Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Wonderdadige Medaille

De twee zijden van de Wonderdadige Medaille

De twee zijden van de Wonderdadige Medaille


Het ongeschonden lichaam van St. Catherine Labouré die in 1876 stierf en de stoel waarin Onze Lieve Vrouw zat

Het ongeschonden lichaam van H. Cathérine Labouré
en de stoel waarin Onze-Lieve-Vrouw zat tijdens één van de verschijningen.
(Klik op foto om te vergroten)


Oorsprong en ontwerp van de Medaille
(Feestdag 27 November)

Het ontwerp van de "Wonderdadige Medaille" werd door Onze Lieve Vrouw getoond tijdens Haar verschijning aan een jonge Franse non, zuster Cathérine Labouré, Dochter der Liefde van St. Vincentius. Dit gebeurde in de Rue du Bac te Parijs in 1831. Maria toonde aan Cathérine dit ontwerp van de nieuwe medaille die zij de mensen wou schenken. Zij vroeg haar ze te laten vervaardigen. Cathérine liet de medaille met behulp van haar Geestelijke leider produceren en het werd oorspronkelijk de "Medaille van de Onbevlekte Ontvangenis" genoemd. Aangezien er in die tijd een plaag was in Frankrijk en er vele genezingen werden bekomen door de medaille, noemden de Fransen het de "Wonderdadige Medaille".


Verklaring van de Medaille

De voorkant van de Medaille

Op de voorkant van de medaille zien we Maria op een wereldbol staan, terwijl ze met haar hiel het hoofd van de slang Satan verplettert. Maria toont ons dat Zij de onbevlekte "Nieuwe Eva" is die nooit door satan veroverd werd om te zondigen. Tijdens de verschijning zag Cathérine stralen uit de vingers van Maria komen die op de wereldbol neerdaalden. Dit zijn de genaden die Maria voor ons van haar Goddelijke Zoon Jezus verkrijgt om ons te helpen om satan, en zijn verleidingen om ons te doen zondigen te overwinnen. Maria is de "Middelares van alle Genaden". Catherine zag dat uit sommige vingers geen stralen kwamen en vroeg aan Maria de reden hiervoor. Maria vertelde haar dat de ontbrekende stralen de genaden symboliseren die zij voor mensen zou kunnen bekomen, maar die men haar niet vraagt. Aan de rand van de medaille zag Cathérine het gebed: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen". Dit toont opnieuw aan dat Maria de zondevrije Nieuwe Eva is.

De achterkant van de Medaille

Langs de rand van de achterkant van de medaille zien we 12 sterren als symbool voor de Kerk die Jezus op de 12 apostelen heeft gebouwd. Wij worden opgeroepen om apostelen te zijn en ons geloof met anderen te delen. In het midden van de medaille zien we een Kruis boven op een Altaar met een grote letter M eronder. De "M" onder het Kruis symboliseert Maria, onze Moeder, die lijdzaam aan de voet van het Kruis op de Calvarieberg stond terwijl haar Goddelijke Zoon voor onze zonden leed. De M kan ook symbool zijn voor de Heilige Mis, omdat wij tijdens de consecratie van de Mis ook aanwezig zijn aan de voet van het Kruis op de Calvarieberg. Tijdens de consecratie van de Mis, worden het "brood en de wijn" veranderd in het echte "Lichaam en Bloed" van Jezus Christus op de Calvarieberg, waar Hij op Goede Vrijdag leed en stierf voor de zondaren. Onder de grote M staan er twee harten Brandend van Liefde voor de mensheid. Links is het Heilige en Goddelijke Hart van Jezus dat van zo veel LIEFDE voor de mensheid brand, dat Hij voor ons op het Kruis is gestorven. Zijn Hart is gekroond met doornen door onze zonden maar ook door de pijn die Hij lijdt omdat zovelen van ons niet echt geloven dat Hij van ons houdt, zelfs al leed Hij zoveel om ons dat te bewijzen. Het hart van Maria brandt ook van liefde voor ons want zij werd ook onze Moeder toen Zij de Moeder van Jezus werd. Haar hart is met het enorme lijdenszwaard doorboord zoals het door Simeon werd voorspeld, toon Jezus werd gedoopt in de Tempel. Maria houdt ook zoveel van ons omdat Jezus zoveel van ons houdt.


