Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Als kind geloofde ik in de Kerstman tot ik ongeveer 12 jaar oud was, maar die kerstavond zag ik mijn mama de geschenken voor de open haard uitstallen! Het was een hele teleurstelling, de Magie in het leven was verdwenen en later toen ik 24 was begon ik te geloven dat God niet bestond en ik was opnieuw heel erg teleurgesteld. Maar ik besloot om God te vragen dat als Hij bestond om me te helpen in Hem te geloven. Ik was een atheïst tegen wil en dank! Maar God heeft Zichzelf duizenden keren aan mij bewezen en nu weet ik dat God de echte Vader Kerstmis is!!! Ik heb zo vele kleine en grote wonderen gezien en meegemaakt dat ik geen enkele twijfel meer heb over God. God zal gewoonlijk niet in ons leven komen tenzij Hij daartoe uitgenodigd wordt, zo nederig is Hij!
De artikels op deze site werden goedgekeurd door gekwalificeerde Katholieke priesters en kunnen gebruikt worden om mensen een beter begrip te doen krijgen van het Katholieke Geloof.

Goed Idee! Goed Idee! Goed Idee!

Onze Heer zei: "Kind! Ik had een geweldig idee!"
"Wat is het Heer? Vertel het ons, wat is het?"
"Raadt kind! Raadt!"
"Ik heb er geen idee van Heer! Geef ons een aanwijzing!"
"Denk, kind, denk! Je staat er dichtbij Kind, heel erg dichtbij zelfs!"
"U hebt altijd geweldige ideeën Heer! Ok, ik denk na....wanneer had U dit idee, Heer?"
"In het prille begin Kind! In het prille begin!"
"Goh Heer! En dat vertelt U me nu pas!...Ik geef het op met te raden Heer, vertel me a.u.b. uw geweldig idee Heer!"
"JIJ bent het KIND! JIJ bent het! JIJ BENT HET FANTASTISCHE IDEE DAT IK IN HET PRILLE BEGIN HAD!"
"Ach Heer! Dat weet ik nog zo niet!"
"En alle mensen die jij kent zijn OOK MIJN IDEE!!!"
"Wel, misschien niet allemaal Heer? Misschien had U een slechte dag toen U sommigen bedacht, Heer?"
"NEE! NEE! NEE! Kind! ZE zijn ALLEN MIJN FANTASTISCHE IDEEEN of MIJN FANTASTISCHE UITVINDINGEN! en ik wil dat je hen ALLEMAAL zo behandeld! Dus, vanaf vandaag laat je iedereen weten, door de manier waarop je hen behandelt of zelfs door het hen te zeggen, dat je vind dat ze één van MIJN FANTASTISCHE IDEEEN zijn."
"Goed Heer, ik zal het proberen!"


Fatima, Paus Johannes Paulus II en Medjugorje?

In het derde geheim van Fatima toonde Onze-Lieve-Vrouw aan de kinderen een Paus die een kruis draagt en naar de top van een heuvel klimt waar een kruis op staat. En wanneer hij aan het kruis op de top komt knielt hij neer en wordt neergeschoten en dan beginnen vele andere mensen ook de heuvel op te klimmen. Is het een toeval dat Paus Johannes Paulus II neergeschoten werd op 13 mei 1981 (Verjaardag van de eerste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw te Fatima) en dat 7 weken later, op 24 juni (feest van Johannes de Doper) in Medjugorje 6 kinderen beweerden dat Onze-Lieve-Vrouw aan hen was verschenen aan de voet van een heuvel waar een Kruis op stond? Ik ben slechts één keer in Medjugorje geweest in 1997 en ik vond het een vredige en geestelijke plaats maar onze gids vertelde ons dat het grote betonnen Kruis op de top van de heuvel (berg zou een beter woord zijn gezien zijn hoogte en hellingsgraad) in 1933 door parochianen gebouwd was geweest om het 19de eeuwfeest te vieren van de dood van Jezus op de Calvarieberg. In die tijd werd de parochiepriester naar de Paus in Rome gestuurd om toelating te vragen om het grote Kruis te bouwen en de Paus vertelde hem dat hij de nacht voordien een droom had gehad waarin hij een groot kruis zag dat licht gaf aan heel de wereld. En dus gaf hij aan de priester een relikwie van het Echte Kruis van Jezus om op het Kruis op de heuveltop te bevestigen. In 1933 droegen de parochianen van de parochie al het beton voor het Kruis met emmers naar de top! Sinds 1981 zijn een paar miljoenen mensen naar Medjugorje gegaan om de heuvel te beklimmen en ze hebben geleerd hun eigen kruisen in het leven te dragen.


Jezus en superman
Christopher Reeves als SupermanVerlosser van de wereld

Jezus liep over water maar Hij kon net zo makkelijk over lucht gelopen hebben, of zelfs onder water zonder nat te worden, of zich bewogen hebben zonder te stappen, of aan de snelheid van het licht door de lucht gevlogen hebben zoals Superman. Hij had naar de maan kunnen vliegen en weer terug terwijl Zijn volgelingen toekeken! Eigenlijk een beetje zoals Zijn hemelvaart. Hij was en is echt een SUPERMAN! Superman is die onoverwinnelijke held van de kinderen maar Jezus is de echte onoverwinnelijke held van de mensheid! Niets kan Jezus vernietigen, atoombommen or kernbommen kunnen Hem niet schaden! Het was in feite Hijzelf die de onvoorstelbare energie in atomen heeft gestopt! Superman had een S in de vorm van een hart op zijn borst maar Jezus zou een V van VERLOSSER op Zijn Hart moeten hebben want Zijn HART brandt van zoveel liefde voor de mensheid dat Hij besloot om ons Zelf te redden! Hij is de Verlosser van de Wereld en Hij werd zoals een mens met de moed van een mens om ons te redden. Het superman-verhaal voor kinderen is zoals God eigenlijk in realiteit deed. In de film werkte superman als de onhandige journalist Clark Kent maar Jezus werkte in werkelijkheid als de doodgewone timmerman in Nazareth. Jezus redde de mensheid door Zijn nederige dood op het kruis. Hij aanvaardde een stoffelijke dood en lijden omwille van ons, zodat Hij onze zielen kon redden. We zouden dikwijls moeten nadenken over wie Jezus eigenlijk echt is en Hem vertrouwen want met Hem aan onze zijde, wie kan dan nog tegen ons zijn?


