Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
 
Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 2006 (Engels)
 2007 (Engels)
 2008 (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Externe verwijzingen
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Overpeinzingen op de Blijde Mysteries van de Rozenkrans met verwijzingen naar Adam en Eva.

De volledige Rozenkrans telt 20 Mysteries (5 Blijde, 5 Lichtende, 5 Droeve en 5 Glorierijke). Op deze pagina vind u overpeinzingen op de 5 Blijde Mysteries, zijnde de Aankondiging van de Engel aan Maria, het Bezoek van Maria aan Elizabeth, de Geboorte van Jezus, de Voorstelling van Jezus in de Tempel, en het Terugvinden van Jezus in de Tempel toen Hij 12 jaar was. We bidden meestal de 5 Blijde Mysteries van de Rozenkrans, door één van de overpeinzingen te nemen (A, B of C, enz) die beschikbaar zijn voor elk van de 5 Mysteries, en bidden één tientje op de Rozenkrans voor elk Mysterie. Op deze pagina kunnen er één of meer overpeinzingen beschikbaar zijn voor elk van de twintig Mysteries van de Rozenkrans, maar één overpeinzing per Mysterie volstaat. Een tientje van de Rozenkrans begint met een "Onze Vader", gevolgd door tien "Wees gegroet Maria" en het "Glorie zij de Vader"

Het bidden van de 5 Blijde Mysteries met overpeinzingen (5 tientjes)duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en zonder de overpeinzingen slechts 15 tot 20 minuten. Op deze website zijn de Mysteries ingedeeld in de gebruikelijke VIER groepen (Blijde, Lichtende, Droeve en Glorierijke) van elk vijf Mysteries en hierboven vind u de links naar de 3 andere groepen Mysteries. De Rozenkrans vertelt het levensverhaal van Jezus, de Zoon van God, gezien door de ogen van Maria, Zijn Moeder. Tijdens de Rozenkrans vragen we Maria om ons Jezus beter te leren kennen. De overpeinzingen verschillen in aantal en in lengte voor elk Mysterie. Ze zijn gemaakt om ons geloof in Jezus Christus te verdiepen en om ons te helpen begrijpen welke rol God gegeven heeft aan Maria en de Kerk in de geschiedenis van de redding van de mens. Probeer minstens één groep Mysteries per dag te bidden. Onze-Lieve-Vrouw heeft gevraagd om, indien mogelijk, dagelijks de volledige Rozenkrans te bidden (20 Mysteries!)


Wij kunnen de Rozenkrans beginnen door het opzeggen van de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie maal het "Weesgegroet" en éénmaal het "Glorie zij de Vader".

Klik hier voor de tekst van deze openingsgebeden.


I. De Aankondiging

Lucas 1;26-38 Feestdag 25 Maart


A )De Twee Aankondigingen

Gabriel kondigt de komst van de Redder aanHet eerste Mysterie van de Rozenkrans wordt de Aankondiging genoemd omdat hierin de Aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria de komst van Jezus de Messias (of Christus, wat Redder betekent) aankondigde. Zijn komst was de aankondiging van Genade en Leven voor de mensheid. In dit Mysterie herdenken wij het bezoek van de Aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria. Gabriël werd door God naar haar gezonden om haar te vragen de Moeder te worden van de Eeuwige "ZOON VAN GOD". God wou dat ze Hem uit vrije wil gehoorzaamde. St. Gabriël werd naar Maria gestuurd in de zesde maand van de zwangerschap van de Heilige Elizabeth en hij vroeg aan Maria om haar Kind de naam "Jezus" te geven, hetgeen betekent "God redt". Alleen God kan ons redden van de straf die wij verdienen door onze zonden. Dit Mysterie is vergelijkbaar met de val van Adam en Eva in de Tuin van Eden. Op die dag zegevierde de slechte engel Satan in de gedaante van een Slang over de mensheid. Hij overtuigde de zondevrije maagd Eva om God niet te gehoorzamen door de vrucht van de boom te nemen en te eten en vervolgens hielp Eva de zondevrije maagd Adam om eveneens God ongehoorzaam te zijn door eveneens de vrucht te nemen en te eten. Hun zonde van ongehoorzaamheid leidde tot de ondergang van de mensheid. In zeker zin was die dag Satan's geheime aankondiging van zonde en dood aan de mensheid. In dit Mysterie van de Rozenkrans herdenken we het begin van God's Overwinning voor de mensheid op de zonde en de dood, toen Hij Jezus Zijn enige Zoon stuurde om ons Genade en LEVEN te brengen door Zijn dood aan de Boom van het Kruis. Jezus is de NIEUWE ADAM die kwam om de mensheid te VERLOSSEN. De eerste Adam veroorzaakte de VAL van de mensheid. De engel Gabriël vroeg aan Maria om Jezus te ontvangen en Hij is de Eeuwige Vrucht (of Zoon) van God. De Zondevrije Maagd Maria is de Nieuwe Eva die door de Engel gehoorzaamde aan God. Ze hielp de Zondevrije Maagd Jezus, die de GODDELIJKE NIEUWE ADAM is, om de mensheid te verlossen. Dit doet Hij door zijn eigen gehoorzaamheid aan Zijn Hemelse Vader. Twee zondevrije maagden (Adam en Eva) gebruikten hun vrije wil om te zondigen door God niet te gehoorzamen en zo brachten zij de dood in de wereld, en twee zondevrije maagden (Jezus en Maria) gebruikten hun vrije wil om God te gehoorzamen en zo brachten zij het Eeuwig Leven terug in de wereld. (ENKEL JEZUS de GOD-mens kon de mensheid REDDEN maar Hij gebruikte Maria, de vrouw, om Hem te helpen.)

