Strona główna Niektóre przemyślenia Natura Trójcy Trójca w Naturze! Medytacje Różańcowe Aborcja? Aniołowie Cudowny Medalik
Mapa strony Antykoncepcja? Msza wyjaśniona Predestynacja?! Wielka Tajemnica! Czyściec? Lourdes Fatima

Rozmyślania nad Tajemnicami Radosnymi Różańca z odniesieniami do Adama i Ewy.

Poświęcony Serce od Jezus
Nieskazitelny Serce od Maryjo

Ostatnio uaktualnione: 9. maja

Proszę, wróć tutaj i naciśnij na te trzy linki, aby przeczytać o innych Tajemnicach.

Tajemnice Światła Tajemnice Bolesne Tajemnice Chwalebne

Wprowadzenie

Każda z dwudziestu Tajemnic Różańca zawiera jedną lub więcej refleksji. Odmawiamy Różaniec poprzez rozważanie każdej Tajemnicy, jednocześnie odmawiając każdą dziesiątkę paciorków (dziesiątka Różańca rozpoczyna się od "Ojcze Nasz", potem dziesięć "Zdrowaś Maryjo" oraz "Chwała Ojcu"). Rozważania są ułożone zazwyczaj w CZTERY grupy (Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne) pięciu Tajemnic. Różaniec opowiada historię życia Jezusa, Syna Bożego, widzianą oczyma Maryi, Jego Matki. Te rozmyślania różnią się długością i ilością dla każdej z Tajemnic. Są tak skonstruowane, by pogłębiały naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i pomagały zrozumieć jaką rolę Bóg wyznaczył Maryi i Kościołowi w historii zbawienia ludzkości. Proszę, postaraj się odmawiać choćby jedną grupę tajemnic dziennie! Nasza Pani prosiła o odmawianie pełnego Różańca codziennie, kiedy to tylko możliwe.!


Możemy zacząć Różaniec, odmawiając "Skład Apostolski", następnie "Ojcze Nasz", trzy "Zdrowaś Maryjo" oraz "Chwała Ojcu".

Naciśnij tutaj, by zobaczyć modlitwy początkowe.

Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny Ewangelia wg Świętego Łukasza 1: 26-38, Dzień Święta: 25. marca


A ) Dwa Zwiastowania

Gabriel Dwa ZwiastowaniaPierwsza Tajemnica Różańca zwana jest "Zwiastowaniem", ponieważ Archanioł Gabriel "zwiastuje" Dziewicy Maryi narodziny Jezusa Mesjasza (albo Chrystusa po grecku, co oznacza Zbawiciela). Jego przybycie zwiastowało Łaskę i Życie dla ludzkości. W tej Tajemnicy pamiętamy o wizycie Archanioła Gabriela u Dziewicy Maryi. Gabriel został wysłany do Maryi przez Boga, by poprosić ją o zostanie Matką Wiecznego SYNA BOŻEGO. Bóg chciał, by użyła swej wolnej woli, by Go posłuchać. Święty Gabriel został wysłany do Maryi w szóstym miesiącu ciąży Świętej Elżbiety i prosił ją, by nadała swemu dziecku imię "Jezus". Tajemnica ta jest bardzo podobna do upadku Adama i Ewy w Ogrodzie Edeńskim. Tamtego dnia zły anioł Szatan pod postacią Węża odniósł zwycięstwo nad ludzkością. Skłonił bezgrzeszną dziewicę Ewę, by była nieposłuszna Bogu przez zjedzenie owocu z drzewa, a potem Ewa pomogła bezgrzesznej dziewicy Adamowi okazać Bogu nieposłuszeństwo również przez zjedzenie owocu. Ich grzech nieposłuszeństwa spowodował upadek ludzkości. W pewnym sensie, tamtego dnia Szatan sekretnie zwiastował ludzkości grzech i śmierć. W tej Tajemnicy Różańca pamiętamy o Zwycięstwie Boga nad grzechemi śmiercią, kiedy wysłał swego jedynego Syna, by przyniósł nam Łaskę i ŻYCIE poprzez swoją śmierć na Drzewie krzyża. Jezus jest NOWYM ADAMEM, który przybył by ODKUPIĆ całą ludzkość. Pierwszy Adam spowodował UPADEK całej ludzkości. Anioł Gabriel poprosił Maryję, by przyjęła Jezusa, który jest Wiecznym Owocem (Synem) Boga. Bezgrzeszna Dziewica Maryja jest Nową Ewą, która poprzez Anioła okazała posłuszeństwo Bogu. Pomogła Bezgrzesznej Dziewicy Jezusowi, który jest BOŻYM NOWYM ADAMEM, Odkupić ludzkość. On dokona tego później poprzez swoje własne posłuszeństwo okazane Ojcu Niebieskiemu. Dwie bezgrzeszne dziewice (Adam i Ewa) użyły swej wolnej woli, by okazać Bogu nieposłuszeństwo, i tak sprowadziły śmierć na świat, a dwie bezgrzeszne dziewice (Jezus i Maryja) wykorzystały swoją wolną wolę, by posłuchać Boga i przywróciły Wieczne Życie światu (TYLKO JEZUS, człowiek-BÓG, mógł ZBAWIĆ ludzkość, ale posłużył się Maryją, by mu pomogła).