"IK BEN"


"IK BEN" zijn de twee meest ongelooflijke woorden die we ooit kunnen zeggen of zelfs alleen het woord "IK" is het meest ongelooflijke woord dat we kunnen zeggen. Dat ene kleine woord vertegenwoordigt mijn hele persoon en alles wat ik ben. God vond elk van ons uit en gaf ons het onvoorstelbare geschenk van in staat te zijn om dat verbazingwekkende kleine woord "IK" te zeggen of denken. Maar God is de enige persoon die eeuwig bestaat en alleen Hij kan zeggen "IK BEN" zonder iemand iets schuldig te zijn. We zouden kunnen zeggen dat Gods meest geschikte naam "IK BEN" is of eenvoudigweg "IK". Wanneer ik de woorden van het liedje "I AM I SAID" hoor denk ik altijd aan "IK BEN!!! zei God" God vertelde Mozes dat Zijn naam "Ik Ben DIE IK BEN" was. Dus wanneer ik dit liedje van Neil Diamond hoor dan beeld ik mij altijd in dat het God is die doorheen het heelal "IK BEN" zingt tot Zijn schepsels en hen vraagt om terug tot Hem te komen en één van Zijn schepsels zegt "ik ben verdwaald". Hopelijk zullen we allen op een dag van kikkers in koningen of koninginnen worden veranderd als we de Hemel binnengaan.


ABBA (Vader) "Thank you for the MUSIC!"


De popgroep ABBA was één van de bekendste groepen ooit en ze hebben heel wat fantastische muziek gemaakt. Ik kan het echter niet nalaten te denken dat hun liedje "Thank you for the music" aan God gericht is! Wanneer ik er naar luister kan ik me enkel inbeelden dat ze tot God zingen! Ik geloof dat God de groep met fantastische muziek inspireerde omdat ze de naam "ABBA" (Vader) kozen. Eigenlijk geloof ik dat het feit dat de beginletters van hun vier namen de naam "ABBA" vormden, al heel lang geleden door God was gepland.


"To Be or not to be, that is the question"

Dit is een beroemde Shakespeare zinsnede maar ik denk dat het een diepgaande betekenis heeft. Ik denk dat we de werkelijkheid van deze vraag pas zullen ervaren wanneer we sterven. Wanneer we sterven zullen we tenvolle geloven en begrijpen dat wij onsterfelijk zijn en dat God bestaat. We zullen niet langer kunnen zeggen: "God bestaat niet" want we zullen in Zijn aanwezigheid zijn. De vraag is natuurlijk welke plaats we gekozen hebben om onze eeuwigheid door te brengen. Als we God en Zijn geboden verworpen hebben dan zou Hij ons in alle rechtvaardigheid moeten verwerpen hetgeen zou betekenen dat Hij ons bestaan volledig zou moeten beëindigen maar dat is zo afgrijselijk dat Hij dat ons nooit zou willen aandoen! De twee meest diepgaande woorden die we in het leven kunnen zeggen zijn "Ik ben" en de twee meest verschrikkelijke woorden zouden zijn: "Ik ben niet" We zouden God elke dag moeten bedanken voor ons bestaan. Veel mensen gaan door het leven zeggende "God bestaat niet" maar als God dat over iemand van ons zou zeggen dan zouden we ogenblikkelijk verdwijnen! In Zijn Genade creëerde God de hel zodat we nog steeds kunnen bestaan als we Hem verworpen hebben maar we moeten aan Zijn rechtvaardigheid voldoen voor het kwaad dat we hebben gedaan. In de hel is het grootste lijden niet het lijden voor onze zonden maar het afgrijselijke lijden dat we zouden ondergaan doordat we onszelf afgesneden hebben van God die ONEINDIGE LIEFDE is. HIJ is de enige bestaande bron van LIEFDE en GOEDHEID. Men kan zich afvragen: "waarom creëert God geen plaats waar we zelf in eeuwigheid gelukkig kunnen leven, weg van Hem?" Maar God is de bron van ALLE Geluk, Liefde, Vreugde, Plezier, Vrede, Schoonheid en Muziek en zonder Hem bestaat er helemaal niets goeds en ook helemaal geen geluk. Het geluk dat wij met mekaar delen komt van Hem! Als we God verwerpen, verwerpen we ook alles dat goed is. De hel creëren was een grote daad van Gods Genade! Hij zou liever niemand straffen, laat staan mensen tot in de eeuwigheid straffen, maar Zijn genade dwong Hem om een plaats te creëren voor hen die Hem verwerpen en Zijn rechtvaardigheid eist dat zij Hem voldoening geven voor het kwaad dat ze gedaan hebben. Omdat zij hem volledig verworpen hebben, en Hij Goedheid en Liefde is, creëerde Hij de hel waar zij nog kunnen bestaan maar waar er geen goedheid of liefde is.


