Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Fatima

De drie zieners van Fatima
De drie zieners van Fatima: Lucia Dos Santos (10 jaar) en haar twee neefjes Francisco (9) en Jacinta (7) Marto


De menigte van 70.000 die op 13 oktober 1917 de zon in de lucht zagen dansen.
13 oktober 1917:Jacinta in de armen van een soldaat tussen de menigte van
70.000 mensen die getuige waren van het zonnewonder.

Dit artikel gaat over de reeks verschijningen van de H. Aartsengel MichaŽl en de H. Maagd Maria aan jonge herderskinderen in de streek van Fatima (Portugal) tijdens de jaren 1915 tot 1917. De verschijningen begonnen in 1915 toen de H. Aartsengel MichaŽl wazig boven de bomen aan Lucia en haar drie vrienden Teresa Matias, Maria Rosa en Maria Justino verscheen, net nadat ze de Rozenkrans waren beginnen bidden terwijl ze de schapen hoedden. Lucia beschreef het gebeuren als volgt: "Daar voor onze ogen zagen we een gedaante, zwevend in de lucht boven de bomen. Het leek op een standbeeld gemaakt van sneeuw dat bijna doorzichtig was door de stralen van de zon.". Toen ze hun gebeden beŽindigden verdween de gedaante. Lucia vertelde er niets over aan haar familie maar haar twee vriendjes waren niet zo discreet. Dus toen Lucia's moeder haar er over aansprak zei Lucia dat het "op een persoon leek die in een laken was gewikkeld, je kon geen ogen of handen zien." Lucia's moeder voelde zich verveeld met het verhaal en Lucia's zusters kwetsten haar met scherpe woorden over de man "in een laken". Er gebeurden drie verschijningen en sindsdien (1916) begon Lucia (10 jaar) de schapen samen met haar twee neefjes Francisco (9) en Jacinta (7) Marto te hoeden.

Verschijningen van de H. Aartsengel MichaŽl

Op een dag terwijl ze hun schapen aan het hoeden waren, regende het zo hard dat ze beschutting zochten tussen de rotsen in het plaatsje Cova da Iria. Terwijl ze aan het spelen waren kwam er een hevige wind opzetten die "de bomen deed beven". Ze keken verbaasd op om te zien wat er gebeurde want het was een ongewoon kalme dag geweest, en ze zagen dezelfde gedaante uit de richting van de olijfbomen naar hen toe komen. Ze beschreven hem als "een jongen van 14 of 15 jaar, witter dan sneeuw, doorzichtig als kristal als de zon er doorheen scheen en uitzonderlijk mooi". Terwijl hij hen naderde zei hij tot hen: "Wees niet bang! Ik ben de Engel van de Vrede. Bid met mij." Neergekield en met zijn voorhoofd de grond rakend deed hij hen dit gebed herhalen:

"Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik bemin U!
Ik vraag U om vergeving voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen, en U niet beminnen"

Terwijl hij rechtop ging staan zei hij: "Bid op deze manier. De Harten van Jezus en Maria staan open voor uw gebeden". Zijn woorden werden zo diep in hun geesten gegrift dat ze later dikwijls lange perioden voorovergebogen baden zoals de Engel en soms vielen ze neer van uitputting. Lucia zei aan Francisco en Jacinta om het geheim te houden, en dat deden ze. De tijd verstreek en op een zomerdag van het volgende jaar waren de drie kinderen nabij de waterput aan het spelen toen plots de Engel naast hen verscheen en hen vroeg: "Wat doen jullie? Bidt, bidt heel veel! De allerheiligste Harten van Jezus en Maria willen door jullie barmhartigheid verlenen. Biedt de Allerhoogste voortdurend gebeden en offers aan". Lucia vroeg "Hoe moeten wij offers brengen?" Hij antwoordde: "Maak van alles wat je kan een offer, en biedt het aan God aan in eerherstel voor de zonden die Hem beledigen en om de bekering van de zondaars af te smeken. Zo zullen jullie vrede voor jullie vaderland verkrijgen. Ik ben er de Beschermengel van, de Engel van Portugal. Bovenal, aanvaardt en verdraagt met nederigheid het lijden dat de Heer jullie zal sturen." Op een dag, een hele tijd later, waren ze tussen de rotsen neergeknield met hun hoofd tegen de grond en ze hadden steeds opnieuw het gebed "Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U...." gezegd, toen een buitengewoon licht op hen scheen. Ze sprongen op en aanschouwden de Engel die in zijn linkerhand een Kelk hield en er zweefde een Hostie boven waarvan druppels Bloed in de Kelk drupten. Terwijl hij de Kelk in de lucht liet zweven knielde de Engel naast hen neer en deed hen meermaals dit gebed herhalen:;

"Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u ten zeerste,
en ik offer U het kostbaarste Lichaam en Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus,
die aanwezig is in alle tabernakels van de wereld, tot eerherstel voor alle beledigingen,
heiligschennissen en onverschilligheden
waardoor Hij Zelf beledigd wordt.
En, door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligste Hart en het
Onbevlekte Hart van Maria smeek ik U om de bekering van de arme zondaars."

Dan stond hij op en gaf de Heilige Hostie aan Lucia en verdeelde het Bloed in de Kelk tussen Jacinta en Francisco terwijl hij zei "Neemt en drinkt het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, dat diep verontwaardigd is door zondige mensen! Doe eerherstel voor hun wandaden en troost uw God". Dan herhaalde hij het gebed "Allerheiligste Drie-eenheid...." drie keer en verdween.


Verschijningen van Maria, de Moeder van Jezus Christus

De verschijningen van de H. MichaŽl waren eveneens een voorbereiding op de reeks van verschijningen van Maria, de Moeder van Jezus, die op 13 mei 1917 begonnen. De kinderen liepen met hun schapen in de weiden toen Maria boven een kleine steeneik aan hen verscheen. Ze vertelden dat ze "een mooie Dame uit de Hemel" zagen. Maria vroeg hen om Haar op die plaats op de 13de van elk van de zes volgende maanden tot oktober te ontmoeten. Maria stelde zich aan de kinderen voor als Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en Ze vertrouwde hen drie geheimen toe. Onze-Lieve-Vrouw beloofde de kinderen dat Ze op 13 oktober een groot mirakel zou verrichten dat iedereen zou kunnen zien.

13 Mei 1917
Op 13 Mei 1917 lieten de kinderen hun kudde grazen in het gebied gekend als Cova da Iria. Na het middageten en het bidden van de Rozenkrans zagen ze in de helder blauwe hemel plots een heldere flits dat leek op bliksem, snel gevolgd door nog een flits.

Ze keken op en zagen, zoals Lucia het beschrijft: "een dame, in wit gekleed, helderder dan de zon, die een licht uitstraalde dat helderder en intenser was dan een kristallen beker, gevuld met sprankelend water, die verlicht wordt door het brandende zonlicht." De kinderen stonden daar verbaasd, badend in het licht dat de verschijning omhulde, en de Dame lachte en zei: "Wees niet bang, Ik doe jullie geen kwaad." Lucia vroeg Haar waar Ze vandaan kwam.

De Dame wees naar boven en zei: "Ik kom van de Hemel." Lucia vroeg haar dan wat Zij wou. De Dame antwoordde: "Ik kom jullie vragen om hier gedurende zes maanden te komen, op de 13de dag van de maand, op ditzelfde uur. Dan zal Ik zeggen wie Ik ben en wat Ik verlang. En Ik zal hier ook een zevende keer terugkomen."

Lucia vroeg dan of zij naar de hemel zouden gaan en de Dame zei dat zij en Jacinta naar de hemel zouden gaan maar Francisco zou eerst nog veel rozenhoedjes moeten bidden. De Dame zei dan: "Zijn jullie bereid jullie aan God aan te bieden en al het lijden dat Hij jullie zal sturen te verdragen, als een daad van eerherstel voor de bekering van de zondaars?" Lucia, die in naam van hen alledrie sprak aanvaardde waarop de Dame zei: "Dan zullen jullie veel te lijden hebben, maar de Genade van God zal jullie troost zijn."