B ) Jezus Wieczny Owoc

Gabriel announces the arrival of the Saviour Jezus jest zarówno NOWYM ADAMEM, jak i Nowym Owocem, który odkupił ludzkość. On jest Wiecznym Synem Bożym, jest drugą osobą Trójcy Świętej. Jest również nazywany Wieczną Mądrością albo Wiecznym Słowem Boga. Słowo "Mądrość" oznacza "poznanie dobra i zła". Syn Boży lub Wieczna Mądrość Boga jest Bożym Wiecznym "poznaniem Jego własnej Dobroci". Jezus Syn Boży jest Jedynym Wiecznym Owocem swego Ojca, a ten Owoc "poznaniem Dobroci" Ojca. Syn jest Wiecznym "Owocem poznania Dobra (i zła)" Ojca. (porównaj z Księgą Rodzaju 2: 17, gdzie Bóg zabrania Adamowi jedzenia "owocu poznania dobra i zła", które było na drzewie). Nie ma "zła" w Bogu, ale znajduje się ono w tych stworzeniach, które Go odrzucają. W Ogrodzie Edeńskim Adam zjadł "owoc", który stał się częścią jego ludzkiej natury, ale w tej Tajemnicy Syn Boży, który jest Wiecznym Owocem Boga, otrzymuje ludzkie ciało i naturę obok swej własnej Boskiej Natury. Najpierw Adam przyjął owoc do swej ludzkiej natury, teraz w tej Tajemnicy Wieczny Owoc Boga przyjmuje ludzką naturę do swej Boskiej Natury. Ewa posłuchała głosu Szatana Węża i przyjęła jego słowa do swego serca, Maryja posłuchała głosu Gabriela i przyjęła Wieczne Słowo lub Owoc Boga do swego serca i łona. Bóg jest DUCHEM z natury, więc ważne jest to, aby Maryja Dziewica była "Dziewicą" w "Sercu" (albo "Bezgrzeszną" w "Sercu") bardziej niż na ciele, ponieważ Jezus jest nieskończenie Świętym Bogiem.


C ) "Wolna wola"

Gabriel announces the arrival of the SaviourNajpotężniejszym darem, jaki Bóg dał człowiekowi jest "wolna wola". Za pomocą naszej wolnej woli możemy decydować czy dopuścić się zła, to jest zgrzeszyć i odrzucić Boga, czy też Kochać Boga i czynić dobrze. Jeśli grzeszymy tak naprawdę sami pozbawiamy siebie Bożej obecności, dlatego widzimy, że wolna wola daje nam wielką władzę jedynie nad nami samymi, ponieważ za pomocą wolnej woli możemy pozbawić się Bożej obecności na całą Wieczność. Możemy wykorzystać wolną wolę, by posłuchać lub nie słuchać Boga. Adam i Ewa nadużyli swej wolnej woli, by nie posłuchać Boga i spowodowali UPADEK ludzkości. Ponieważ Adam był fizycznie głową ludzkości, tylko jego nieposłuszeństwo spowodowało upadek i śmierć ludzkości, ale Ewa przekazała Adamowi nieposłuszeństwo wobec rozkazu Boga i dlatego była narzędziem, które pomogło sprowadzić grzech na świat. Jezus i Maryja wykorzystali swoją wolną wolę, by posłuchać Ojca. Jezus jest BOGIEM i On jest duchową Głową ludzkości, więc jedynie Jego posłuszeństwo zbawiło ludzkość, ale Maryja była narzędziem, które Bóg wykorzystał, by sprowadzić Jezusa, a przez Niego CAŁĄ Łaskę na świat. Przez pomoc Adamowi w grzechu, Ewa otwarła drzwi do całego grzechu, Maryja pomogła Jezusowi przyjść na świat, by nas odkupił, i dlatego jest ona nieustanną Pośredniczką wszystkich Jego Łask dla nas. Diabeł posłużył się kobietą w swoim zwycięstwie, dlatego Bóg chce, byśmy uciekali się do Maryi, Nowej Niewiasty, by zwyciężać nad Diabłem i grzechem. W swoim całkowitym posłuszeństwie i odwadze, na jaką żadna inna osoba nie mogłaby się zdobyć, Maryja odpowiada "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Frank Duff, założyciel Legionu Maryjnego, powiedział, że Maryjne TAK było najbardziej bohaterską decyzją, jaką podjęła istota ludzka, prawdopodobnie dlatego, że Maryja w pełni uświadamiała sobie, że jej TAK będzie oznaczało życie w być może przerażającej obecności Boga.