B )Jezus de Eeuwige Vrucht

Gabriel kondigt de komst van de Redder aanJezus is zowel de NIEUWE ADAM alsook de Nieuwe Vrucht om de mensheid te verlossen. Hij is de Eeuwige "Zoon van God" en de tweede persoon van de Drie-Eenheid. Hij wordt ook de " Eeuwige Wijsheid " of het " Eeuwige Woord " van God genoemd. Het woord " Wijsheid " betekent "Kennis van goed en kwaad". De "Zoon van God" of de " Eeuwige Wijsheid " van God is dan God's Eeuwige "Kennis van Zijn eigen goedheid". Jezus, de "Zoon van God" is de Vader's enige "Eeuwige Vrucht" en die Vrucht is de Vader's "Kennis van Zijn eigen Goedheid". De "Zoon" is God's Eeuwige "Vrucht van de Kennis van Goed (en kwaad)" (zie de overeenkomsten in Genesis 2; 17 waar God Adam verbood om de tijdelijke "vrucht van de kennis van goed en kwaad" van de boom te eten). Er is geen "kwaad" in God,, maar wel in Zijn schepsels die Hem verwerpen. In de Tuin van Eden at Adam de "vrucht" en het werd deel van zijn menselijke natuur, maar in dit Mysterie ontvangt de Zoon van God die de Eeuwige Vrucht is van God, het lichaam en de natuur van een man, in Zijn eigen Goddelijke Natuur. Eerst absorbeerde de man Adam de vrucht in zijn menselijke natuur en dan, in dit Mysterie, absorbeert God's Eeuwige Vrucht de natuur van een man in Zijn Goddelijke Natuur. Eva luisterde naar de stem van Satan de Slang en ontving zijn woorden in haar hart, maar Maria luisterde naar de stem van Gabriël en ontving het " Eeuwige Woord" of "de Vrucht " van God in haar hart en haar schoot. God is GEEST van nature uit, dus het was zelfs nog belangrijker dat de Maagd Maria meer Maagd was in "Hart" (of "zondevrij" in "Hart") dan in lichaam omdat Jezus de oneindige Heilige God is.


C )"Vrije wil"

Gabriel kondigt de komst van de Redder aanHet machtigste geschenk dat God de mens gaf is " vrije wil". Met onze vrije wil kunnen wij beslissingen maken om kwaad te doen of "zondigen" en God verwerpen of wij kunnen beslissen om van God te houden en goed te doen. Als wij zondigen, dan wijzen we zelf eigenlijk God's aanwezigheid af , dus vrije wil geeft ons enkel grote macht over onszelf want met onze vrije wil kunnen wij onszelf in alle Eeuwigheid van God's aanwezigheid verbannen. Wij kunnen onze vrije wil gebruiken om te gehoorzamen of niet te gehoorzamen aan God. Adam en Eva misbruikten hun vrije wil door ongehoorzaam te zijn aan God en veroorzaakten de VAL van de Mensheid. Omdat Adam het fysieke hoofd was van het menselijke ras, veroorzaakte zijn ongehoorzaamheid alleen de val en dood van het menselijk ras, maar Eva gehoorzaamde niet aan God's bevel aan Adam en was zo het instrument dat gebruikt werd om de zonde in de wereld te helpen brengen. Jezus en Maria gebruikten hun vrije wil om aan de Vader te gehoorzamen. Jezus is GOD en Hij is het geestelijke Hoofd van het menselijk ras en dus heeft Zijn gehoorzaamheid alleen de mensheid gered, maar Maria was het instrument dat God gebruikte om Hem te helpen om Jezus en dus ALLE Genade in de wereld te brengen. Door Adam te helpen zondigen opende Eva de deur naar alle zonde, Maria hielp Jezus om in de wereld te komen om ons te verlossen en zij is de voortdurende Middelares en kanaal van al Zijn Genaden voor ons. De Duivel gebruikte de vrouw voor zijn overwinning dus wil God Maria, de Nieuwe Vrouw gebruiken voor al onze overwinningen op de Duivel en de zonde. In totale gehoorzaamheid en met moed die niemand anders zou kunnen hebben antwoordt Maria: "Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiedde naar Uw Woord". Frank Duff die het Legioen van Maria stichtte, zei dat Maria's "JA" de MEEST HELDHAFTIGE beslissing was die ooit door een sterfelijke mens werd genomen, vermoedelijk omdat Maria volledig besefte dat haar "JA" een leven in de misschien angstaanjagende aanwezigheid van God zou betekenen.


