Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
 
Conferenties Goddelijke Genade Dublin
 2006 (Engels)
 2007 (Engels)
 2008 (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Plan van de site

Hoofdpagina
Goddelijke Genade
Conferenties (engels)
Dublin 2006
Dublin 2007
Dublin 2008
Wereldcongres Rome
Artikels
De Zondag van Goddelijke Genade
Het Grote Geheim!
Adam en Eva en de Rozenkrans
De Blijde Mysteries
I. De Aankondiging
II. Het Bezoek
III. De Geboorte
IV. De voorstelling in de Tempel
V. Terugvinden van het Kind Jezus in de Tempel
De Lichtende Mysteries
I. Het Doopsel van Jezus in de Jordaan
II. Het wonder op het bruiloftsfeest te Kana in Galilda
III. De Verkondiging van het Evangelie
IV. De Verheerlijking
V. De instelling van de Eucharistie (of de Mis)
De Droeve Mysteries
I. De Doodstrijd van Jezus in de Tuin van Gethsemane
II.De Geseling van Jezus aan de zuil
III. De Kroning van Jezus' hoofd met doornen
IV. De Kruisdraging naar de Calvarieberg
V. De Kruisiging van Jezus
De Glorierijke Mysteries
I. De Verrijzenis van Jezus uit de doden
II.De Hemelvaart van Jezus
III. Het Neerdalen van de Heilige Geest op Maria en de apostelen
IV. De TenHemelopneming van Maria
V. Maria wordt tot Koningin van Hemel en Aarde gekroond
De Drie-eenheid
De Drie-eenheid in de natuur
De Mens
De Zon
De Aarde
De Maan
Vuur als symbool voor de Drie-eenheid
Water als symbool voor de Drie-eenheid
Atomen als symbool voor de Drie-eenheid
Licht als symbool voor de Drie-eenheid
Besluit
De Natuur van de Drie-eenheid
De Drie-eenheid in de Bijbel
Hun Natuur
De relatie tussen de Drie Personen
Gods Liefde voor ons
Plan van de Drie-eenheid voor de Redding van de Mensheid
De drie Personen
De Vader
Zoon van God
Onze Redding door de ZOON VAN GOD
Genade en Gerechtigheid
De Heilige Geest
De Heilige Geest en Maria
De Heilige Geest en de Kerk
Korte Samenvatting
Besluit
De Engelen
Inleiding
Twee Engelen
Namen voor onze Beschermengelen
Gebed tot de Beschermengel
De Eerste HiŽrarchie van Negen Koren
I. Serafijnen
II. Cherubijnen
III. Tronen
De Tweede HiŽrarchie van Negen Koren
IV. Heerschappijen
V. Krachten
VI. Machten
De Derde HiŽrarchie van Negen Koren
VII. Vorsten
VIII. Aartsengelen (MichaŽl, GabriŽl, RaphaŽl)
IX. Engelen
De Katholieke Kerk
Wat is de Katholieke Kerk?
De Katholieke Mis (of Eucharistie)
De Mis, onze Schat
Begin de Mis met berouw
De Offerande
De Consecratie
De Heilige Communie
Op missie gezonden
Het Heilig Hart van Jezus
H. Margaretha Maria Alacoque
Toewijding aan het H. Hart van Jezus
Onze-Lieve-Vrouw
Lourdes
De Wonderdadige Medaille
Fatima
De drie kinderen
Verschijningen van de H. Aartsengel MichaŽl
Verschijningen van Maria, de Moeder van Jezus Christus
Eerste Zaterdag Toewijding
De 3 geheimen
Een paar gedachten
Het Vagevuur
Voorbestemming
Pro-Leven

Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site