Terwijl de Dame deze laatste woorden sprak opende Zij Haar handen en straalde een "licht" op de kinderen dat hen toeliet om zichzelf in God te zien. De Dame sloot af met een verzoek: "Bid elke dag de Rozenkrans, om vrede in de wereld te brengen en de oorlog te beŽindigen." Met die woorden begon ze langzaam oostwaarts op te stijgen tot ze verdween.

De kinderen overlegden en probeerden manieren te vinden om offers te brengen zoals de Dame had gevraagd. Ze sloegen het middageten over en baden de volledige Rozenkrans. Francisco en Jacinta kregen meer steun van hun ouders dan Lucia, maar de lokale bewoners waren sceptisch en spottend; de kinderen kregen veel te lijden, net zoals de Dame het hen had gezegd.

13 Juni 1917
Zo'n vijftig mensen daagden op 13 juni op bij de Cova da Iria, terwijl de drie kinderen bijeen kwamen bij de steeneik waar de Dame was verschenen. De kinderen zagen een lichtflits, bijna onmiddelijk gevolgd door de verschijning van Maria. Zij sprak tot Lucia: "Ik wil dat jullie hier komen op de 13de van volgende maand, dat jullie elke dag de Rozenkrans bidden en dat jullie leren lezen. Later zal ik jullie zeggen wat Ik verlang."

Lucia vroeg aan Maria om hen mee te nemen naar de hemel en ze werd op de volgende manier gerustgesteld: "Ik zal Jacinta en Francisco spoedig meenemen, maar jij zal hier nog een tijdje moeten blijven. Jezus wil jou gebruiken om Mij gekend en geliefd te maken. Hij wenst de aanbidding tot Mijn Onbevlekte Hart in heel de wereld te vestigen. Ik beloof verlossing aan al degenen die dit doen; deze zielen zullen dierbaar zijn voor God, zoals bloemen die Ik neerzet om Zijn troon te versieren." Deze laatste zin werd gevonden in een brief die zuster Lucia in 1927 naar haar biechtvader schreef.

Dit antwoord stemde Lucia droevig en ze zei: "Moet ik hier alleen achterblijven?" Maria antwoordde: "Nee, mijn dochter. Heb je veel te lijden? Verlies de moed niet. Ik zal je nooit verlaten. Mijn Onbevlekt Hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden." Eťn van de getuigen van deze verschijning, Maria Carreira, beschreef hoe Lucia dan riep en met de vinger wees terwijl Maria verdween. Zij zelf hoorde een geluid als "een raket in de verte" en zag een paar centimeters boven de boom een kleine wolk die opsteeg en langzaam naar het oosten dreef tot ze verdween. De groep bedevaarders keerde dan terug naar Fatima waar ze vertelden over de wonderbaarlijke dingen die ze hadden gezien en zorgden er zo voor dat er voor de verschijning in juli tussen twee en drieduizend mensen aanwezig waren.

13 Juli 1917
Op 13 juli kwamen de drie kinderen samen bij de Cova en opnieuw zagen ze de onbeschrijflijk mooie Dame boven de steeneik. Lucia vroeg wat Zij verlangde en Maria antwoordde: "Ik wil dat jullie hier de 13de van volgende maand komen, dat jullie elke dag de Rozenkrans blijven bidden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen, want alleen Zij kan jullie helpen."

Lucia vroeg dan wie Zij was en ze vroeg ook om een wonder zodat iedereen het zou geloven. De Dame antwoordde: "Blijf hier elke maand komen. In oktober zal ik jullie vertellen wie Ik ben en wat Ik verlang en Ik zal een wonder verrichten zodat iedereen het kan zien en geloven." Lucia maakte een paar verzoeken voor zieken waarop Maria antwoordde dat ze sommigen zou genezen en anderen niet, en dat iedereen de rozenkrans moet bidden om zulke genaden te bekomen. Ze zei ook: "Offer uzelf op voor de zondaars, en zeg dikwijls, vooral wanneer u een offer doet: O Jezus, het is uit liefde voor U, voor de bekering van de zondaars, en ter eerherstel voor de zonden die begaan werden tegen het Onbevlekt Hart van Maria."