D ) De Drie-Eenheid

Gabriel kondigt de komst van de Redder aanIn dit Mysterie zie we dat de Heilige Drie-Eenheid voor het eerst via Maria aan de mensheid werd geopenbaard (zie handboek Legioen van Maria door Frank Duff) wanneer zij vraagt: "Maar hoe zal dit gebeuren?" en de Engel antwoordt: "De Heilige Geest zal over u komen en de macht van de Allerhoogste (de Vader) zal u overschaduwen; daarom zal het Kind dat uit u geboren zal worden Heilig, de Zoon van God genoemd worden." Bij de Aankondiging werd Maria de Moeder van God (de Zoon van God) en zij werd ook onze Moeder omdat Jezus ons HOOFD is en wij zijn Zijn Mystieke Lichaam.


E )De Betekenis van " Zes "

Gabriel kondigt de komst van de Redder aanHet cijfer "zes" wordt enkele keren herhaald in de Evangelies over het leven van Jezus. In dit Mysterie van de Rozenkrans verschijnt Gabriël aan Maria in de "zesde maand" van de zwangerschap van de Heilige Elizabeth. De reden hiervoor is misschien om ons te bevestigen dat Jezus, de "Zoon van God" de GODDELIJKE NIEUWE ADAM is omdat God de eerste Adam op de "zesde" dag geschapen heeft. Het kan ons ook willen aantonen dat Jezus ook een echte "Zoon van Adam" of een echte "MensenZoon" is. Misschien verwees Jezus omwille van die reden dikwijls naar Zichzelf als de "MensenZoon". Het cijfer "zes" zou een symbool kunnen zijn voor de gehele Mensheid, wiens ouders op de zesde dag geschapen werden. De "Zesde maand" verwijst ook naar de tijd tussen de geboortes van Johannes de Doper en Jezus. De Feestdag van de Aankondiging (25 maart) is een viering van de Aankondiging door de Engel van de komst van de beloofde Messias, maar het is ook de dag van Zijn Onbevlekte Ontvangenis en op 8 december vieren wij Maria's "Onbevlekte Ontvangenis" die door de Genade van God tot stand kwam. Wij zien dat Adam en Eva ook Onbevlekte Ontvangenissen waren, maar zij werden geschapen als volwassenen en niet in de schoot en zij bleven niet vrij van zonde. Dit Feest herdenkt de "Incarnatie" (hetgeen het aannemen van de vleselijke vorm betekent) door Jezus de Zoon van God. Katholieken herdenken gewoonlijk dit Mysterie wanneer ze het "Weesgegroet" bidden en ook het "Angelus" om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en om zes uur 's avonds.