D ) Trójca

Gabriel announces the arrival of the Saviour W tej Tajemnicy widzimy, że Maryja odkrywa wobec ludzkości Trójcę Świętą (zobacz podręcznik Legionu Maryjnego Franka Duff’a), kiedy zapytuje "Ale jak to się stanie?", a Anioł odpowiada "Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego (Ojca) okryje cię, i tak Dziecię zrodzone się z ciebie będzie się nazywało Święty, Syn Boży". Na Zwiastowaniu Maryja stała się Matką Boga (Syna Bożego), jak również naszą Matką, ponieważ Jezus jest naszą GŁOWĄ, a my jesteśmy Jego Mistycznym Ciałem.


E ) Znaczenie "Sześciu"

Gabriel announces the arrival of the Saviour W Ewangeliach opisujących życie Jezusa liczba "sześć" powtarza się kilka razy. W tej Tajemnicy Różańca Gabriel ukazuje się Maryi w "szóstym miesiącu" ciąży Świętej Elżbiety. Być może przyczyną tego jest chęć potwierdzenia, że Jezus, "Syn Boży", jest BOSKIM NOWYM ADAMEM, ponieważ Bóg stworzył pierwszego Adama "szóstego" dnia. Być może również kryje się tu dowód, że Jezus jest prawdziwym "Synem Adama" albo prawdziwym "Synem Człowieczym". Również dlatego Jezus mógł często nazywać Siebie "Synem Człowieczym". Liczba "sześć" może być symbolem całej ludzkości, której rodzice zostali stworzeni szóstego dnia. Słowa "szósty miesiąc" odnoszą się do czasu pomiędzy narodzinami Jana Chrzciciela a Jezusa. W święto Zwiastowania (25. marca) czcimy Zwiastowanie Anioła o przybyciu obiecanego Mesjasza, ale jest to również dzień Jego Niepokalanego Poczęcia, a 8. grudnia świętujemy "Niepokalane Poczęcie" Maryi, które stało się za sprawą Łaski Bożej. Widzimy również, że Adam i Ewa zostali Niepokalanie Poczęci, ale zostali stworzeni jako dorośli, nie w łonie, i nie pozostali bezgrzeszni. To święto przypomina "Wcielenie" (przybranie postaci cielesnej) Jezusa, Syna Bożego. Katolicy zazwyczaj myślą o tej Tajemnicy, kiedy odmawiają "Zdrowaś Maryjo" oraz "Anioł Pański" codziennie o szóstej i dwunastej przed i popołudniu.


Nawiedzenie Świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę Ewangelia wg Świętego Łukasza 1: 39-45, Dzień Święta: 31. maja

A ) Przywiedź Jezusa do innych

Nawiedzenie Świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję PannęW tej Tajemnicy rozważamy wizytę Maryi u jej krewnej Elżbiety w górzystym kraju Judei. To była podróż o długości ok. 70 mil z Nazaretu. Maryja jest pierwszym Chrześcijańskim Apostołem. Maryja różni się od Ewy, która nie posłuchała Boga, skradła owoc i dała go Adamowi, ponieważ ona była Bogu posłuszna, przyjęła Jezusa, Boży Owoc, i przyniosła Go swojej kuzynce Elżbiecie. Ewa przywiodła słowa ze złego źródła (Szatana) do Adama, a Maryja przyniosła Elżbiecie JEZUSA, WIECZNE SŁOWO, który jest źródłem wszelkiego DOBRA. Maryja mówi jej "Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy", ponieważ Bóg, który stał się jej Synem, ocalił ją od grzechu pierworodnego. Została zbawiona od grzechu w dniu swego poczęcia i pozostała bezgrzeszna za sprawą Łaski jej Syna. Maryja używała łask otrzymywanych od Boga, by właściwie kierować swoją wolną wolą. Kiedy odmawiamy "Zdrowaś Maryjo" łączymy się ze "wszystkimi pokoleniami, które nazywają ją błogosławioną". Kiedy otrzymujemy Jezusa w Komunii Świętej, przyjmujemy go do naszego serca, a jeśli otrzymujemy Go w połączeniu z Maryją, możemy nieść go naszym sąsiadom, którzy są w potrzebie. Możemy wtedy głosić jej Magnifikat (Ewangelia wg Świętego Łukasza 1: 46-55). Maryja nosiła Jezusa w swoim sercu i niosła go innym, więc jest pierwszym przykładem Apostolstwa. Maryja została u Elżbiety trzy miesiące, a jej obecność tam oznaczała również Obecność Jezusa w domu Jana Chrzciciela i można sobie łatwo wyobrazić, że Maryja dużo modliła się za Jana, Jego przyszłego "Posłańca". Maryja pomaga tym, którzy chcą, przygotować przyjście Jezusa.


