Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Zijn sommige mensen door God voorbestemd voor de Hemel of de hel?

Sommige mensen geloven in Voorbestemming, zij geloven dat God bepaalde mensen voor de Redding uitkiest en anderen niet. Zij geloven dat Hij hen verlaat om hun eeuwige ziel te verliezen, zonder te proberen om hen te willen redden.

Bestaat er zoiets als VOORBESTEMMING? Sommige Christenen, en vooral Bijbelfundamentalisten, geloven dat God enkel bepaalde mensen kiest om te redden en dat Hij al de anderen niet roept om gered te worden. Zij geloven dat wanneer je niet gedoopt werd en Jezus niet als je Heer en Redder heb aanvaard, dat je dan voorbestemd bent om naar de hel te gaan, zelfs als je nooit van Jezus gehoord hebt. Het is echter volledig WAAR dat niemand de Hemel kan ingaan, behalve door de verdiensten van het Lijden, de dood en de Verrijzenis van Jezus Christus maar je moet eigenlijk zelfs niet over Jezus weten opdat Hij je zou redden. Christenen die Jezus verwerpen als hun Redder zullen daarvoor eerst moeten boetedoen voordat ze kunnen gered worden maar diegenen die Hem niet kennen kunnen gered worden door ernstige boetedoening. De katholieke Kerk gelooft dat God LIEFDE is en dat Hij alle mensen voor de Hemel heeft voorbestemt, maar helaas verwerpen vele vele mensen Hem. God bestemt ons allen voor voor onze Redding, maar velen verwerpen de redding en eindigen verloren in de hel, voor alle eeuwigheid. God zou niemand voor de hel kunnen voorbestemmen en Hij heeft de enorme massa niet-Christenen in de wereld niet voorbestemd voor de hel. Als dat zo zou zijn, dan zou God de controle over de wereld verloren hebben want de meerderheid van de zielen die Hij elke dag schept hopen er niet op om Jezus te kennen en dus zouden ze naar de hel moeten gaan.Zij kunnen voordat zij sterven hun zielen door een oprechte daad van berouw redden als Zij daartoe de mogelijkheid krijgen. Het zou natuurlijk zo veel beter zijn als die mensen Jezus zo snel mogelijk als hun Redder aanvaardden en anderen helpen om ook Christenen te worden. Op die manier zouden er meer mensen op de ware weg naar heiliging en redding zijn. Wij moeten Jezus elke dag van ons leven als onze Heer en Redder aanvaarden als we gered willen worden. Zoals de H. Paulus in Romeinen (8:24-25) zegt: "ieder van ons HOOPT gered te zullen worden" en wij zullen onze redding niet zien tot we ze ontvangen wanneer we sterven.Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site