De Hemel

Op een dag was ik aan het denken over hoe de Hemel echt is en ik probeerde me een geweldige plaats voor te stellen, vol met geweldig uitziende, jonge mensen, Engelen, kleuren, landschappen en MUZIEK! En ik dacht bij mezelf dat het misschien zoals een muziekconcert is waar iedereen bijeenkomt rond een centraal podium zoals in een theater, en God zingt en de Engelen spelen klassieke muziek! Ik stelde me dan voor dat alle mensen daar zoals hysterisch schreeuwende tieners op een muziekconcert zijn, met hun handen reikend door de dranghekken om God proberen aan te raken! Dan besefte ik dat er in de Hemel niet zo'n dranghekken zouden zijn en niemand zou daar hysterisch kunnen zijn want de Hemel zelf is een plaats waar we perfecte voldoening en vrijheid zouden hebben. Ik beeldde me dan een ontelbaar aantal mensen in, met hun voeten stevig op de grond en hun armen en handen recht naar omhoog terwijl ze in perfecte gelijkstemmigheid met de Hemelse Muziek zwaaiden, zoiets als een maïsveld dat zwaait door de wind. (Ik herinner me een gelijkaardig schilderij van Sal Solo (engelse voormalige popster)). Ik stelde me voor dat God op Zijn Troon volledig bedolven was onder een massa spelende kinderen! Ik stelde me zielen voor die in verrukking salto's maakten door de lucht zoals water uit een fontein. En ik bleef proberen om me een steeds mooiere plaats voor te stellen en dan stopte ik en zei tegen mezelf dat ik misschien aan het overdrijven was! En dan dacht ik, misschien toch niet, want ik herinnerde me dat de H. Paulus zei: "Ogen hebben niet gezien en oren hebben niet gehoord, noch is het in de harten van de mensen ingegaan wat God heeft voorbereid voor hen die van Hem houden" (1 Corinthiër 2:9) Maar toch bleef ik twijfelen en ik dacht dat de Hemel niet zo goed zou kunnen zijn als ik me was beginnen inbeelden en ik opende mijn brevier en ik kwam toevallig terecht op de pagina met "Ogen hebben niet gezien en oren hebben niet gehoord, noch is het in de harten van de mensen ingegaan wat God heeft voorbereid voor hen die van Hem houden"!!!


WWW en Jezus het Woord van God

WWW is het Wereld Wijde Web maar het kan ons eraan herinneren dat het Woord van God de Weg is naar Wijsheid!


Eenheid van Christenen of andere God-Gelovigen

Eerst en vooral moeten we duidelijk stellen dat de duivel en zijn demonen de vijand zijn van de hele mensheid en dat hij nog altijd mensen misleid met zijn leugens over God. Veronderstel dat er een leger was van goede soldaten die ten strijde trekken tegen een leger van slechte soldaten. Veronderstel dat een aantal van deze goede soldaten begonnen te vechten met een aantal van hun makkers omdat ze jaloers werden op hen omdat ze meer vijanden leken te verslaan dan zijzelf! Het is waanzin wanneer Christenen jaloers worden op of aanstoot nemen aan andere Christenen omdat zij meer vijanden lijken te verslaan. Jaloezie is één van de duivels' beste wapens want met jaloezie wint hij Christenen aan zijn zijde en zo worden goede soldaten slechte soldaten en dikwijls in de rangen van de goede soldaten! De reden waarom we jaloers worden is omdat we meer op een ego trip zijn dan op een red-zielen-trip! We zouden spontaan verheugd moeten zijn als we een mede-Christen zien die heel godsvruchtig is want die redt waarschijnlijk heel veel zielen! Maar in de plaats daarvan zijn we jaloers en denken: "Oh zij zijn veel beter dan ik, ik deug niet" Wel, eigenlijk deugen wij niet! Zou een man op een Peugeot-fiets zichzelf moeten vergelijken met een vrouw in een Peugeot-wagen en zeggen: "Oh ze gaat veel sneller dan ik!" of zou de fiets zichzelf moeten vergelijken met de wagen? Hun uitvinder, Mr Peugeot zou de fiets en de wagen zeker evenredig dankbaar zijn als ze beiden deden waarvoor ze ontworpen werden! En God zou precies dezelfde beloning aan ons allen geven als we allemaal ons best doen met wat we van Hem ontvangen hebben. In de parabel van de talenten (zie Matteüs 25:14) vertelt Jezus ons dat de man die de 5 talenten had ontvangen precies dezelfde beloning kreeg als de man die slechts 2 talenten had ontvangen. Het is enkel Christus, die in een godvruchtig persoon leeft, die hem helpt godvruchtig te zijn en zielen te redden. Door jaloezie maakt de duivel van onze geestelijke levens ego wedstrijden tegen elkaar! Ons ego kan onze meest naaste en slechtste vijand zijn! Het is de onverzadigbare trotse dief in ons die de roem en eer die aan God toekomt wil stelen! Het is de stem in ons die van ons perfectie eist maar die ons ook vertelt dat we niet deugen! Het is de stem die er ons toe aanzet om te willen winnen, winnen, winnen! en meestal ten koste van de vernedering van anderen. Het doet alsof het ons wil ophemelen maar alleen door ons over anderen te laten heen lopen. Maar wij zijn goed, wij zijn van ONEINDIGE WAARDE omdat de ONEINDIGE ons gemaakt heeft en VAN ONS ALLEN EVENVEEL HOUDT. Onze GEWELDIGE WAARDIGHEID komt van het feit dat GOD VAN ONS HOUDT en niet van mekaar en wanneer we dat beseffen zullen we niet jaloers worden op mekaar. Het is diegene die ons vertelt dat God het verbrod heeft toen Hij ons maakte! "Was ik maar hem of haar" maar God zegt: "Kind, was jij maar, was jij maar JIJ!" In extreme gevallen kunnen we ons ego toelaten ons in tweestrijd te brengen als we het ons laten veroordelen terwijl anderen ons onterecht op de rug kloppen als geweldige kameraden!
Waren er maar duizenden Pater Pio's en Moeder Theresa's in de wereld! Wanneer we jaloers worden op mede-Christenen zouden we God moeten danken dat die Christen veel zielen redt. Het Christendom of eender welke andere godsdienst waar mensen bidden voor de redding van anderen, heeft niets te maken met een wedstrijd! We zouden concurrentie uit onze harten moeten uitroeien. Soms zouden we opzettelijk moeten spelen om te verliezen! Jezus was het grootste slachtoffer dat ooit leefde maar daarna werd Hij de GROOTSTE OVERWINNAAR opdat we EEUWIG zouden kunnen LEVEN! We moeten allemaal proberen God en elkaar te dienen.