Het visioen van de hel
Later vertelde Lucia dat terwijl de Dame deze laatste woorden sprak, Zij haar handen opende en er kwamen lichtstralen uit die de aarde leken binnen te dringen zodat ze een schrikwekkend visioen van de hel zagen, vol demonen en verloren zielen temidden van onbeschrijfelijke wreedheden.

Dit visioen van de hel was het eerste "geheim" van Fatima, en werd pas veel later bekend gemaakt. De kinderen keken op naar het droevige gelaat van de Heilige Maagd die hen vriendelijk toesprak: "Jullie hebben de hel gezien waar de zielen van arme zondaars heengaan. Om hen te redden wil God in de wereld de aanbidding tot Mijn Onbevlekt Hart vestigen. Als men doet wat Ik jullie vraag zullen veel zielen gered worden en zal er vrede zijn. De oorlog zal eindigen, maar als mensen niet stoppen met God te beledigen zal er een ergere uitbreken tijdens het pontificaat van Pius XI. Als je een nacht ziet die verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God jullie geeft dat Hij op het punt staat de wereld te straffen voor zijn misdaden door oorlog, hongersnood en vervolgingen van de Kerk en de Heilige Vader.

Om dit te voorkomen zal ik komen om de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart te vragen, en de Eerherstellende Communie op de Eerste Zaterdagen. Als mijn verzoeken in acht worden genomen zal Rusland bekeerd worden en zal er vrede zijn; zoniet zal Rusland haar valse leer over de wereld verspreiden met oorlogen en vervolgingen van de Kerk tot gevolg. De goeden zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden. En tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijzen en het zal zich bekeren en aan de wereld zal een periode van vrede worden verleend." Hier eindigt het tweede deel van het geheim en begint het derde deel met de woorden "In Portugal zal het geloof altijd bewaard blijven... " De eerste twee delen van het geheim werden pas in 1942 bekend gemaakt. Het derde deel van het geheim werd pas in Juni 2000 onthuld.

Maria vertelde aan Lucia om op dat moment niemand over het geheim te vertellen, behalve aan Francisco. Vervolgens zei Ze: "Als je de Rozenkrans bidt, zeg dan na elk mysterie: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoedt ons voor het vuur van de hel. Leidt alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben." Nadat Ze Lucia verzekerd had dat er verder niets meer was verdween Maria in de verte.

Augustus 1917
Toen de 13de augustus naderde had het verhaal van de verschijningen ook de anti-religieuze pers bereikt en hoewel dit ertoe leidde dat heel het land over Fatima hoordde, betekende het ook dat veel bevooroordeelde en negatieve berichten de ronde begonnen te doen. In de ochtend van 13 augustus werden de kinderen ontvoerd door Arturo Santos, de burgemeester van Vila Nova de Ourem. Ze werden ondervraagd over het geheim maar ondanks zijn dreigementen en de beloftes dat hij hen geld zou geven, weigerden ze het te onthullen. In de namiddag werden ze naar de lokale gevangenis gebracht en met de dood bedreigd maar ze waren vastberaden om nog eerder te sterven dan het geheim te verklappen.

In de late namiddag van 19 augustus waren Lucia, Francisco en Jacinta samen in het plaatsje Valinhos, bij Fatima, toen ze opnieuw Maria zagen die tot Lucia sprak: "Ga terug naar de Cova da Iria op de 13de en blijf elke dag de Rozenkrans bidden." Maria zei ook dat ze een wonder zou verrichten zodat allen zouden geloven en dat als ze niet ontvoerd waren geweest zou het wonder nog groter geweest zijn. Met heel droevige blik zei Maria dan: "Bidt, bidt heel veel en maak offers voor de zondaars want vele zielen gaan naar de hel omdat niemand zich voor hen opoffert en voor hen bidt." Dan steeg ze op en verdween naar het oosten.