II. Het Bezoek

Lukas 1;39-45 Feestdag 31 Mei

A ) Breng Jezus naar anderen

Maria ga haar verwante Elizabeth te bezoekenIn dit Mysterie van de Rozenkrans herdenken wij Maria's bezoek aan haar bloedverwante Elizabeth in de heuvels van Judea. Dit was een lange reis van ongeveer 110 kilometer vanuit Nazareth. Maria is de eerste christelijke leek-apostel. Maria is verschillend van Eva die ongehoorzaam was aan God door de vrucht te stelen en het naar Adam te brengen, omdat zij God gehoorzaamde en Jezus, de Goddelijke Vrucht ontving en hem vervolgens bij haar nicht Elizabeth bracht. Eva bracht woorden van een kwade bron ( satan ) naar Adam, maar Maria bracht JEZUS, het EEUWIGE WOORD die de bron is van alle GOED naar Elizabeth. Maria zegt dat haar "Geest zich verheugt in God mijn Redder" omdat zij vooraf van de erfzonde werd gered door God die haar Zoon werd. Zij werd gevrijwaard van zonde bij haar conceptie en zij bleef zondevrij door de genade van haar Zoon. Maria gebruikte de genaden die zij van God ontving om haar vrije wil goed te leiden. Wanneer wij het "Wees gegroet" bidden, voegen wij ons bij "alle generaties die haar gezegend noemen". Wanneer wij Jezus in de Heilig Communie ontvangen, ontvangen wij Hem ook in ons hart en als wij Hem samen met Maria ontvangen, kunnen wij Hem ook naar onze evenmens die in nood is brengen. Wij kunnen dan haar Magnificat (lukas 1;46-55) verkondigen. Maria had Jezus in haar hart en brengt Hem naar anderen dus is zij het eerste voorbeeld van het Lekenapostolaat. Maria bleef drie maanden bij Elizabeth en haar aanwezigheid daar betekende ook de Aanwezigheid van Jezus in het huis van Johannes de Doper en wij mogen geloven dat Maria veel tot haar Zoon bad voor Johannes, Zijn toekomstige "Boodschapper". Maria helpt hen voorbereiden, die de weg voor haar Zoon willen voorbereiden.


B ) De ontmoeting tussen twee Eva's

Maria gaat haar verwante Elizabeth bezoeken Maria's groet vervult Elizabeth en haar ongeboren baby Johannes de Doper van de Heilige Geest. Elizabeth, die vervuld is van de Heilige Geest, herkent dat Maria GOD in haar schoot draagt en zij vernedert zichzelf in het aanschijn van de Moeder van God. Maria, de "Nieuwe Eva" ontmoet Elizabeth in de "zesde" maand van Elizabeth's zwangerschap, wat een verwijzing kan zijn naar de eerste Adam en Eva die op de "zesde" dag geschapen werden. Deze OUDE VROUW Elizabeth symboliseert de eerste oude Eva omdat zij zowel "oud" als "onvruchtbaar" is en kan ons herinneren aan Eva die in een onvruchtbare wildernis wacht op de Messias. Deze ontmoeting tussen Elizabeth en Maria is zoals een ontmoeting van de eerste Eva en Maria de Zondevrije Nieuwe tweede Eva. Elizabeth roept uit "Van alle vrouwen bent u de meest gezegende en gezegend is de Vrucht van uw schoot, waarom wordt ik vereerd met een bezoek van de moeder van mijn Heer? " en zij zei ook "Gezegend is zij die geloofde in de belofte die haar Heer haar deed" in tegenstelling tot Eva, die de belofte die de Heer aan Adam en aan haar gedaan had niet geloofde. Het is alsof de eerste Eva, door Elizabeth, tot Maria de zondevrije Nieuwe Eva sprak. Het leek alsof Eva zei "Gezegend zijt gij Maria en Gezegend is uw Vrucht in tegenstelling tot ik die vervloekt was, net zoals de Vrucht van mijn schoot. We kunnen zeggen dat Elizabeth de ganse Kerk symboliseert, de Kerk die zelf de NIEUWE EVA wordt genoemd, omdat het de "Bruid van Christus", de NIEUWE ADAM is. De Kerk volbrengt Maria's voorspelling: "Alle generaties zullen mij Gezegend noemen" omdat leden van de Kerk het "Wees gegroet Maria" bidden. De Kerk ( NIEUWE EVA ) zorgt ook voor "voorlopers" ( Pausen, Bisschoppen, Priesters en Leken) die "de weg van de Heer voorbereiden" zoals de Heilige Johannes de Doper. Elizabeth verbergt zichzelf gedurende vijf maanden en in haar ZESDE maand toont ze zichzelf, wat ons herinnert aan Eva die zich na haar zonde voor God verbergt, en ons toont dat haar kind Jezus de Goddelijke NIEUWE ADAM symboliseert. Elizabeth verbergt zich niet langer zeggende: "nu heeft het de Heer behaagd om mijn verwijt onder de mensen weg te nemen" hetgeen aantoont dat de tijd gekomen is en dat God aan de kinderen van Eva een "Verlosser" gegeven heeft. Eva's schande zal uitgewist worden. De kinderen van Eva hadden de mensheid nooit kunnen verlossen, maar in Zijn Genade geeft God aan Elizabeth een kind dat de Goddelijke NIEUWE ADAM symboliseert en voor Hem de weg voorbereidt. Het is geen toeval dat de Engel Gabriël aan Maria tijdens de Aankondiging vertelde dat "zij waarvan mensen zeggen dat ze onvruchtbaar is, is nu in haar zesde maand" omdat Gabriël aantoonde dat Elizabeth de eerste Eva symboliseert die op het punt staat verlost te worden.