B ) Spotkanie dwóch Ew!

Spotkanie dwóch
Ew Powitanie Maryi napełnia Elżbietę i jej nienarodzone dziecię, Jana Chrzciciela, Duchem Świętym. Elżbieta napełniona Duchem Świętym poznaje, że Maryja nosi w swym łonie BOGA i kłania się przed Matką Boga. Maryja, Nowa Ewa, spotyka Elżbietę w "szóstym" miesiącu jej ciąży, co może być odniesieniem do pierwszego Adama i Ewy, którzy zostali stworzeni "szóstego" dnia. Ta STARA KOBIETA Elżbieta symbolizuje pierwszą starą Ewę, ponieważ jest zarówno "stara", jak i "niepłodna" i przypomina nam Ewę na jałowej ziemi, czekającą na Mesjasza. Spotkanie Elżbiety i Maryi przypomina spotkanie pierwszej Ewy i Maryi, Bezgrzesznej Nowej drugiej Ewy. Elżbieta wykrzykuje "Ze wszystkich kobiet, ty jesteś najbardziej błogosławiona i błogosławiony Owoc twego łona, skąd mi to, że matka Pana mego mnie odwiedza?" oraz mówi "Błogosławiona, która uwierzyła w obietnicę Pana", w przeciwieństwie do Ewy, która nie uwierzyła w obietnicę złożoną jej i Adamowi przez Pana. To tak, jakby pierwsza Ewa przemawiała przez Elżbietę do Maryi, Bezgrzesznej Nowej Ewy; jakby Ewa mówiła " Błogosławiona jesteś Maryjo i Błogosławiony Owoc twój, w przeciwieństwie do mnie, która jest przeklęta, jak i cały owoc mego łona". Można powiedzieć, że Elżbieta symbolizuje cały Kościół, który jest nazywany NOWĄ EWĄ, ponieważ jest to "Oblubienica Chrystusa", NOWEGO ADAMA. Kościół wypełnia przepowiednię Maryi, że "Wszystkie wieki nazwą mnie Błogosławioną", ponieważ członkowie Kościoła odmawiają "Zdrowaś Maryjo". Kościół (NOWA EWA) wydaje pionierów (Papieży, Biskupów, Księży i zwykłych ludzi), którzy "przygotowują nadejście Pana", jak Jan Chrzciciel. Elżbieta pozostaje w ukryciu przez pięć miesięcy, a potem w SZÓSTYM miesiącu ukazuje się, co przypomina nam o Ewie, która ukrywa się przed Bogiem po tym, jak zgrzeszyła, oraz pokazuje nam, że jej dziecię symbolizuje Jezusa, Boskiego NOWEGO ADAMA. Elżbieta wychodzi z ukrycia, mówiąc że "zadowoleniem Pana jest zabrać moją pogardę wśród ludzi", co oznacza, że pełnia czasu nadeszła i Bóg dał dzieciom Ewy "Odkupiciela". Skaza Ewy ma zostać ukryta. Dzieci Ewy nie mogłyby nigdy odkupić ludzkości, ale Bóg w swoim Miłosierdziu daje Elżbiecie dziecię, które symbolizuje Boskiego NOWEGO ADAMA i przygotowuje Jego nadejście. Nie jest zbiegiem okoliczności to, że na Zwiastowaniu Anioł Gabriel mówi Maryi "Jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną", ponieważ Gabriel pokazuje, że Elżbieta symbolizuje pierwszą Ewę na krawędzi odkupienia.


C )Magnifikat

Nawiedzenie
Świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję
Pannę W swoim Magifikacie (zobacz Ewangelię wg Świętego Łukasza 1: 46-55) Maryja być może rozmawia z Ewą, ponieważ mówi "Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia". To, co Maryja głosi w tym Magnifikacie jest sprzeczne z tym, co Ewa powiedziałaby o sobie. Widzimy w "Odkupieniu" podobny, ale odwrotny niż w "upadku" wzór. Frank Duff powiedział, że to co stało się pomiędzy Jezusem a Maryją było odwrotnością tego, co stało się między Adamem i Ewą, ponieważ Ewa pomogła Adamowi spowodować upadek ludzkości, natomiast Maryja pomogła Jezusowi dokonać Odkupienia.


