Strona główna Niektóre przemyślenia Natura Trójcy Trójca w Naturze! Medytacje Różańcowe Aborcja? Aniołowie Cudowny Medalik
Mapa strony Antykoncepcja? Msza wyjaśniona Predestynacja?! Wielka Tajemnica! Czyściec? Lourdes Fatima
Poźwięcony Serce od Jezus ten Duchowny Miąosierdzie i ten NOWY ADAM JEZUS ten Duchowny Miąosierdzie równie On ukazując wobec St Faustina Luty nd 1931 Nieskazitelny Serce od Maria Matka od Bóg i ten Nowy Wigilia

Czym jest Czyściec?

Ostatnio uaktualnione: 29. Październik

Wprowadzenie

Oto krótkie wyjaśnienie doktryny Czyśćca.

Kościół Katolicki naucza, że po śmierci Bóg może nas wysłać w trzy miejsca. Możemy znaleźć się w Niebie, jeśli jesteśmy święci już w momencie śmierci, możemy niestety zostać strąceni do Piekła, jeśli wyrzuciliśmy Boga z naszego życia i nie okazaliśmy żalu przed śmiercią, albo możemy zostać wysłani do tymczasowego miejsca cierpień zwanego Czyśćcem, gdzie nasze dusze są oczyszczane z krzywdy wyrządzonej im przez nasze grzechy. Każdy grzech, jaki popełniamy, niszczy i zniekształca naszą duszę, więc kiedy umieramy, nie jesteśmy godni dostąpić NIESKOŃCZENIE ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI BOGA. Innymi słowy, nasze dusze nie są "Uświęcone" w momencie śmierci dopóki nie staniemy się świętymi! Możemy zostać uświęceni w naszym życiu przez codzienną skruchę, akceptację wszelkiego cierpienia, jakie Bóg stawia na naszej drodze oraz poprzez modlitwę i umartwianie się. BÓG Ojciec jest naszym STWORZYCIELEM, BÓG Syn jest naszym ODKUPICIELEM, a BÓG Duch Święty jest naszym UŚWIĘCICIELEM. Uświęcenie jest zasługą Ducha Świętego, możemy prosić Go o uświęcanie nas poprzez modlitwę, umartwianie się, skruchę i cierpienia, co On uczyni dla nas w swoim miłosierdziu. TYLKO JEZUS, POPRZEZ SWOJĄ MĘKĘ I ŚMIERC, ODKUPIŁ CAŁĄ LUDZKOŚĆ, ALE TYLKO OD NIEJ ZALEŻY, CZY PRZYJMIE TO ODKUPIENIE. Jezus w swej męce i śmierci odkupił ale nie uświęcił nas. Wyprosił oczywiście łaski dla nas potrzebne do naszego uświęcenia, ale jest to proces oddzielny od odkupienia. Z jaką Sprawiedliwością czy Miłosierdziem zostaniemy potraktowani w momencie śmierci zależy od nas i od tego, czy sami byliśmy miłosierni w naszym życiu. Jezus w swoich Błogosławieństwach powiedział (zobacz Ewangelię wg Świętego Mateusza 5: 7) "Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni MIŁOSIERDZIA dostąpią". Wszystkie Błogosławieństwa wydają się dotyczyć przyszłego życia. Kiedy umieramy żałując za grzechy i jeśli w naszym życiu byliśmy miłosierni i pełni wybaczenia, otrzymamy wiele miłosierdzia, jeśli jednak nie byliśmy miłosierni, otrzymamy wiele Sprawiedliwości Bożej i zostaniemy wysłani na jakiś czas do czyśćca. W modlitwie "Ojcze Nasz" mówimy "I odpuść nam (…) JAKO i my odpuszczamy" a nie "JEŚLI odpuścimy"! Wielu ludzi w chwili śmierci okazuje skruchę za grzechy, ale bardziej w obawie przed piekłem niż z żalu za grzechy. To jest złe, ponieważ powinniśmy żałować za grzechy, które zraniły Boga i powinniśmy pragnąć cierpienia za nie! Nasz żal nie jest doskonały, więc Bóg nie może obdarzyć nas całkowitym Miłosierdziem i wysłać nas prosto do Nieba. Pomyśl o osobie, która wyrządziła wiele zła w swoim życiu, np. mordercy; taka osoba w momencie śmierci może żałować za grzechy, głównie by "ocalić skórę" przed piekłem, jak i okazać pewną skruchę za grzechy, którą Bóg w swym Miłosierdziu przyjmie i ocali ich, ale ponieważ ich żal jest niedoskonały, wciąż zostaną poddani Bożej Sprawiedliwości w Czyśćcu. Czyściec przypomina nam, że nie możemy czynić zła w życiu a potem przed śmiercią wyrazić żal, by pójść prosto do Nieba. Mimo że Bóg nie chce wysłać nikogo do Czyśćca, Jego Sprawiedliwość się tego domaga. Jezus powiedział "ile odmierzymy, tyle dostaniemy", co oznacza, że zostaniemy osądzeni według ilości Miłosierdzia, jakie okazaliśmy w życiu. Święty Paweł w Liście do Rzymian mówi (14: 10 i 12) "Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga" oraz "każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu". Nie wierzymy, że Bóg kocha nas, by nas karać, ale wiemy, że jest Sprawiedliwy i tak nas potraktuje, tak jak dusze i demony strącone do piekła są również traktowane sprawiedliwie. Jeśli Bóg zsyła nas do piekła, nasi ukochani w Niebie wychwalają Sprawiedliwość Bożą, ponieważ Bóg jest całkowicie Sprawiedliwy i Uczciwy. Ale Bóg nie jest Bogiem, który lubi zadawać cierpienie. Wolałby nam wybaczyć niż nas potępiać, ale to zależy od nas. Wydaje się, że Kiedy Jezus mówił "Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz" (zobacz Ewangelię wg Świętego Mateusza 5: 26), miał na myśli czyściec. W starotestamentowej Księdze Machabejskiej (zobacz 2. Księgę Machabejską 12: 42) opisana jest ofiara złożona za zmarłych żołnierzy, aby ich grzech został wymazany, by otrzymali Miłosierdzie. Dusze w Czyśćcu nie mogą modlić się za siebie, ponieważ ciąży nad nimi Sprawiedliwość Boża, ale my możemy się za nie modlić, a Bóg ześle na nie miłosierdzie. Katolicy mogą dostąpić Sakramentu Spowiedzi, kiedy Jezus wybacza nam grzechy i zaczyna uzdrawiać naszą duszę ze skazy grzechu, przez co czyni nas silniejszymi i mniej przywiązanymi do grzechu, a wtedy mniej czasu spędzimy w czyśćcu. Możemy odmawiać Różaniec oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze w Czyśćcu, które mają nad nimi ogromną władzę, a najlepszym sposobem, by im pomóc jest ofiarowanie za nich Mszy, co oznacza, że Ofiara Jezusa na Kalwarii prawie 2000 lat temu jest składana za nich Ojcu.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Modlitwy początkowe Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Znak Krzyża