C ) Magnificat

Maria gaat haar verwante Elizabeth te bezoeken In haar "Magnificat" (zie Lukas 1;46-55) is het alsof Maria tot Eva sprak omdat zij zegt "Voortaan zullen alle generaties mij Gezegend noemen". Wat Maria in dit Magnificat verkondigt, is het tegenovergestelde van wat Eva over zichzelf zou zeggen. Wij zien in de "Verlossing" een gelijkaardig maar tegenovergesteld patroon in vergelijking met de "Val". Frank Duff zei dat wat tussen Jezus en Maria gebeurde, het tegenovergestelde was van wat tussen Adam en Eva gebeurde, en dat komt doordat Eva Adam hielp om de val van de mensheid te veroorzaken, maar Maria hielp Jezus om de Verlossing te veroorzaken.


D ) Johannes de Doper als een nieuwe Adam

Maria gaat haar verwante Elizabeth te bezoekenMaria is de nieuwe (zondevrije) Menselijke Eva en Johannes is als een nieuwe menselijke Adam die Jezus de GODDELIJKE NIEUWE ADAM aankondigt. Het is passend dat Maria, de Nieuwe Eva, door "het geluid van haar groet" de Heilige Geest in Johannes, de nieuwe Adam, ontstak, omdat Eva door haar "stem" Adam hielp om niet aan God te gehoorzamen, maar door de woorden van haar "geestelijk begroeten" hielp Maria Johannes, de nieuwe menselijke Adam, de Heilige Geest zelfs in zijn moeder's schoot te ontvangen. Maria had het "WOORD van God" in haar schoot en in haar Hart. Maria's grootse roeping was om Jezus de NIEUWE ADAM te helpen voorbereiden om de mensheid te redden. Elizabeth verborg Johannes' verwekking gedurende vijf maanden en openbaarde het in de zesde maand (zie Lukas 1;24). Menselijk gezien is Johannes zes maanden ouder dan Jezus en wanneer Johannes zijn openbare leven beëindigt, begint Jezus het Zijne met dezelfde woorden "Heb berouw, want het Koninkrijk van de Hemel is bijna aangebroken" (zie Matteüs 3;2 en 4; 17 ). Adam werd van het Paradijs naar de wildernis van de wereld verbannen; Jezus, de NIEUWE ADAM verbandde Zichzelf voor ons in zekere zin van het PARADIJS van de HEMEL naar de wildernis van de Aarde gedurende 33 jaar. Johannes zal zichzelf ook verbannen, naar de "wildernis" van Israël en leven van "Sprinkhanen en wilde honing" , hij zal een gewaad dragen van "kamelenhuid en een lederen gordel rond zijn middel" (zie Markus 1;6 en Genesis 3;21 waar "God gewaaden van huid maakte voor de mens" na de Val). Johannes is als een berouwvolle nieuwe menselijke Adam die boetedoening predikt tot zijn medemensen. Hij bereidt de weg voor voor Jezus de Boetvaardige GODDELIJKE NIEUWE ADAM die als enige de mensheid kan "verlossen". Adam zondigde en verloor de genade van de Heilige Geest omdat zoals God hem uitlegde: (zie Genesis 3;17 )"omdat u naar de stem van uw vrouw luisterde en van de boom at", maar in dit Mysterie hoort Johannes, als een nieuwe Menselijke Adam, de stem van Maria, de nieuwe Menselijke Eva en ontvangt een overvloed aan Genade van de Heilige Geest. Hij ontvangt dit door Jezus de GODDELIJKE NIEUWE ADAM. Lukas wisselt de twee aankondigingen (door Gabriël) en geboorten van Jezus en Johannes af, om ons aan te tonen dat zij beide verbonden zijn. Johannes is de nieuwe menselijke Adam, Jezus is de GODDELIJKE NIEUWE ADAM. Johannes doopte met water, maar Jezus zal met het GODDELIJKE WATER DOPEN dat de Heilige Geest is en die ZONDEN ZAL WEGWASSEN. Later in de Evangelies zien wij dat Johannes sterft, maar hij staat niet op uit de doden en dit toont ons dat geen enkele mens de mens kan verlossen, zelfs niet Johannes waarvan Jezus zei "Van alle mannen die geboren zijn uit vrouwen is er geen beter dan Johannes".