Ondertussen waren de kinderen volledig doordrongen van Maria's verzoek om gebed en boetedoening, en ze deden alles om daaraan te beantwoorden. Ze baden urenlang terwijl ze languit op de grond lagen en dronken niet zolang ze het konden uithouden in de brandende hitte van de Portugese zomer. Ze vastten ook als boetedoening voor de zondaars, om hen te redden van de hel, het visioen waarvan ze zo diep onder de indruk waren. Ze bonden zelf stukken touw met knopen rond hun middel als een vorm van kastijding en droegen ze dag en nacht.

13 September 1917
Op 13 september begonnen grote menigtes uit alle windstreken naar Fatima toe te stromen. Rond de middag kwamen de kinderen aan en na de gebruikelijke lichtflits zagen ze Maria boven de steeneik. Zij sprak tot Lucia: "Blijf de Rozenkrans bidden om het einde van de oorlog te verkrijgen. In oktober zal Onze Heer komen, evenals Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en Onze-Lieve-Vrouw van Carmel. De H. Jozef zal met het Kindje Jezus verschijnen om de wereld te zegenen. God is tevreden met jullie offers. Hij wil niet dat jullie slapen met het touw rond jullie middel, maar het enkel dragen tijdens de dag."

Lucia begon dan de verzoeken om genezingen voor te leggen en de Dame zei: "Ja, Ik zal sommigen genezen, maar andere niet. In oktober zal Ik een wonder verrichten zodat iedereen gelooft." Daarop steeg ze op in de richting van het oosten en verdween.

13 Oktober 1917
De verkondiging van een publiek wonder zorgde voor enorme speculaties doorheen Portugal, en de journalist Avelino de Almeida publiceerde een satirisch artikel over het de ganse zaak in de anti-religieuze krant O Seculo. Uit alle delen van het land zakten mensen naar de Cova af, met tienduizenden, ondanks de verschrikkelijke storm in de bergstreek rond Fatima op de vooravond van de 13de. Menig bedevaarder was blootsvoets, de rozenkrans biddende terwijl ze verder gingen, allen samengedrongen in het gebied rond Cova, terwijl tegen de helft van de ochtend het weer slechter werd en de regen met bakken uit de hemel stroomde.

Een menigte van 70.000 mensen stroomde op die natte en miezerige dag toe om het beloofde mirakel te aanschouwen. Het had de hele ochtend geregend en toen gebeurde het wonder. De regen stopte plotseling en de zon kwam te voorschijn. De zon leek gesluierd te zijn met een doorzichtig gaas dat iedereen toeliet om er zonder problemen naar te kijken. De grijsachtige kleur begon te veranderen in een schitterende zilveren schijf die langzaam aan groeide tot ze door de wolken brak. En de zilverachtige zon, nog steeds omhuld in dezelfde grijsachtige gaas, begon te draaien en te zigzaggen tussen de wolken! Eerst leek ze in de lucht te dansen en dan plots stortte ze zich naar beneden, naar de Aarde. De menigte was doodsbang. De mensen vielen in de modder op hun knieŽn en dachten dat het met hen gedaan was en ze begonnen tot God om genade te bidden. Kort nadien stopte de zon en keerde terug naar haar normale plaats om daarna nog tweemaal hetzelfde tafereel te herhalen. De mensen schreeuwden terwijl de Zon razendsnel op hen leek neer te dalen. Iedereen weende en begon te bidden. Dit alles duurde maar enkel seconden, maar het leek uren te duren. Toen de mensen terug rechtstonden stelden ze vast dat hun kledij niet vuil was en dat de grond droog was. Maar het ganse gebeuren was duidelijk niet enkel een lokaal fenomeen geweest, of geen vorm van massale zinsbegoocheling want mensen die niets van het beloofde wonder wisten zagen van kilometers ver de zon in de lucht dansen.