D ) Jan Chrzciciel jako nowy Adam

Nawiedzenie
Świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję
Pannę Maryja jest nową (Bezgrzeszną) Ludzką Ewą a Jan jest nowym ludzkim Adamem, który poprzedza Jezusa, BOSKIEGO NOWEGO ADAMA. Maryja, Nowa Ewa, poprzez "dźwięk swojego pozdrowienia" napełniła Jana, nowego Adama, Duchem Świętym, ponieważ Ewa, poprzez swój "głos" pomogła Adamowi okazać nieposłuszeństwo Bogu, lecz Maryja, dzięki słowom swego "pozdrowienia" duchowo pomogła Janowi, nowemu ludzkiemu Adamowi, otrzymać Ducha Świętego jeszcze w łonie matki. Maryja nosiła w łonie i sercu "SŁOWO Boże". Wielkim zadaniem Maryi była pomoc w przygotowaniu Jezusa, NOWEGO ADAMA, na ODKUPIENIE ludzkości. Elżbieta ukrywała przez pięć miesięcy fakt poczęcia Jana, następnie ujawniła to w szóstym miesiącu (zobacz Ewangelię wg Świętego Łukasza 1: 24). W naszym ludzkim pojęciu Jan jest sześć miesięcy starszy od Jezusa, a kiedy Jan kończy swe życie publiczne, Jezus zaczyna swoje tymi samymi słowami "Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie" (zobacz Ewangelię wg Świętego Mateusza 3: 2 oraz 4 i 17). Adam został wygnany z Raju do dzikiego świata, Jezus, NOWY ADAM, w pewnym sensie sam skazał się z naszego powodu na 33-letnie wygnanie z RAJU NIEBIESKIEGO na dziką ziemię. Jan również skaże się na wygnanie w "dziczy" Izraela i będzie się żywił "szarańczą i dzikim miodem", będzie nosił płaszcz sporządzony z "wielbłądziej skóry i skórzanego paska naokoło bioder" (zobacz Ewangelię wg Świętego Marka 1: 6 oraz Księgę Rodzaju 3: 21, gdzie "Bóg sporządził dla mężczyzny i jego żony odzienie ze skór" po upadku). Jan jest pokutującym nowym ludzkim Adamem, który głosi nawrócenie swoim braciom. Przygotowuje przyjście Jezusa, Pokutującego BOSKIEGO NOWEGO ADAMA, który sam może "odkupić" ludzkość. Adam zgrzeszył i utracił Łaskę Ducha Świętego, ponieważ, jak Bóg mu wyjaśnił (zobacz Księgę Rodzaju 3: 17) "posłuchałeś głosu swej żony i zjadłeś z drzewa", jednakże w tej Tajemnicy Jan, który jest nowym Ludzkim Adamem, słyszy głos Maryi, nowej Ludzkiej Ewy i otrzymuje pełnię Łask Ducha Świętego. Otrzymuje je poprzez Jezusa, BOSKIEGO NOWEGO ADAMA. Święty Łukasz wymienia oba zwiastowania (Gabriela) oraz narodziny Jezusa i Jana, by pokazać, ze wiążą się ze sobą. Jan jest nowym ludzkim Adamem, Jezus jest BOSKIM NOWYM ADAMEM. Jan chrzcił wodą, a Jezus będzie CHRZCIŁ BOSKĄ WODĄ, która jest Duchem Świętym, i która ZMYJE GRZECHY. Następnie w Ewangelii widzimy, że Jan umiera ale nie powstaje z martwych, co pokazuje nam, że żaden człowiek nie odkupi innego człowieka, nawet Jan, o którym Jezus powiedział "Ze wszystkich ludzi zrodzonych z niewiasty, nie ma lepszego niż Jan".


