De Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De Zondag van Goddelijke Genade werd geopenbaard aan de H. Faustina. Het is de eerste zondag na Paaszondag. Op de Zondag van Goddelijke Genade kunnen alle zonden van de katholieken uitgewist worden (ongeacht hoe erg hun zonden zijn) door :

1. Goed en volledig hun zonden op te biechten
2. de Heilige Communie te ontvangen
3. het Beeld van de Goddelijke Genade van Jezus te vereren

Jezus vraagt ook om vanaf Goede Vrijdag tot de Zondag van Goddelijke Genade deze noveen te bidden.
Indien de meest zondige Katholiek in de wereld deze zaken zou doen, zou hij na zijn dood recht naar de Hemel gaan!! Misschien kan je deze Noveen vanaf de volgende Goede Vrijdag in jouw parochie bidden?