Rond de middag kwamen de kinderen bij de steeneik aan en zagen de lichtflits toen Maria aan hen verscheen. Voor de laatste keer vroeg Lucia aan de Dame wat Ze verlangde. De Dame antwoordde: "Ik wil jullie zeggen dat hier een kapel moet gebouwd worden ter mijner ere. Ik ben Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Blijf elke dag de Rozenkrans bidden. De oorlog gaat eindigen, en de soldaten zullen spoedig naar hun huizen terugkeren." Opnieuw deed Lucia made haar verzoeken, en ze werd verteld dat mensen hun leven moeten beteren en om vergiffenis vragen voor hun zonden als ze genezingen of bekeringen wensten. Lucia vertelde ook dat Maria heel droevig werd en zei: "Beledig de Heer onze God niet meer, want Hij is reeds zo veel beledigd." En dan steeg Zij op in de lucht, opende Haar handen naar de zon en schitterde meer en meer en verdween dan, gevolgd door visioenen die enkel de kinderen konden zien.

Eerste Zaterdag Toewijding

De wens voor een Eerste Zaterdag Toewijding werd door de Heilige Maagd Maria in 1917 aan de drie kinderen te Fatima onthuld. Op 10 december 1925, onthulde de Maagd meer details over de toewijding aan Zuster Lucia, de enige zienster nog in leven en op dat moment een non die in afzondering leefde. Sindsdien verspreidde de toewijding zich over heel de wereld op de dag (Zaterdag) dat de Kerk traditioneel de Heilige Maagd viert. Er is geen speciaal broederschap voor deze toewijding maar veel apostolaten nemen het op in hun toewijdingsprogramma.

Doelen
In toewijding (in overeenstemming met God's wensen) tot het Onbevlekt Hart van Maria, en in eerherstel voor...
1. Aanvallen op de echtheid van Maria's Onbevlekte Ontvangenis
2. Aanvallen op de echtheid van Maria's Eeuwige Maagdelijkheid
3. Aanvallen op Maria's Goddelijk Moederschap en de weigering haar te accepteren als de Moeder van de hele mensheid
4. Zij die openlijk proberen om onverschilligheid, verachting en haat voor de Onbevlekte Maria in het hart van kinderen te planten
5. Zij die Maria rechtstreeks beledigen in haar heilige beeltenissen.

Handelingen
De toewijding omvat de volgende handelingen op vijf opeenvolgende eerste Zaterdagen met de specifieke intentie tot eerherstel voor de bovenstaande beledigingen tegen de Heilige Maagd.
1. Ga te biecht (binnen 8 dagen voor of na de eerste Zaterdag)
2. Ontvang de Heilige Communie
3. Bid vijf tientjes van de Rozenkrans
4. "Blijf vijftien minuten bij Mij terwijl u vijftien mysteries van de Rozenkrans overdenkt" (afzonderlijk van de Rozenkrans zelf)
(Bij voorkeur in de aanwezigheid van de Heer in het Tabernakel)

Beloften
1. De bijstand van de Heilige Maagd Maria tijdens het uur van de dood met de genaden die nodig zijn voor redding voor diegenen die de toewijding uitvoeren.
2. Redding van zielen en vrede ten gevolge van het promoten van de Toewijding aan het Onbevlekt Hart.De 3 geheimen

Het eerste geheim

Het eerste geheim was een schrikwekkend visioen van de hel

"Onze-Lieve-Vrouw toonde ons een grote zee van vuur die zich onder de aarde leek te bevinden. Ondergedompeld in dit vuur bevonden zich demonen en zielen in menselijke vorm zoals doorzichtige brandende kolen, volledig zwart of glanzend brons, drijvend in het vuur, nu eens in de lucht gesmeten door de vlammen die samen met grote rookwolken uit hun eigen binnenste kwamen, en dan weer terugvallend zoals vonken in een enorm vuur, zonder gewicht of evenwicht, en tussen geschreeuw en kreten van pijn en wanhoop, die ons angst aanjaagden en ons deden beven van angst. De demonen konden herkend worden aan hun schrikwekkende en weerzinwekkende gelijkenis aan angstaanjagende en ongekende dieren, allemaal zwart en doorzichtig. Dit visioen duurde maar een ogenblik. Hoe kunnen we ooit dankbaar genoeg zijn aan onze vriendelijke hemelse Moeder, die ons al had voorbereid door ons tijdens de eerste verschijning te beloven om ons mee te nemen naar de hemel. Anders denk ik dat we zouden gestorven zijn van angst."