Fatima en de mogelijke betekenis van het mirakel van de Zon

Onze-Lieve-Vrouw vertelde aan de kinderen dat Wereldoorlog 1 zou eindigen maar dat er een andere, nog vreselijkere zou komen als de mensen niet zouden veranderen. En natuurlijk veranderden de mensen niet, ze werden zelfs nog slechter en dus liet God Wereldoorlog 2 toe. Maar Onze-Lieve-Vrouw zei niet dat er een derde Wereldoorlog zou komen, maar ze beloofde wel dat er op 13 oktober 1917 een groot wonder zou gebeuren. 70.000 mensen daagden op om te zien of er een wonder zou gebeuren en zoals we weten was er het grote wonder van de Zon dat de 70.000 mensen zagen (zie Fatima). Misschien was het grote Wonder van de Zon dat de 70.000 mensen zagen een voorspelling van een toekomstige WereldWijde Waarschuwing van God aan de mensheid? In de Bijbel is het nummer 7 het symbool voor volledigheid (De Bijbel vertelt ons dat God de Schepping en Zijn Rustdag in 7 dagen vervolledigde en Jezus' mirakel van de 7 broden voor de 4.000 genodigden tonen dat Zijn "Brood" voor iedereen uit de 4 windstreken (Noord, Zuid, Oost en West) van de hele wereld was). 70.000 mensen zouden de hele mensheid kunnen symboliseren, de mensen hadden in modder rondgelopen hetgeen de mensheid kan symboliseren die vastzit in haar zonden. De Zon die 3 keer richting aarde afdaalt toont ons misschien dat er een dag komt dat de Drie-eenheid de hele mensheid zal verlichten. Deze verlichting zou een zuivering kunnen zijn die misschien gesymboliseerd werd door de mensen en de grond die wonderbaarlijk opdroogde tijdens het mirakel. Als dit daadwerkelijk gebeurt zullen sommige mensen jammer genoeg nog geen berouw hebben. Onze vrije will kan ons in de hel smijten. God zegt in de Bijbel dat Hij " Zijn Geest zal uitgieten over de mensheid en dat jonge mannen visioenen zullen hebben en oude mannen zullen dromen hebben". In het derde Geheim van Fatima zagen de kinderen "links van Onze-Lieve-Vrouw en een beetje erboven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; flitsend kwamen er vlammen uit die de wereld in vuur leken te zetten; maar ze verdwenen wanneer ze contact maakten met de glans die Onze-Lieve-Vrouw met haar rechterhand naar hem uitstraalde: met zijn rechterhand naar de aarde wijzend, riep de Engel met luide stem uit: 'Boete, Boete, Boete!'. En we zagen een enorm licht dat God is: (zoals het spiegelbeeld van mensen wanneer ze voor een spiegel lopen) een in wit geklede Bisschop, we hadden de indruk dat het de Heilige Vader (de paus)was". Dus hopelijk zal God op een dag de aarde overstromen met het "enorm Licht" van de Heilige Geest en zullen we allen de toestand van onze zielen zien zoals in "een spiegel" door God gegeven. Onze-Lieve-Vrouw zei te Fatima: "Op het einde zal mijn Hart triomferen". Dit geweldig geschenk zal, als het gebeurt, bekomen zijn door haar bemiddeling bij haar Goddelijke Zoon Jezus en het zal het hoofd van satan in de wereld verpletteren.


What's in a name? KAROL of Karl!

Twee mannen hadden een zeer grote invloed op de moderne wereld en beide hadden ze dezelfde naam! Karl Marx en Karol Wojtyła, de eerste schreef over het Communisme en de tweede die Paus Johannes Paulus II werd, hielp zijn ondergang teweegbrengen in Europa. Communisme zou fijn zijn als het vrijwillig was en als het geloof en liefde voor God en de naaste als drijfveer had voor de gelijkheid van alle mensen. Jammer genoeg is het enkel een dictatuur.


James Bond

Wat zou James Bond tot Jezus zeggen wanneer hij sterft? Misschien iets in de aard van "Hallo, ik denk niet dat we mekaar al hebben ontmoet, mijn naam is Bond, James Bond", en Jezus zou kunnen zeggen "Jammer genoeg Bond, hebben we mekaar honderden keren ontmoet tijdens je leven maar je stopte nooit eens even om me te helpen of gewoon goeiedag te zeggen of om me zelfs te erkennen als een persoon, je had het zo druk met de wereld te redden dat je jezelf vergat te redden! Zie je James, mijn naam was Bond, Vagebond!"