E ) Kościół

Nawiedzenie
Świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję
Pannę Kościół jest NOWĄ EWĄ, ponieważ jest Oblubienicą Jezusa, NOWEGO ADAMA. Jan sam zdawał się rozumieć, że Jezus jest NOWYM ADAMEM, ponieważ nazywał Go "Oblubieńcem" (zobacz Ewangelię wg Świętego Jana 3: 29). Kościół, który oznacza "Zgromadzenie" jest również nazywany "Ludem Bożym". Maryja Bezgrzeszna Dziewica jest najdoskonalszym członkiem Kościoła, obrazuje to, czym pewnego dnia Kościół ma stać się w Niebie. Maryja, w przeciwieństwie do Ewy, pomaga wnieść Życie a nie Śmierć do świata, a ponieważ Maryja jest "Matką Pana", jest również Duchową Dziewicą Matką wszystkich, którzy będą "Żyć wiecznie", a Ewa jest fizyczną matką, babcią, prababcią, itd. "wszystkich żyjących", którzy jednakże muszą umrzeć. Ewa została przeklęta, ponieważ uwierzyła złemu Aniołowi i ojcu kłamstwa, Szatanowi. Wszystkie "pokolenia będą błogosławić Maryję", ponieważ ona uwierzyła Gabrielowi, Aniołowi Prawdy. Bez wątpienia w długiej drodze do domu Elżbiety, Maryja modliła się za Elżbietę i jej dziecko do Syna Bożego w swym łonie, i te modlitwy pomogły napełnić Jana i Elżbietę Duchem Świętym. Maryja jest Matką Jezusa i Duchową Matką Kościoła.


Narodzenie Pana Jezusa Ewangelia wg Świętego Łukasza 2: 1-20, Dzień Święta: 25. grudnia

A ) Chleb Życia

Narodzenie Pana Jezusa Betlejem Józef i Maryja podróżują z Nazaretu do Betlejem, ale nie mogą znaleźć pokoju na noc, mimo że nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Jezus mógł przyjść na świat jako dorosły mężczyzna, podobnie do Adama stworzonego jako mężczyzna a nie dziecko, ale Jezus chciał być do nas podobny pod każdym względem oprócz grzechu, od momentu poczęcia do śmierci. Jezus narodził się w Betlejem, jak Prorok Izajasz (7: 14) przewidział. Nazwa "Beth-lehem" oznacza "Dom Chleba". Jezus powiedział, że jest "Chlebem Życia", który zstąpił z Nieba i Katolicy mogą przyjmować Go w Komunii Świętej, jeśli wcześniej wyspowiadają się z grzechów ciężkich. Jego narodzinom powinny towarzyszyć wielkie uroczystości, ale jedynie biedni pasterze, a później Mędrcy przybyli, by złożyć Mu dary, następnie tylko Aniołowie w Niebie śpiewali radosną pieśń "Chwała na Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Ludzie, których Jezus przyszedł zbawić, pozostali obojętni.


B ) Dary od Ojca

Narodzenie Pana Jezusa BetlejemRazem z pasterzami i Mędrcami możemy ofiarować najlepsze dary Dzieciątku Jezus narodzonemu w żłobie. Najlepszym darem dla Niego będzie darowanie Mu "nas samych", a w zamian On chce nam ofiarować swoje dary, czyli Siebie Samego w Komunii Świętej oraz Wieczne Życie. Kiedy staniemy przed Nim po śmierci duchowo biedni, ofiaruje nam dar Wiecznego Życia. Wieczne Życie w Niebie jest darem, na który nigdy nie zasłużymy, jest nieprawdopodobnym prezentem od naszego Niebieskiego Ojca, ale musimy być dobrzy, by go otrzymać. Nikt nie może zasłużyć nawet na jeden dar od Boga, łaskę albo sekundę istnienia, bez względu na to, jak dobrzy jesteśmy. Nasz Ojciec Niebieski jest prawdziwym Ojcem, ponieważ chce nam ofiarować swego Syna, który umarł za nas na krzyżu. Krzyż jest prawdziwym Drzewem Świątecznym, ponieważ na nim zawisł Jezus, który sam jest zdumiewającym prezentem Wiecznego Życia w KRAINIE CUDÓW w Niebie.


C ) Wczesne Życie

Narodzenie Pana Jezusa Betlejem JEZUS, NOWY ADAM, zostaje poczęty w łonie Maryi i żyje dopóki nie dosięgnie Go śmierć jako młodego mężczyzny, Adam rozpoczyna swe życie jako młody mężczyzna i żyje do późnej starości. Porównując te dwa żywoty wydaje się, że Jezus pokazuje nam, ze On tak naprawdę jest pierwszym ADAMEM i On doświadcza tego wczesnego życia, jakiego Adam nigdy nie miał. Umiera, by Adam i cała ludzkość mogli narodzić się po śmierci do Życia Wiecznego. Jezus, Król Nieba i Ziemi, narodził się w ubóstwie, byśmy dostąpili bogactwa duchowego, a Adam urodził się bogatym, ale uczynił nas biednymi. Jezus, NOWY ADAM, narodził się pośród zwierząt w dzikiej jaskini, abyśmy mogli narodzić się w Raju


Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Ewangelia wg Świętego Łukasza 2: 22-38, Dzień Święta: 2. lutego

