Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!Vaticaanse Vlag
St Pieters Basiliek


De Katholieke Kerk

Wat is de Katholieke Kerk? Het woord "Kerk" is afgeleid van een grieks woord dat "Bijeenkomst" betekent, dus de Kerk is de bijeenkomst van God's kinderen. De Kerk heeft veel verschillende benamingen die haar verschillende aspecten verklaren. Men noemt haar het "Volk van God", de "Bruid van Christus", de "Nieuwe Eva", de "Moeder van alle Levenden" en nog vele andere namen.

Jezus is de GODDELIJKE NIEUWE ADAM en de Kerk is de goddelijke NIEUWE EVA. De Kerk omvat de Engelen en Heiligen in de Hemel, de zielen in het Vagevuur en de mensen op aarde die God in hun hart dragen. God is niet in ons hart als we zware zonden begaan hebben (de Tien Geboden zijn allen zware zonden) en we er niet oprecht boete voor gedaan hebben, of als we met haat leven of enig ander verkeerd gevoel in ons hart voor God of andere mensen. De H. Paulus zei dat de Kerk het "Mystieke Lichaam van Christus" is omdat ze de NIEUWE EVA is, de Bruid van Jezus. Wanneer een man en een vrouw trouwen worden ze verenigd als één vlees (zie Genesis hoofdstuk 2: 22-24) "22-En de Heer bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar naar Adam. 23-Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 24-Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen één vlees zijn."

Jezus wil in het hart zijn van elke mens die Hij geschapen heeft zodat zij in alle eeuwigheid samen met Hem in de Hemel kunnen zijn. Om dit te bewerkstelligen stichtte Hij de Katholieke Kerk en stelde Hij de Mis in waar Hij ons Zijn Lichaam, Bloed, Ziel en goddelijkheid geeft in de gedaante van Brood en Wijn. Tijdens de Mis (Eucharistie) worden wij reeds "één vlees" met Jezus. Jezus gaf ons de zeven Sacramenten van de Kerk (Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Priesterschap, Boetesacrament, Ziekenzalving) zodat we in alle eeuwigheid met Hem in de Hemel verenigd kunnen zijn.

Het Doopsel is het eerste sacrament dat we nodig hebben om volwaardige leden te worden van de Kerk. De Katholieke Kerk gelooft echter dat iedereen die met oprecht berouw voor al hun zonden sterft, God in hun harten laat binnen treden en gered worden, ongeacht welke godsdienst ze hebben (God is de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest). Wanneer wij oprecht boete doen zijn we in een staat van Genade, hetgeen betekent dat God in onze ziel kan wonen. Dus moslims, joden, boedhisten, Hindoes, enz., zullen gered worden als ze bij hun dood berouw hebben voor hun zonden. En veel van deze mensen zijn zeer godsdienstig en hebben een groot geloof in God en zullen dus geen probleem ondervinden om de Hemel binnen te gaan. Maar het zou veel beter zijn als zij in dit leven God beter zouden leren kennen en Hem in de Katholieke Kerk ontmoeten in de persoon van Zijn enige Zoon Jezus Christus.

Veel Bijbelse Christenen geloven niet dat niet-christenen naar de Hemel kunnen gaan! Jammer genoeg geloven zij dat alle niet-christenen (mannen, vrouwen én kinderen) naar de hel gaan omdat zij nooit in Jezus gelooft hebben! In welke God geloven zij, dat ze denken dat Hij zo veel wezens zou schapen die nooit een kans zouden krijgen om in Jezus te geloven en dus voorbestemd zijn voor de hel? Iedereen op deze planeet krijgt dezelfde kans om gered te worden! Maar waarom zouden we geen volwaardig lid worden van de Kerk die Jezus op aarde kwam stichten en waar we zo veel genaden kunnen krijgen om God reeds hier op aarde te leren kennen!

Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site