Atheïsme

Als God niet bestond dan zouden ouders hun kinderen nooit mogen toelaten om sprookjes te lezen of in de Kerstman te geloven of om enig contact te hebben met bovennatuurlijke verhalen of overtuigingen! Naarmate ze ouder worden zou dat enkel hun hoop op onsterfelijkheid of eeuwig LEVEN doen toenemen en als God niet bestond zou dat een afschuwelijke leugen zijn. Zo'n zes of zeven jaar geleden werd een vriend van ons in het midden van de nacht wakker met een afschuwelijk depressief gevoel, hij had voor of na die nacht nooit last gehad van depressies maar zijn gevoel van somberheid was zo radeloos dat hij God SMEEKTE om hem terug te laten slapen. Het leek of het een sombere akelige winter was in heel de wereld, niets of niemand in het universum was van betekenis of had geen waarde. Alles was rotzooi. Niemand of geen geld ter wereld kon hem bevrijden van de vreselijke gevoelens die hij had, hij voelde zich de enige persoon op de planeet of de enige persoon die bestond en het was een somber en eenzaam gevoel. Hij denkt niet dat hij met dat somber gevoel dat hij doorstond had kunnen leven. Het was waarschijnlijk zoals in de hel te zijn. God zij dank viel hij terug in slaap en hij heeft die ervaring nooit meer gehad en wil ze ook nooit meer hebben! Hij denkt dat wat hij meegemaakt heeft zoiets was als de realiteit zoals die zou zijn als God niet zou bestaan.


2 soorten Atheïsten (uitspraak van Bisschop Fulton Sheen) en de reden waarom mensen in God geloven

Er zijn twee soorten Atheïsten! Er zijn atheïsten van het "Verstand" en atheïsten van de "Wil". Atheïsten van het Verstand zijn mensen die moeite hebben om te geloven dat God bestaat maar atheïsten van de Wil zijn atheïsten die God verwerpen, zij willen geloven dat God niet bestaat, meestal haten ze God en ze promoten hun atheïsme. Gezond verstand zegt ons dat iedereen in God zou moeten willen geloven want dat betekent dat ze kans maken op onsTerfelijkheid maar velen verwerpen deze onsTerfelijkheid in het voordeel van immoraliteit! Die T zou ons kunnen doen denken aan het Kruis van Jezus omdat Hij op het Kruis de prijs heeft betaald voor de immoraliteit van de hele mensheid en voor ons de onsTerfelijkheid heeft gekocht! De meeste mensen in de wereld geloven in God, of ze nu Christen, Moslim, Joods, Hindoe, Sikh, Boeddist, enz... zijn, dus waarom geloven wij? Misleiden wij onszelf? Dat is wat sommige atheïsten beweren! De reden waarom we allen in God geloven is omdat we God hebben ervaren! Ja, God heeft Zichzelf op één of andere manier aan ons bewezen, misschien heeft God onze gebeden verhoord of hebben wij Zijn aanwezigheid in ons leven ervaren. De meesten van ons staat in verbinding met God dus meer bewijs van Zijn bestaan hebben we niet nodig! nu zijn we op de lange reis om God te leren kennen. Wij kunnen aan een atheïst niet bewijzen dat God bestaat maar niemand kan onze Godservaring ook niet tegenspreken.


Jezus als Hogepriester van Israël

Als Jezus door de Joodse leiders aanvaard was geweest en tot Hogepriester van de Joodse Natie had uitgeroepen geweest, wat zou er dan gebeurd zijn? Wel, Hij zou verrukt geweest zijn! Hij zou de Joodse leiders alles geleerd hebben over het Nieuwe Offer en het Nieuw Verbond en de Kerk. Hij zou waarschijnlijk het Laatste Avondmaal ingesteld hebben en aan al Zijn volgelingen verteld hebben dat Hij de volgende dag op een andere manier zou sterven maar dat Hij op de Derde Dag zou verrijzen en dat ze Hem zouden terugzien. Hij kon Zichzelf hebben toegestaan om te lijden door de hand van de Romeinen of misschien van Barabbas of door een wild beest of Hij kon zelfs de duivel krachten gegeven hebben om Hem aan te vallen.


Bijbelse Humor!

Staat er humor in de Bijbel? Ik denk dat er humor staat in het Oude en Nieuwe Testament. Wanneer Mozes van de berg kwam nadat hij de 10 geboden had ontvangen, en de Joden een Gouden Kalf hadden gemaakt om te aanbidden, lijkt God Zijn volk te verloochenen wanneer Hij zegt tegen Mozes: "Ga nu naar beneden, want uw volk dat u uit Egypte hebt geleid, is afvallig geworden". Maar Mozes probeert God te bedaren en zegt tot Hem: "Maar waarom bent U misnoegd over Uw volk dat U uit Egypte hebt geleid!" God verloochent hen en Mozes probeert God Zijn volk terug te laten nemen. Het is een soort van "Zij zijn niet Mijn volk, maar het uwe" "Nee nee zij zijn niet van mij, zij zijn van U" (zie Exodus 32:7 en 11!). "Uw volk" "nee! het is uw volk" "Jij leidde hen naar hier!" "Nee Nee! Dat was U!" De verafgoding van het volk was uiteraard geen grap maar misschien probeerde God Zijn grote woede te temperen met humor. In het Nieuwe Testament vinden we het voorval waar Jezus over het water loopt en Zijn volgelingen zitten angstig in de boot. De H. Markus (6:48) vertelt ons dat Jezus deed alsof Hij gewoon langs Hen liep! Het is grappig als we ons proberen voor te stellen dat Jezus naar hen zwaait terwijl Hij hen paseert en iets zegt zoals: "Ik zie jullie straks wel in Mijn Moeders huis!" Jezus moet veel plezier gehad hebben met Zijn volgelingen bij het zien van hun verbazing voor de dingen die Hij deed en zei. We kunnen ons makkelijk voorstellen dat Petrus en de rest achter Zijn rug een paar verwarrende privé discussies hadden! "Wie is die vent! Liep Hij zonet over het meer? Worden we allemaal gek?" of Petrus die zegt "Liep ik zonet ook over het water? Mijn God, ik had kunnen verdrinken! Is Hij bezeten of zijn wij bezeten? Kan iemand me een mep geven om zeker te zijn dat ik me dit niet inbeeldt! Word ik gek? Is mijn naam Petrus? enz.. enz...!