A )Miecze

Ofiarowanie
Pana Jezusa w ŚwiątyniCzterdzieści dni po Jego narodzinach, widzimy Józefa i Maryję w Świątyni w Jeruzalem, jak rękoma Kapłanów ofiarują Jezusa Wiecznemu Ojcu. Symeon rozpoznaje w Jezusie naszego Zbawiciela, który jednak będzie cierpiał odrzucenie, i przepowiada to Maryi, mówiąc, że "twoją duszę miecz przeniknie". Ten Miecz przebije jej serce, kiedy duchowo, na Ołtarzu krzyża, ofiaruje Jezusa Ojcu jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Po "upadku" Adama i Ewy Bóg wygnał ich z Ogrodu Edeńskiego i umieścił przy wejściu Cherubiny z "gorejącym mieczem", by go strzegły (zobacz Księgę Rodzaju 3: 24). Ten Miecz jest symbolem Bożej Sprawiedliwości za grzech i nikt ponownie nie wstąpi do raju, jeśli go nie skosztuje. Problem jednakże tkwi w tym, że kiedy grzeszymy, odrzucamy Boga, co oznacza, że w całej swej Sprawiedliwości, Bóg powinien odrzucić nas! Gdyby Bóg w pełni nas odrzucił, opuściłby nas i przestalibyśmy istnieć! Jest to kara gorsza niż Piekło i żadna inteligentna istota nie mogłaby jej ścierpieć. Ci w Piekle wciąż istnieją i mogą przeklinać i nienawidzić Boga, ale nigdy nie będą mogli zadośćuczynić za swoje grzechy, ponieważ wszyscy grzesznicy zasługują na całkowitą utratę istnienia. Wszyscy, którzy grzeszą, są jak człowiek z Przypowieści Jezusa (zobacz Ewangelię wg Świętego Mateusza 18: 23-35). Człowiek ten dłużny był swemu Panu ogromny dług, którego nie był w stanie spłacić, ponieważ każdy grzech, jaki popełniamy, jest nieskończoną obrazą Boga. Warto zauważyć, że człowiek w tej opowieści prosił jedynie o wiecej czasu na spłatę długu, ale jego Pan w swej litości całkowicie wymazał dług!


B ) Bohater

Ofiarowanie
Pana Jezusa w Świątyni Jedynie Nieśmiertelny Bohater mógł ścierpieć "gorejący miecz" Boskiej Sprawiedliwości, będąc całkowicie odrzuconym przez Boga i wciąż przetrwać. Gdyby Bóg odrzucił którekolwiek ze swych stworzeń, ono przestałoby istnieć. Ale Jezus, nieśmiertelny i Jedyny Syn Boży, jest takim Bohaterem, a na Kalwarii będzie cierpiał odrzucenie przez Boga za naszą sprawą, gdy krzyczy "Boże Mój, Boże, czemuś mnie opuścił". Jezus cierpiał, umarł i powstał z martwych, a gdy cierpiał, "gorejący miecz" wielkiego Cierpienia i Żalu przeszył serce Jego Matki, która podzielała w swym sercu Jego mękę aż do momentu Jego śmierci na krzyżu.


Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni Ewangelia wg Świętego Łukasza 2: 41-50, Dzień Święta: 30. grudnia, Święta Rodzina

