heer is Uw GENADE". Jezus is de GODDELIJKE GENADE van GOD. Dus het Grote Geheim over God is dat God van NATURE GENADE is, Zijn Hart is vol van genade. Indien "genade" als een vuur zou beschreven worden, dan zou God's Hart beschreven worden als een oneindige oven van liefde voor ons. Maar de keuze is aan ons, God houdt van ons en wanneer wij Hem beter leren kennen zullen we dat steeds meer gaan beseffen. Het Hart van Jezus brandt van Liefde voor ons en als wij dat niet geloven of als we zondigen, doorboren wij Zijn Hart met een doornenkroon. Maria's Hart brandt eveneens van Liefde voor ons omdat haar Zoon voor ons stierf en ook omdat zij zo vervuld is van de Heilige Geest, dat ze Zijn Liefde voor Zijn schepsels deelt.


Drie voorbeelden

EN

Een paar jaar geleden, in de namiddag van de feestdag van St Faustina ( 5 Oktober ) reisde ik met een vriend langs de ring van Kerry in Ierland en eerlijk gezegd wilde ik eigenlijk in een kerk zijn om het drie-uur gebed te bidden dat Jezus gaf aan Faustina, maar ik kon mijn vriend geen rondreis langs de Kerry kust weigeren. Mijn vriend vroeg mij aan de kant te gaan staan aan een breed deel van de weg waar een kleine parking was vanwaar we aan de linkerzijde de OCEAAN konden zien. Aan onze rechterzijde stond er een Kruisbeeld van 60 centimeter en aan onze linkerzijde was er de ENORME oceaan. Ik keek naar mijn horloge en het was precies drie uur, hetgeen heel toepasselijk was omdat het gebed een OCEAAN van GENADE vermeldt. Ik denk dat Jezus mij probeerde te tonen hoe ENORM Zijn OCEAAN van GENADE echt is. (We vergeten Zijn perfecte gerechtigheid niet omdat het gemakkelijk en dwaas kan zijn om dat te vergeten. )

Twee

Een inwoner van een jeugdherberg voor daklozen had een ernstige hartaanval om 3 uur en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, later op die nacht zegden twee personeelsleden die ik ken, de Krans van Goddelijke Genade voor hem. De volgende morgen werd hen verteld dat hij gestorven was, maar zij beseften dat het op exact hetzelfde moment was dat zij de Krans van Genade voor hem beëindigd hadden en dat ook de klok op dat exacte tijdstip stopte. Zij voelden dat Jezus wilde dat zij zo vaak mogelijk de Krans zouden blijven bidden voor de stervenden.

Drie

Op vrijdag 8 januari 1937 vroeg St Faustina aan Jezus, met groot vertrouwen in diens LIEFDE en GENADE, om ALLE mensen die op die dag zouden sterven, te redden van de Hel (see paragraaf nr. 873 van haar dagboek). Hij antwoordde haar dat zij heel goed de DIEPTEN van Zijn Genade had leren kennen en dat Hij haar wens vervulde!. Hij vroeg haar om haarzelf voortdurend met Zijn gekwelde Hart te verenigen en om schadeloosstelling aan Zijn Gerechtigheid te doen. Wij kunnen schadeloosstelling aan Zijn gerechtigheid maken door de Krans van Goddelijke Genade te bidden en wij kunnen meer zielen redden door meer en meer in de Goedheid van God te geloven en natuurlijk door zijn perfecte RECHTVAARDIGE GERECHTIGHEID te gedenken. (Sommige mensen maken de dwaze FOUT te zeggen dat de God alleen Genade is en geen Gerechtigheid. Hij respecteert onze vrije wil). Wij zouden Zijn Gerechtigheid moeten vrezen, maar VERTROUWEN in Zijn GENADE. We verdienen Zijn Gerechtigheid en zouden blij moeten zijn om ze te ontvangen.


DE KRANS VAN GODDELIJKE GENADE

(Jezus vroeg St Faustina om deze gebeden vooral voor de STERVENDEN te bidden. Het wordt gewoonlijk gebeden met de kralen van een rozenkrans. )

De openingsgebeden van de Krans van Goddelijke Genade.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het Kruisteken met ons rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen "In de naam van de Vader (raak voorhoofd aan) en de Zoon (raak navel aan) en de Heilige (raak linkerschouder aan) Geest (raak rechterschouder aan) Amen". Dan kunnen we het onderstaande 3-uur gebed bidden( dit gebed is facultatief voor de Krans ) gevolgd door een "Onze Vader" een "Weesgegroet" en de "Geloofsbelijdenis der Apostelen"


Drie-uur gebed

(Jezus vroeg aan St Faustina om dit gebed om 3 uur (namiddag) te bidden.)

"U stierf Jezus, maar de bron van leven stroomde voort voor de zielen en een OCEAAN VAN GENADE opende zich voor de hele wereld. O Bron van Leven, onpeilbare Goddelijke Genade, omhul de hele wereld en stort Uzelf uit op ons". "O Bloed en Water dat uit het Hart van Jezus stroomde als een bron van Genade voor ons, ik vertrouw op U"

Denk er aan dat het elk uur drie uur is ergens in de wereld.

Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij Uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade.Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

en in het uur van onze dood. Amen.


De Geloofsbelijdenis van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het Lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Op de grote kralen zeggen wij dit gebed:

"Eeuwige Vader, wij bieden U het Lichaam en Bloed, de Ziel en Goddelijkheid van uw welgeliefde Zoon onze Heer Jezus Christus, in boetedoening voor onze zonden en die van de hele wereld"

Dan op elk van de tien kleine kralen zeggen wij:

"Door Zijn bedroefde passie wees ons en de hele wereld genadig"

We herhalen dat proces van grote kraal en tien kleine kralen voor de vijf tientjes in de rozenkrans. Beëindig de vijf tientjes (de volledige rozenkrans) met drie keer dit gebed

Heilige God,

Heilige Almachtige,

Heilige Onsterfelijke,

Heb GENADE met ons,

en de Hele Wereld. Amen

Maak het Kruisteken om af te sluiten.


DE WERELD HEEFT GENADE NODIG

Als men GENADE vraagt, krijgt men GENADE

Als men geen GENADE vraagt, krijgt men RECHTVAARDIGHEID
Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site