E ) De Kerk

Maria gaat haar verwante Elizabeth te bezoekenDe Kerk is de NIEUWE EVA omdat het de Bruid van Jezus de NIEUWE ADAM is. Johannes leek begrepen te hebben dat Jezus de NIEUWE ADAM was omdat hij naar Hem verwees als de "Bruidegom" (zie Johannes 3;29). De "Kerk" hetgeen "Bijeenkomst" betekent, wordt ook het "volk van God" genoemd. Maria de Zondevrije Maagd is het meest perfecte lid van de Kerk en zij is een beeld voor tot wat de hele Kerk op een dag bestemd is: in de Hemel te zijn. In tegenstelling tot Eva helpt Maria Leven in de wereld te brengen, en niet de dood, en omdat Maria de "moeder van (de) Heer is" is zij ook de Geestelijke Maagdelijke Moeder van iedereen die "eeuwig zal Leven" en Eva is de lichamelijke moeder, grootmoeder, overgrootmoeder enz... "van alle levenden" die moeten sterven. Eva werd vervloekt omdat zij de kwade Engel en de vader van leugens Satan geloofde. Alle "leeftijden zullen Maria gezegend noemen" omdat zij Gabriël, de Engel van Waarheid geloofde. Ongetwijfeld bad Maria tijdens haar lange reis naar Elizabeth's huis tot de Zoon van God in haar schoot voor Elizabeth en haar baby en die gebeden hielpen de enorme genaden van de Heilige Geest te verkrijgen die Johannes en Elizabeth ontvingen. Maria is de Moeder van Jezus en de Geestelijke Moeder van de Kerk.


III. De Geboorte

Lukas 2;1-20 Feestdag 25 December

A ) Brood des Levens

Maria bevalt van Jezus in grot in BethlehemJozef en Maria maken de lange reis van Nazareth naar Bethlehem, maar zij kunnen geen kamer vinden om te overnachten ook al is Maria's tijd om te bevallen gekomen. Jezus had naar de aarde kunnen komen als een volwassen man zoals Adam geschapen werd als een man, en niet als een baby, maar Jezus wilde in elk opzicht, behalve de zonde, zoals ons zijn vanaf onze conceptie tot onze dood. Jezus is geboren in Bethlehem zoals de Profeet Isaak ( 7;14) had voorspeld. De naam Beth-lehem betekent "Huis-van-brood". Jezus zei dat Hij het " Brood des Levens " is, die uit de Hemel is gekomen en katholieken kunnen Hem ontvangen in de Heilig Communie als zij al hun zware zonden hebben opgebiecht. Zijn geboorte had een enorme viering moeten zijn, maar enkel de arme herders en later de Wijzen kwamen Hem geschenken aanbieden, en men hoorde alleen de Engelen in de Hemel zich verheugen met hun liederen van "Glorie aan God in den Hoge en vrede aan Zijn mensen op aarde". De mensen die Jezus kwam verlossen, waren kil.


B ) Geschenken van de Kerstman

Maria bevalt van Jezus in grot in BethlehemMet de Herders en de Wijzen kunnen wij onze beste geschenken geven aan het kindje Jezus dat voor ons in een voederbak geboren werd. Ons beste geschenk aan Hem is het geschenk van "onszelf" en Hij wil ons ook Zijn beste geschenken geven, en dat is het geschenk van Zichzelf in de Heilige Communie en het Eeuwige Leven. Als we dan geestelijk arm voor Hem staan wanneer wij sterven, zal Hij ons het geschenk van het Eeuwig Leven geven. Het Eeuwig Leven in de Hemel is een geschenk dat wij nooit kunnen verdienen, het is een ongelooflijk geschenk van onze Hemelse "Kerstman", maar wij moeten goed zijn om het te ontvangen. Eigenlijk kan niemand van God een geschenk, genade of seconde van bestaan verdienen, ongeacht hoe goed zij zijn. Onze Hemelse Vader is de echte "Kerstman" omdat Hij ons het ongelooflijke geschenk wil geven van Zijn Zoon die op het Kruis voor ons stierf. Het Kruis is zelf de echte Kerstboom omdat Jezus er aan hing en Hijzelf is het verbazingwekkende geschenk van Eeuwig Leven in Zijn WONDERLAND van de Hemel voor de ganse mensheid.


C ) Jonge levens

Maria bevalt van Jezus in stal in BethlehemJEZUS de NIEUWE ADAM is verwekt in Maria's schoot en leeft tot Zijn dood als een jonge man, Adam begint zijn leven als een jonge man en wordt zeer oud. Als we naar hun twee levens kijken, lijkt het dat Jezus ons toont dat Hij echt de eerste ADAM is en Hij leidt het jonge leven dat Adam nooit had en Hij sterft als een jonge man opdat Adam en het hele menselijke ras na hun aardse leven in het Eeuwige Leven zouden kunnen geboren worden. Jezus, de Koning van Hemel en aarde is geboren in armoede om ons geestelijk rijk te maken en Adam was rijk geboren, maar maakte ons arm. Jezus, de NIEUWE ADAM, werd geboren bij de dieren in de Wildernis van een grot om ons naar de geboorte in het Paradijs te leiden.