Besluit

De Medaille is een "Sacrament" hetgeen betekent dat het door God wordt gebruikt om genaden te verlenen aan Zijn kinderen en ze moet gezegend worden door een priester. Maria vroeg aan de "mensen" (niet alleen katholieken of Christenen) om de medaille rond hun hals te dragen en Zij zou hen tegen satan beschermen als men Haar om hulp zou vragen. Er zijn zovele kleine en grote wonderen bekomen door de medaille die ons eraan herinneren dat ze echt door de Hemel geschonken werd. St Cathérine was heel nederig en bleef heel haar leven anoniem in de schaduw van haar geestelijke leider. Zij stierf in 1876 en toen de Kerk haar leven had onderzocht en aankondigde dat zij echt een Heilige was, stelde men vast dat haar lichaam nooit vergaan was.


Noveengebed tot Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille

Onbevlekte Maagd Maria,
Moeder van Jezus Christus en van ons,
wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Zoon alles verkrijgen,
wat goed is voor ons.
Wij danken U dat U ons daaraan herinnert,
door de medaille waarop onze verlossing is afgebeeld.
U houdt van ons, wij vertrouwen op U.
Wil voor ons de genade verkrijgen,
waarom wij nederig vragen.

(Maak hier uw intenties)

Moeder Maria, verkrijg voor ons
niet alleen tijdelijke gunsten,
maar vooral dat wij bereid mogen zijn
tot gebed en offer.
Zo alleen zullen wij in staat zijn
tot ware liefde voor Uw Zoon,
en tot oprechte liefde voor de medemens.
Dan zullen wij het geluk verkrijgen,
dat U reeds bezit als onze Moeder en Koningin.
Amen.
O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons
die onze toevlucht tot U nemen. (3x)


H. Catherine onder O.L.V. op de wereldbol

Onze-Lieve-Vrouw op de wereldbol met
daaronder het lichaam van de H. Cathérine Labouré.Lourdes

150ste verjaardag in 2008 (Feestdag 11 Februari)

De kerk die Onze-Lieve-Vrouw gevraagd had te bouwen

De kerk waarvan Onze-Lieve-Vrouw
aan Bernadette had gevraagd om ze
door de priesters te laten bouwen.De Grot waar Maria aan Bernadette verscheen.

De Grot te Lourdes waar Maria aan Bernadette verscheen.Bernadette opgebaard na haar dood

Bernadette net na haar dood.

Ongeschonden lichaam van Bernadette

Ongeschonden lichaam van de H. Bernadette, gestorven in 1879!
Klik hier voor grotere afbeelding.