Maria en haar andere kinderen!

Jezus was heel Zijn leven een Zondevrije Maagd and Zijn Moeder Maria was dat ook. Maria had de Schepper van het Universum gedurende negen maanden in haar schoot en daarna was Hij gedurende 33 jaar een lid van haar familie! Ze gaf Hem te eten, luisterde naar Hem, sprak met Hem, dacht na over Hem, gaf Hem kleren, bidde met Hem en tot Hem, verheugde haarzelf met Hem en leed met Hem. Ze hoorde de Engel Gabriël tegen haar zeggen: "Hij zal groot zijn en zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Heer onze God zal Hem de troon van Zijn voorvader David geven, Hij zal eeuwig over het Huis van Jakobus regeren en aan Zijn Heerschappij zal geen eind komen". Dus Maria werd verteld dat haar Zoon een Goddelijke Eeuwige Persoon is die de Zoon van de Allerhoogste God is! Maria's hele leven en denken moet vanaf dat moment in dienst gestaan hebben van haar Goddelijke Zoon, ze moet sindsdien elk moment van haar leven aan Hem gedacht hebben en Hem naar iedereen willen brengen hebben. Ongetwijfeld had Maria nog kinderen willen hebben maar enkel zodat zij ze tot Hem had kunnen brengen en hoe zouden zij dan in staat geweest zijn om het meest ongelooflijke en grootste geheim in het universum te bewaren! Hun oudere broer was eigenlijk hun God! En wat als zij tegen Hem zouden gezondigd hebben of überhaupt gezondigd hebben? Hoe zouden ze zichzelf kunnen vergeven? Maria zou hen moeten verteld hebben wie Hij was, hun broer was God, hun schepper! Dat is misschien de reden waarom God niet wou dat zij nog andere kinderen kreeg maar aan de voet van het Kruis kreeg Maria alle kinderen waar ze naar verlangde wanneer Jezus alle kinderen en mensen in de wereld aan haar gaf toen Hij tegen de H. Johannes zei: " Zoon, zie daar uw Moeder, Vrouw zie daar uw zoon" (zie Evangelie van de H. Johannes 19:25 tot 27)


TIJD

GOD geeft de Mensheid 24 uren per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar en daarna geeft Hij ons de EEUWIGHEID maar nog steeds heeft de Mensheid geen tijd voor God
God geeft ons Eeuwige Tijd maar wij hebben geen tijd voor God.


Gods Bestaan

Als God niet bestond dan zou de Mens het meest ongelukkige schepel op de planeet zijn want hij zou het enige DIER zijn (Als de mens geen ziel heeft is hij enkel een intelligent dier) dat zou kunnen dromen van het eeuwig leven maar weten dat hij het nooit zou hebben, de andere dieren beseffen niet wat ze missen omwille van hun kleine intelligentie!
Als God niet bestond dan zou de Mens te veel geëvolueerd zijn!


Nieuw Gebod

Jezus gaf ons een NIEUW GEBOD : "HEB UW VIJANDEN LIEF"


Universum

God schiep het Universum zo lang geleden om ons te helpen begrijpen hoe OUD Hij is!
Hij schiep het Universum zo Groot om ons te helpen begrijpen hoe GROOT HIJ IS!


Heilig Hart van Jezus

Als je van iemand houdt en die persoon wil niet geloven dat jij van hem houdt dan voel je heel veel Pijn in je hart.
Zo is het ook met Jezus, Zijn Hart brandt van oneindige Liefde voor elk van ons en zovelen verwerpen Zijn Liefde of geloven niet dat Hij van ons houdt en zo wordt Zijn hart doorboord door een pijnlijke doornenkroon.


Uitvinder en uitvindingen

Hoe kan een uitvinding zo dwaas zijn dat het zijn Uitvinder verwerpt!
Zo zijn de mensen die God verloochenen.


"Hoofd op het blok" en Grote Genade

Het is een grote daad van Genade wanneer God toelaat dat je ergste vijand in jouw macht komt (Alsof hij zijn hoofd op het executieblok legt en jij kan HAKKEN!) maar dat jij weigert om wraak te nemen, "Mijn is de wraak" zei God in (Deuteronomium 32:35) dus laat God met je vijanden afrekenen maar jij kan bidden en hopen dat ze zelf berouw krijgen zodat God ze niet hoeft te straffen. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer David vervolgd werd en op de vlucht was voor Koning Saul en op een dag liet God Sauls kamp in een diepe slaap vallen waardoor David en een aantal van zijn mannen de tent van Saul konden binnendringen en zijn speer stelen en veilig wegkomen. Eén van Davids mannen had er bij David op aangedrongen om Saul te doden omdat hij zei dat God hem in zijn macht had doen vallen. Maar David die een man van Genade was besefte dat God hen macht had gegeven over Saul opdat David Genade kon hebben voor hem zoals God Genade had met David, elke dag van zijn leven. God heeft elke dag genade met ieder van ons door ons niet te straffen voor onze zonden en door ons te vergeven wanneer we berouw hebben voor onze zonden! dus we zouden altijd genadig moeten zijn voor anderen. In zeker zin heeft God alle demonen die bestaan in Zijn macht of op Zijn "blok" en Hij zou hen op elk moment uit het bestaan kunnen "HAKKEN"! Dat is waarschijnlijk de reden waarom satan en alle demonen een vreselijke schrik hebben van God.


Veiliger om in God te geloven of niet?