Zaczynamy i kończymy te modlitwy robiąc znak Krzyża prawą (u większości ludzi! ; lub lewą u reszty) ręką od czoła do pępka i od lewego ramienia do prawego, mówiąc jednocześnie: «W imię Ojca (dotknij czoła) i Syna (dotknij pępka) i Ducha (dotknij lewego ramienia) Świętego (dotknij prawego ramienia) Amen». Możemy odmawiać poniższą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia (ta modlitwa jest dobrowolna w Koronce), następnie jedno «Ojcze Nasz», jedną «Zdrowaś Maryjo» oraz «Skład Apostolski».

MODLITWA W GODZNIE MIŁOSIERDZIA (O GODZ. 3.)

((Jezus poprosił Siostrę Faustynę o odmawianie tej modlitwy o godzinie 3.)

«Jezu, Ty umarłeś, ale źródło życia wytrysneło dla dusz i OCEAN MIŁOSIERDZIA otworzył się dla całego świata. Źródło Życia, niepojęte Miłosierdzie Boże, obejmij cały świat i przelej się na nas», «O Krwi i Wodo, które wypłynęły z Serca Jezusowego jako źródło Miłosierdzia dla nas, ufam wam».

Pamiętaj jednakże, że w każdej godzinie gdzieś na świecie jest godzina 3!

Ojcze Nasz

Ojcze Nasz,
Któryś jest w Niebie,
Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi,
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
I nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode złego. Amen.


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo,
Łaski pełna,
Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami,
I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus,
Święta Maryjo Matko Boża,
Módl się za nami teraz,
I w godzinie śmierci naszej Amen.


Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Na dużych paciorkach modlimy się tak:

«Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata»

potem na każdej dziesiątce małych paciorków mówimy:

«Dla Jego bolesnej meki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata»

Powtarzamy ten ciąg dużych paciorków i dziesięciu małych dla każdej z pięciu dziesiątek różańca. Kończymy pięć dziesiątek (cały różaniec) tą modlitwą powtarzaną trzy razy:

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
ZMIŁUJ się nad nami,
I nad całym światem. Amen.

Można zakończyć ponownie znakiem Krzyża.


ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOSIERDZIA,
Jeśli prosisz o MIŁOSIERDZIE, otrzymasz je,
Jeśli nie PROSISZ o MIŁOSIERDZIE, OTRZYMASZ SPRAWIEDLIWOŚĆ


Powrót na górę


Imię:
E-mail:Wymagany, by otrzymać odpowiedź!
Komentarze
Co myślisz
o tej stronie?
Bez komentarza
Zbyt długa
Nietrafiona
Nieciekawy wygląd
Google