IV. De Voorstelling in de Tempel

Lukas 2;22-38 Feestdag 2 Februari

A ) Zwaarden

Maria en Josef stellen Jezus in de Tempel voorVeertig dagen na Zijn geboorte zien we Jozef en Maria in de Tempel te Jeruzalem om Jezus, door de handen van de Priester, aan de Eeuwige Vader voor te stellen. Simeon beseft dat Jezus de Redding van God is voor ons, maar dat Hij zal verworpen worden en hij voorspelt dit aan Maria door te zeggen dat een "zwaard haar hart ook zal doorboren". Dit Zwaard zal haar hart doorboren wanneer zij Jezus geestelijk aan de Vader op het Altaar van het kruis aanbiedt ter boetedoening voor onze zonden. Na de "Val" van Adam en Eva verbande God hen uit de Tuin van Eden en plaatste Cherubijnen met een "Flikkerend Vlammend Zwaard" aan de ingang om hem te bewaken ( Zie Genesis 3;24 ). Dit Zwaard is een symbool van God's Goddelijke Gerechtigheid voor zonde en niemand kan terug het Paradijs binnengaan zonder het lijden van dit Zwaard. Maar het probleem is dat wanneer wij zondigen, we in feite God verwerpen en dat betekent dat in alle Gerechtigheid of Eerlijkheid God ons zou moeten verwerpen! Maar indien God ons totaal zou verwerpen, zou Hij ons verlaten en dan zouden wij stoppen met te bestaan! En dat is een straf die erger is dan de Hel en geen enkel intelligent schepsel zou de verschrikking ervan kunnen verdragen. Zij die in de Hel zijn bestaan nog steeds en zij kunnen God voorgoed vervloeken en haten, maar zij kunnen nooit voor hun zonden boeten omdat wij zondaren het verdienen om van het bestaan beroofd te worden. Iedereen die zondigt is zoals de man in de Parabel die Jezus vertelde (zie Matteüs 18;23-35) die een reusachtige schuld had bij zijn Meester maar die hij niet kon terugbetalen want elke zonde die we begaan is een oneindige belediging tot God. Het is het vermelden waard dat de man in dat verhaal enkel om meer tijd gevraagd had om de schuld terug te betalen, maar de Meester schold hem de schuld uit medelijden volledig kwijt!


B ) Held

Maria en Jozef stellen Jezus in de Tempel voorEr was een onsterfelijke Held nodig die kon lijden onder "het Flikkerend Vlammend Zwaard" van Goddelijke Gerechtigheid door zich totaal verworpen te voelen door God en toch te overleven. Als God één van Zijn schepsels had verworpen zou dat schepsel ophouden te bestaan. Maar Jezus, de onsterfelijke en Enige Zoon van God is die Held, en op de Calvarieberg zal Hij voor ons lijden onder de verwerping wanneer Hij uitroept: "Mijn God Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?" Jezus leed, stierf en stond op uit de doden en terwijl Hij onder dit "Vlammend Zwaard" van enorm Lijden en Droefheid leed, doorboorde Hij Zijn Moeder's hart omdat zij in haar hart al Zijn Lijden deelde tot hij op het kruis stierf.V. Het terugvinden van het Kind Jezus in de Tempel