Lourdes is een klein dorp in het Zuiden van Frankrijk waar op 11 februari 1858 Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan een 14 jarig boerenmeisje Bernadette Soubirous toen zij samen met haar zus brandhout verzamelde voor hun gezin. Maria heeft zichzelf tijdens de eerste verschijning niet bekend gemaakt, maar bad de rozenkrans en vroeg Bernadette om twee weken lang elke dag naar de grot terug te keren. Tijdens de volgende twee weken vroeg Maria om er een kerk te laten bouwen en dat de zieken er zouden komen. Maria zei aan Bernadette om een put in de grond te graven en zich te wassen met het water dat naar boven kwam. Het water werd een bron van geestelijke en soms lichamelijke genezing voor zovele van de bedevaarders die sindsdien naar Lourdes gegaan zijn. De bron die Bernadette op aanwijzen van Maria had gegraven, is nooit gestopt met stromen. De hele stad wilde weten wie deze geheimzinnige vrouw was waarvan Bernadette zei dat ze aan haar verscheen en Maria vertelde Bernadette uiteindelijk op 25 maart ( Het Feest van de Aankondiging ) dat zij de "ONBEVLEKTE ONTVANGENIS" is. Maria's exacte woorden in Bernadette's dialect waren "QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU". De veertienjarige Bernadette begreep deze grote woorden niet, dus ze herhaalde ze telkens opnieuw terwijl ze terug liep om het aan de parochiepriester te vertellen. Op dat moment geloofde de priester in de verschijning omdat hij wist dat slechts vier jaren eerder, in 1854, de Paus het als een Doctrine van katholiek Geloof had aangekondigd dat Maria de "Onbevlekte Ontvangenis" is, wat betekent : ontvangen zonder zonde. Bernadette werd een non en zij stierf in Nevers, ten zuiden van Parijs in Frankrijk, op 16 april 1879, na heel veel lichamelijk lijden. Bernadette, die bijna altijd ziek was, had pijnlijke astma-aanvallen en tuberculose aan de longen en de rechterknie. Zij klaagde nooit over haar ziektes en het was pas kort voor haar dood, wanneer de dokter haar zag hinken en haar been onderzocht, dat zij beseften dat ze zo ziek was. Het was toen dat de Moeder Overste, die Bernadette sinds haar jeugd in Lourdes kende, en die Berrnadette's verklaringen over de verschijningen nooit geloofd had, berouw kreeg en Bernadette's heiligheid erkende. Dertig jaar later startte de Kerk de officiële procedure om haar leven te onderzoeken en te zien of ze een Heilige was. Een onderdeel van deze procedure is de officiële identificatie van de overblijfselen van de persoon en wanneer de Bisschop, de Burgemeesters, dokters en arbeiders haar kist op 22 september 1909 openden, ontdekten ze dat haar lichaam niet vergaan was en in een perfecte staat van bewaring was gebleven. Zelfs nu, 126 jaar later, blijft haar lichaam nog steeds onaangetast wachten op de "Dag van deVERRIJZENIS".


Ik ben de Nieuwe Eva

Op 25 maart 1858 kondigde Maria zichzelf aan 14-jarige Bernadette aan als de "ONBEVLEKTE ONTVANGENIS". Deze titel bevestigde dat Maria de Nieuwe Eva is. De eerste Adam en Eva werden op de zesde dag geschapen. Bij de eerste verschijning begon de 14-jarige Bernadette haar rozenkrans van vijf tientjes te bidden maar Maria bad de "Brigittijnse Rozenkrans" van Zes tientjes. Dit wordt bevestigd door het feit dat het grote standbeeld van de Gekroonde Maagd in Lourdes een rozenkrans van zes tientjes vasthoudt. Deze zes-tientjes rozenkrans noemt men de "Brigittijnse Rozenkrans" en het zesde tientje wordt gebeden voor de zielen in het vagevuur. Als wij Bernadette's aardse leven beschouwen, vanaf haar eigen conceptie negen maanden voor haar geboorte op 9 januari 1844, tot haar dood op 18 april 1879, zien wij dat zij slechts 36 jaar geleefd heeft. Dus een deel van Maria"s boodschap aan Bernadette en de wereld, is dat Zij de Nieuwe Eva is. Misschien stuurde God Maria, de Nieuwe Eva, naar Lourdes omdat de mensen daar een lange traditie hadden van de 6 -tientjes Rozenkrans te bidden in plaats van de gebruikelijke vijf tientjes.

Meer foto's van de Heilige Bernadette

Meer foto's van Lourdes


©copyright Zuster van Liefdadigheid, Nevers, Klooster Saint-Gildard, Espace Bernadette 34 rue Saint-Gildard 58000 NEVERS FRANCE. Alle foto's gebruikt met toestemming van de officiële website van de Zusters van Liefdadigheid, Nevers (beschikbaar in verschillende talen)


© Copyright Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes/EURL Basilique Rosaire
Alle foto's gebruikt met toestemming van Officiële Lourdes Website (Beschikbaar in zes talen)Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site