Debbie, een vriendin uit Boston vertelde ons dat haar vader haar altijd vertelde dat wanneer we sterven het veiliger is om in God geloofd te hebben en dus een goed persoon geweest te zijn dan niet in God geloofd te hebben en een slechte persoon geweest te zijn om dan te laat te beseffen dat God echt bestaat!


Geldstukken uit de hemel!

De meeste mensen zullen een geldstuk dat op de grond ligt oprapen maar op iedere moment van ons leven kunnen we onschatbare genaden uit de Hemel oprapen voor onszelf of anderen door eenvoudigweg te bidden! We kunnen zielen die gedoemd waren om verloren te gaan oprapen en redden door eenvoudigweg te bidden.


Voedselvergiftiging en Brandgevaar

We zijn allen voorzichtig om geen voedselvergiftiging te krijgen en we nemen voorzorgen om branden te voorkomen
maar we zijn niet zo voorzichtig met de geestelijke voedselvergiftigingen van de Zeven dodelijke zonden van Hoogmoed, Jaloezie, Gulzigheid, Begeerte, Woede, Gierigheid en Luiheid.
Onze harten kunnen branden van haat of van Liefde en we kunnen al deze dingen ontvangen van onze vrienden! We zouden moeten opletten voor het soort vrienden dat wij en onze kinderen hebben want vrienden kunnen een grote goede of slechte zichtbare invloed hebben op ons.


Menselijk kwaad noodzakelijk?

Menselijk kwaad is noodzakelijk, God had de Farizeërs of de opperpriesters niet nodig om Jezus te doden, Jezus had door een wild dier of een ziekte kunnen lijden of Hij had zelfs demonen kunnen toelaten om Hem aan te vallen. En één druppel van Zijn bloed had al voldoende geweest om de HELE mensheid te redden!


Het lied "Bright Eyes" (Art Garfunkel) en Jezus die dood in de armen van Maria ligt aan de voet van het Kruis

Bright eyes, burning like fire - Heldere ogen, brandend als vuur
Bright eyes, how can you close and fail? - Heldere ogen, hoe kunnen jullie dichtgaan en falen?
How can the light that burned so brighly - Hoe kan het licht dat eens zo fel scheen,
suddenly burn so pale? - Plots zo zwak branden?
Bright eyes - Heldere ogen


Waarzeggers en Mediums

Een vriend ging naar een waarzegger en ze werd zowel waarheid als leugens verteld
Men vertelde haar dat ze zou trouwen met iemand die een andere naam had dan haar vriend en wanneer ze achteraf uit mekaar gingen eindigde dat bijna in zelfmoord. Dus wie zei er dat waarzeggers en mediums ongevaarlijk zijn?


"Vader Kerstmis"

KERSTDAG komt eraan maar vergeet niet dat Onze Hemelse Vader de echte VADER KERSTMIS is en de altijdgroene Kerstboom met de geschenkjes eronder is een symbool van de BOOM van Jezus' KRUIS dat ons het Onvoorstelbare GESCHENK van EEUWIG LEVEN geeft. De groene Kerstkrans of "Hulsttak" symboliseert onze hoop op de blijvende krans van Eeuwig Leven!
Dit jaar zal in miljoenen huizen een Kerstboom staan maar hoeveel mensen beseffen eigenlijk wat de altijdgroene Kerstboom betekent? De Altijdgroene Kerstboom vertegenwoordigd de Boom des Levens! Het Kruis waaraan Jezus stierf is de Boom des Levens voor ons omdat Jezus ons aan het Kruis redde en voor ons het Eeuwig Leven verdiende. Waarom hang je dit jaar niet eens een Kruisbeeld in je boom om jezelf en je kinderen er aan te herinneren dat Kerstmis over Jezus gaat en over onze Hemelse Vader Kerstmis! De kerstman is niets vergeleken met onze Hemelse Vader Kerstmis! Al de geschenken onder de Kerstboom zijn niets vergeleken met het Geschenk van Eeuwig Leven in ons Hemelse Winter Wonderland dat Jezus op Goede Vrijdag aan de Boom van het Kruis voor ons kocht! De kerstman is niets vergeleken met de Realiteit van God!


Goliath

De Krans van Goddelijke Genade is zoals Davids slinger met vijf stenen waarmee hij met één steen Goliath doodde maar die wij kunnen gebruiken om de Goliath van Gods vreselijke Rechtvaardigheid voor de wereld te vertragen!


Gods Aanwezigheid

Als God zou beslissen om de Hemel te verlaten en voor altijd in de hel te wonen dan zou de Hemel de hel worden en de hel zou de Hemel worden!


Dood

De dood is de zin van het leven
Maar EEUWIG LEVEN is de zin van de dood


Dodencel

Sommige mensen denken dat de Planeet Aarde een "Dodencel" is voor de hele Mensheid en dat God een grote beul is maar in de plaats daarvan zou de Aarde onze "Wachtkamer" moeten zijn voor Eeuwige GELUKZALIGHEID! en God is onze Hemelse "Vader Kerstmis"!


"JEZUS IK VERTROUW OP U"

Waarom "VERTROUWEN"?
Misschien komt het doordat de meeste mensen andere mensen zelfs niet "graag hebben" dat ze geen "Vertrouwen" hebben dus hoe kunnen ze dan van God "Houden" als ze Hem zelfs niet "graag hebben".
Veel mensen VERTROUWEN God niet, vooral wanneer ze tragedies of problemen krijgen in hun leven. We vrezen God en Vertrouwen Hem niet omdat Hij onze toekomst in Zijn Handen heeft. Op vertrouwen kan je goede vriendschappen bouwen.
Vertrouw altijd in de Goedheid van God.