Het tweede geheim

Onze-Lieve-Vrouw zei "Jullie hebben de hel gezien waar de zielen van arme zondaars heengaan. Om hen te redden wil God in de wereld de aanbidding tot Mijn Onbevlekt Hart vestigen. Als men doet wat Ik jullie vraag zullen veel zielen gered worden en zal er vrede zijn. De oorlog zal eindigen, maar als mensen niet stoppen met God te beledigen zal er een ergere uitbreken tijdens het pontificaat van Pius XI. Als je een nacht ziet die verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God jullie geeft dat Hij op het punt staat de wereld door middel van oorlog, hongersnood en vervolgingen van de Kerk en de Heilige Vader te straffen voor zijn misdaden. Om dit te voorkomen zal ik komen om de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart te vragen, en de Eerherstellende Communie op de Eerste Zaterdagen. Als mijn verzoeken in acht worden genomen zal Rusland bekeerd worden en zal er vrede zijn; zoniet zal Rusland haar valse leer over de wereld verspreiden met oorlogen en vervolgingen van de Kerk tot gevolg. De goeden zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden. En tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijzen en het zal zich bekeren en aan de wereld zal een periode van vrede worden verleend."

Het derde geheim

Bisschop da Silva van Leiria stelde in september 1943 aan zuster Lucia voor om het derde geheim neer te schrijven en ze deed dat op 3 januari 1944. Ze was bang om de inhoud ervan te onthullen en dat is waarom ze het niet direct neer schreef. Bisschop da Silva hield het in zijn bezit tot 1957 en stuurde het dan naar Rome. Het geheim werd publiekelijk gemaakt op 13 mei 2000, 83 jaar na de eerste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan de kinderen in de Cova da Iria in Fatima en 19 jaar nadat Paus Johannes Paulus II op dezelfde dag in 1981 werd neergeschoten. Zuster Lucia schreef: "J.M.J. (JMJ staat voor Jezus, Maria en Jozef)
Het derde deel van het geheim onthuld bij de Cova da Iria–Fatima, op 13 juli 1917: Ik schrijf in gehoorzaamheid tot U, mijn God, die mij dit opdraagt door zijne Excellentie de Bisschop van Leiria en door Uw Allerheiligste Moeder en de mijne. Na de twee delen die ik reeds heb uitgelegd, zagen we links van Onze-Lieve-Vrouw en iets erboven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; flitsend, er kwamen vlammen uit die de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de pracht die Onze-Lieve-Vrouw uit haar rechterhand naar hem uitstraalde: met zijn rechterhand naar de aarde wijzend riep de Engel met luide stem: 'Boetvaardigheid, Boetvaardigheid, Boetvaardigheid!'. En we zagen in een enorm licht dat God is: "iets dat leek op hoe mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze ervoor lopen' een wit gekleedde Bisschop 'we hadden de indruk dat het de Heilige Vader was'. Ander Bisschoppen, Priesters, gelovige mannen en vrouwen die een steile berg opgingen waar op de top een groot Kruis stond van ruw gehakte boomstammen zoals van een kurkeik. Voordat ze daar aankwamen ging de Heilige Vader door een grote stad die voor de helft in puin lag en voor de helft beefde. Strompelend, getroffen door pijn en smart bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg tegenkwam; Toen hij op zijn knieŽn de top van de berg had bereikt werd hij aan de voet van het grote Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden. , en op dezelfde manier stierven de andere Bisschoppen, Priesters, religieuze mannen en vrouwen, de ťťn na de ander, en verschillende leken van verschillende rangen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren twee Engelen met elk een kristallen wijwatervat in de hand waarin ze het bloed van de Martelaars opvingen en daarmee besprenkelden ze de zielen die op weg waren naar God."


De menigte van 70000 die zon in de lucht zagen dansen
De menigte van 70.000 die de Zon in de lucht zagen dansen op 13 oktober 1917

Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site