Lukas 2;41-50 Feestdag 30 December; De Heilige Familie

Maria en Jozef vinden Jezus op derde dagIeder jaar ging de Heilige familie naar Jeruzalem voor het feest van het Pascha. Toen Jezus twaalf jaar oud was en het Pascha voorbij was bleef Hij achter in Jeruzalem zonder dat Zijn ouders zich daar bewust van waren. Tijdens hun reis dachten zij dat Hij bij hun verwanten was en het was pas na een dag van 16 tot 32 kilometer reizen dat zij ontdekten dat Hij vermist was. Wij kunnen ons enkel hun angst en zorgen proberen voor te stellen terwijl ze de lange reis terug naar Jeruzalem maken. In dit Mysterie zien wij de Heilige Familie in crisis, maar zij vertrouwden op God. Zij moeten heel overstuur, bezorgd, bang en misschien boos geweest zijn! Maar kijk hoe zij de crisis oplossen wanneer zij Hem op de derde dag in de Tempel terugvinden. Zij praten het probleem uit met kalme vragen, zij uiten hun mogelijke woede op de juiste manier, namelijk ze praten het uit. Geen van hen wordt boos. Dit is een grote les voor Families. Wij zien dat woede niet goed of slecht is, maar hoe we het uiten of ermee omgaan is het probleem. Men beschuldigt mekaar niet, in tegenstelling tot Adam en Eva die na de "Val" hun schuld niet onder ogen konden zien. Het is niet duidelijk of Adam aan Eva of God de schuld gaf of zelfs beide want hij zei "Het was de vrouw die U bij mij zette, zij verleidde mij en ik at." Er wordt niet over verontschuldigingen gesproken. Wij kunnen onze woede of angsten uitpraten met een vriend of met de persoon die ons boos maakt als zij willen luisteren, maar het beste wat we kunnen doen is hen de andere wang toekeren en het uitpraten met God. Jezus beantwoordt Maria's vragen met vragen die haar helpen om Zijn toekomstige missie te begrijpen. Dit Mysterie dat plaats vond op het Feest van het Pascha, bereidt Maria voor op het toekomstige Pascha wanneer zij Jezus aan de "dood" zal verliezen maar Hem drie dagen later terug zal vinden wanneer Hij opstaat uit de doden. Het is geen toeval dat, wanneer zij Hem vinden, Hij probeert om de leraren van de Wet te helpen wiens latere leden verantwoordelijk zouden zijn voor Zijn dood. Jezus houdt van iedereen, goed en slecht. En hoewel Hij God is, gehoorzaamde Jezus aan Zijn menselijke ouders omdat onze "eerste menselijke" ouders niet aan God gehoorzaamden. Jezus, Maria en Jozef leefden de meest heldhaftige levens op aarde, Jezus en Maria zondigden nooit en Jozef heel weinig. In zekere zin moet het een angstaanjagende ervaring geweest zijn voor Maria en Jozef om onder hetzelfde dak als GOD te leven. Het zou heel pijnlijk geweest zijn voor hen, te weten dat de persoon waarvan zij het meest hielden in de wereld, op een dag zou moeten sterven om hen te verlossen. Hun huis in Nazareth was een nieuwe Tempel van de Levende God en God wil dat ieder huis een nieuwe Tempel van de Levende God is. In dit Mysterie kunnen wij bidden voor alle mensen die God verloren hebben en diegenen die Hem op de verkeerde plaatsen zoeken.


De slotgebeden

Wij beëindigen deze vijf tientjes van de Rozenkrans door het bidden van het "Gegroet Koningin" gebed en het korte slotgebed.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, richt Uw barmhartige ogen op ons. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Wij smeken U, o God onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer. AMEN.

Het Heilige Koningin gebed is een heel geschikt gebed om aan het einde van de Rozenkrans te bidden omdat het Maria als de Nieuwe Eva lijkt aan te spreken. Dan, in het slotgebed, bidden wij dat wij door "het leven, de dood en de verrijzenis", van Jezus Christus onze Redder, de belofte van het Eeuwig Leven waardig zouden gemaakt worden.

Terug naar boven


De Openingsgebeden van de Rozenkrans.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het kruisteken met onze rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen: "In de naam van de Vader ( raak voorhoofd aan ) en de Zoon ( raak navel aan ) en de Heilige ( raak linkerschouder aan ) Geest ( raak rechterschouder aan) Amen". Wij zeggen dan gewoonlijk de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie "Wees gegroet Maria" en het "Glorie Zij de Vader". Wij kunnen dan de "Blijde, Lichtende, Droeve, of (en!) Glorierijke Mysteries bidden. Elk groep van Mysteries duurt ongeveer twintig minuten.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade. Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

En in het uur van onze dood. Amen.


Er zou een Drie-eenheid aspect naar het "Wees gegroet Maria" gebed kunnen zijn omdat de eerste drie lijnen van het "Wees gegroet Maria" tot Maria werden gesproken door de Aartsengel Gabriël die door de Vader in de Hemel gestuurd werd, de volgende twee lijnen werden gezegd door Elizabeth die door de Heilige Geest geïnspireerd werd en de laatste vier lijnen werden door de Kerk geïnspireerd die hoewel ze zondig is, het Mystieke Lichaam van Jezus Christus wordt genoemd.


Glorie Zij

Eer aan de Vader,

de Zoon,

En de Heilige Geest,

Gelijk het was in het begin,

Nu en altijd,

in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Kort gebed dat Onze-Lieve-Vrouw te Fatima in 1917 vroeg te bidden na elk tientje van de Rozenkrans

Goede Jezus,

Vergeef ons onze zonden,

Bewaar ons voor het vuur van de hel,

Breng alle zielen naar de Hemel,

vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Terug naar boven


Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site