Znalezienie Pana Jezusa w
Świątyni Każdego roku, Święta Rodzina udawała się do Jeruzalem na Święto Paschy. Kiedy Jezus miał dwanaście lat, po skończonym Święcie Paschy pozostał w Jeruzalem bez wiedzy rodziców. Myśleli, że znajdą Go u swych krewnych, i dopiero po całym dniu podróży, gdy przebyli 10-20 mil, odkryli, że Go nie ma. Możemy tylko sobie wyobrażać ich niepokój i zmartwienie, gdy wracali do Jeruzalem. W tej Tajemnicy widzimy kryzys w Świętej Rodzinie, ale zaufali Bogu. Musieli być bardzo zdenerwowani, zmartwieni, zaniepokojeni i być może nawet źli! Ale zobaczmy, jak rozwiązują kryzys, gdy znajdują Go na trzeci dzień w Świątyni. Omawiają problem spokojnie, dają upust gniewowi we właściwy sposób. Nikt nie traci panowania nad sobą. Rodziny mogą się tu wiele nauczyć. Widzimy, że gniew nie jest ani zły, ani dobry, problemem jest sposób, w jaki dajemy mu upust. Nikt tu nie obwinia się wzajemnie, w przeciwieństwie do Adama i Ewy po "upadku", którzy nie potrafili zaakceptować swojej winy. Nie wiemy, czy Adam obwiniał Ewę czy Boga, czy nawet ich oboje, ponieważ powiedział "Niewiasta, która postawiłeś przy mnie dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem". Nie ma wzmianki o przeprosinach. Możemy opowiedzieć o naszym gniewie czy strachu przyjacielowi albo osobie, która nas denerwuje, jeśli zechcą słuchać, ale najlepszym wyjściem jest nadstawić drugi policzek i omówić to z Bogiem. Jezus odpowiada na pytania Maryi za pomocą własnych pytań, które mają jej pomóc zrozumieć Jego przyszłą misję. Ta Tajemnica, która ma miejsce w Święto Paschy, ma przygotować Maryję na przyszłą Paschę, kiedy utraci Jezusa w śmierci, ale odnajdzie Go trzy dni później, kiedy On zmartwychwstaje. Nie jest przypadkiem, że znajdują Go, kiedy pomaga Uczonym w Piśmie, którzy później będą odpowiedzialni za Jego śmierć. Jezus kocha wszystkich, dobrych i złych. A ponieważ jest Bogiem, Jezus jest posłuszny swoim ludzkim rodzicom, ponieważ nasi "pierwsi ludzcy" rodzice byli nieposłuszni Bogu. Jezus, Maryja i Józef przeżyli najbardziej bohaterskie życie na ziemi, Jezus i Maryja nigdy nie zgrzeszyli, a Józef grzeszył niewiele. W pewnym sensie musiało to być przerażające dla Maryi i Józefa, mieszkać pod jednym dachem z BOGIEM. Byłoby to dla nich bardzo bolesne, gdyby wiedzieli, że osoba, która ukochali najbardziej na świecie, będzie musiała kiedyś umrzeć, by ich odkupić. Ich dom z Nazarecie był Nową Świątynią Boga Żywego i Bóg chce, by każdy dom stał się nową Świątynią Boga Żywego. W tej Tajemnicy możemy modlić się za wszystkich ludzi, którzy utracili Boga lub szukają Go w niewłaściwych miejscach.


Modlitwy kończące

Kończymy pięć Dziesiątek Różańca odmawiając "Pod Twoją obronę" oraz krótką modlitwę kończącą.


Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj,
Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Módlmy się:!

Boże, którego jedyny Syn przez swoje Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie odkupił nam Nagrodę Wiecznego Życia, prosimy Cię, byśmy poprzez odmawianie Tajemnic Najświętszego Różańca Błogosławionej Maryi Dziewicy dostąpili ich obietnic. PRZEZ CHRYSTUSA PANA naszego. AMEN.

"Pod Twoją Obronę" jest modlitwą bardzo odpowiednią na koniec Różańca, ponieważ zwracamy się w niej do Maryi jako do Nowej Ewy. Następnie w modlitwie kończącej mówimy, że staniemy się godni obietnicy Wiecznego Życia poprzez "życie, śmierć oraz zmartwychwstanie" Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. .

Powrót na górę


Ten Modlitwy początkowe Różańca.

Znak krzyża

Zaczynamy i kończymy te modlitwy robiąc znak Krzyża prawą ręką od czoła do pępka i od lewego ramienia do prawego, mówiąc jednocześnie: "W imię Ojca (dotknij czoła) i Syna (dotknij pępka) i Ducha (dotknij lewego ramienia) Świętego (dotknij prawego ramienia) Amen". Następnie zazwyczaj odmawiamy "Skład Apostolski", potem "Ojcze Nasz", trzy "Zdrowaś Maryjo" oraz "Chwała Ojcu". Następnie możemy zacząć Tajemnice Radosne, Światła, Bolesne lub (oraz!) Chwalebne. Odmówienie każdej grupy Tajemnic zabiera około 20 minut..

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Ojcze Nasz,

Ojcze Nasz,
Któryś jest w Niebie,
Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja,
jako w Niebie,
tak i na ziemi,
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
I nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode złego. Amen.


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna,
Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.


W "Zdrowaś Maryjo" odzwierciedlona jest Trójca Święta, ponieważ pierwsze trzy linie modlitwy wypowiedziane zostały do Maryi przez Archanioła Gabriela, którego przysłał Bóg w Niebie, następne dwie linie powiedziała Elżbieta natchniona przez Ducha Świętego, a ostatnie cztery linie zainspirowane zostały przez Kościół, który, mimo że grzeszny, nazywany jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa.


Chwała Ojcu

Chwała Ojcu,
I Synowi,
I Duchowi Świętemu,
Jak było na początku,
Teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.


Krótka modlitwa Naszej Panienki w Fatimie z 1917r., która odmawiana ma być po każdej dziesiątce Różańca.

O, mój Jezu, Wybacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, I zaprowadź nasze dusze do Nieba, A zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Amen..

Powrót do początku


Google