De Meest Beschamende dag en Verantwoordelijkheid

De dag dat we sterven zou de Meest Beschamende Dag van ons leven kunnen zijn omdat we Jezus zouden kunnen zien en ook al Zijn liefde en lijden voor ons op de Calvarieberg. Hij zou ons een massa verloren zielen kunnen tonen voor dewelke Hij ons de genaden had gegeven om hen te redden maar waarin we faalden omwille van onze zondige aard. We zullen blij zijn als we enkel naar het Vagevuur moeten gaan!


De H. Franciscus van Assisi, Gebed voor onszelf

Heer, maak mij een werktuig van Uw Vrede
Laat me LIEFDE brengen waar haat overwoekert
Laat me VERGEVING brengen waar beledigd werd
Laat me EENDRACHT brengen waar tweedracht heerst
Laat me WAARHEID brengen waar mensen dwalen
Laat me GELOOF brengen waar getwijfeld wordt
Laat me HOOP brengen waar gewanhoopt wordt
Laat me LICHT brengen waar duisternis heerst
Laat me VREUGDE brengen waar droefheid is.

En moge ik bij dit alles zoeken,
niet zozeer GETROOST te worden dan wel te troosten,
niet zozeer BEGREPEN te worden dan wel te begrijpen,
niet zozeer BEMIND te worden dan wel te beminnen.
Want het is door te GEVEN dat men krijgt,
door zichzelf te VERLIEZEN dat men vindt,
door te VERGEVEN dat men vergeving bekomt,
en door te STERVEN dat men verrijst
tot EEUWIG LEVEN.


Daden

"Daden spreken luider dan woorden"
Al onze daden zouden woorden van Liefde moeten spreken, en nooit van haat.
Al onze daden, hoe klein ook, zouden woorden van Liefde tot God moeten zijn.


Te verstandig

Hé! Laat je Grote Intelligentie je niet verhinderen om in God te geloven!


"Raar"

Neem het leven niet te serieus!
want op Een Serieuze Dag zal je uit het leven geplukt worden!
Heb God en je naaste Lief (Relaties) is één van de belangrijkste dingen in het Leven.


"NEEMT NIET en EET NIET" wordt "NEEMT EN EET"

Voor de Val vertelde God aan Adam om niet van Zijn Vrucht aan de Boom te ETEN
en later, nadat God Eva had geschapen moet Adam haar verteld hebben niet van de Vrucht van de Boom te eten.
Maar in de verlossing vroeg God aan Jezus de NIEUWE ADAM om Gods GODDELIJKE VRUCHT (Zichzelf, de ZOON van GOD) te GEVEN en GEGETEN te worden.
Jezus de NIEUWE ADAM vroeg dan aan de Kerk die de NIEUWE EVA is "NEEMT en EET" Gods GODDELIJKE VRUCHT die HIJZELF is, aanwezig in het Heilig Sacrament.


MACHT

Wij willen allen aan de "Rechterhand van de Macht" zitten
maar helaas is het wereldse macht die we willen. Niemand wil in dit leven aan de rechterhand van Jezus zitten, hetgeen Machteloos zijn betekent.
Door macht te willen vereren wij satan want alle koninkrijken (Grote en bureaucratische!) van de wereld zijn van hem. " Aanbidt mij en ik zal je al deze koninkrijken geven" maar als we koningen willen zijn dan aanbidden we satan al.


Arme God

Lang voor de Schepping moet God uitgekeken hebben naar de tijd
dat Hij schepsels zou maken (Engelen en Mensen) die zouden vrij zijn om van Hem te Houden of Hem te verwerpen. Hij dacht waarschijnlijk niet dat er zelfs maar één van hen Hem zou verwerpen. Hoe teleurgesteld moet Hij wel zijn in ons, als wij God verloochenen of verwerpen zijn we als een appel dat zichzelf van de Boom snijdt die hem vasthoudt. Hoe dwaas is het om te kiezen voor korte aardse genoegens (Geld, Seks, Macht, enz...) in plaats van Eeuwige GELUKZALIGHEID in de HEMEL.


Zo Druk!

"Heer! ik heb vandaag zo veel te doen!"
"Kind, wil je dat Ik je deze dag geef zodat je ze kan proberen te doen?"
"Euhhhhhh....


We zouden moeten luisteren naar de liederen in ons hart en in onze geest
want ze kunnen geïnspireerd zijn door de Heilige Geest of door slechte geesten.
God probeert ons altijd te helpen en Hij stopt vaak een deuntje in ons hoofd voor een reden.


Liedjes die misschien een goeie boodschap hebben!

The Beatles "LET IT BE" (LAAT HET ZO ZIJN: De woorden die de Maagd Maria aan Gabriël antwoordde (Fr Peyton de Rozenkrans priester ) )
John Lennon "WOMAN" (VROUW: De Maagd Maria die de Nieuwe Eva is. John Lennon stierf op 8 December, de Feestdag van Maria's Onbevlekte Ontvangenis!)
ELO (the Electric Light Orchestra) "It's a LIVING THING" ("Het is een LEVEND DING" Anti-abortus?
ELO "I'M ALIVE" ("IK LEEF" Ik besta! de Genade van God)

Olivia Newton John "MAGIC" ("MAGIE" God is echte Magie)
QUEEN "FLASH" ( Jezus is de echte Redder van het Universum )

BRIAN ADAMS "EVERYTHING I DO" ("ALLES WAT IK DOE" voor Jezus door Maria)
BONEY M "OH MY LORD" het refrein van "Mary's Boy Child" veel diepgaande woorden!

M people "Search for the Hero inside yourself " (Zoek naar de Held in jezelf)MUZIEK kan woorden spreken uit de HEMEL of uit de hel of beide


Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site