Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Weerspiegelingen van De drie-eenheid in de natuur.

"Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, gelijk het was in het begin, nu en in alle eeuwen der eeuwen."


Inleiding

Dit artikel bevat een aantal voorbeelden in de NATUUR die schijnen te gelijken op de Drie-eenheid of ze lijken te weerspiegelen. Het is ook gemaakt om ons Geloof in de Drie-eenheid te verdiepen. Het Mysterie van de Drie-eenheid gaat ons verstand te boven, maar wij denken dat God voorbeelden in de NATUUR heeft nagelaten die ZIJN natuur weerspiegelen. Een vriend van ons (Joe Kennedy) (u kent hem vast en zeker?) zei dat er niet zoiets bestaat als een "toevalligheid", het is een GOD-delijkheid!


De Mens

Door God's oneindige Liefde voor ons schiep Hij de Mens naar Zijn "Evenbeeld" (zie Genesis). Zoals we reeds in het artikel over de "Natuur van de Drie-eenheid" vermeldden, is God de grote "IK BEN" en ieder van ons is slechts een minuscuul klein "ik ben". Wij kregen het ongelooflijke geschenk van de "vrije wil" ter ere van onze Hemelse Vader en door ons te maken zoals Hem en door meer Zijn kinderen te worden, kunnen we onze vrije wil gebruiken om te beslissen of we Hem verwerpen of van Hem houden. Dat lijkt een krachtig geschenk, maar als wij God verwerpen dan verwerpen we eigenlijk enkel onszelf van Hem. Onze vrije wil geeft ons enkel grote macht over onszelf. Wij krijgen de kennis van goed en kwaad (ons geweten) ter ere van de Zoon van God. Door in Zijn kennis te delen, kunnen we meer in Zijn Zoonschap delen. Tenslotte wordt ons ook onze emoties gegeven, inclusief onze bekwaamheid om lief te hebben ter ere van de Heilige Geest en zo delen wij in de eeuwige liefde en vreugde van God. Elk van ons kan zeggen "ik ben" , "ik weet" , "ik hou van" en "ik beslis". Wij gebruiken deze drie laatste zinsneden elke keer wij iets goed of iets slechts doen. De manier waarop we ze gebruiken zal ons Eeuwig lot bepalen.

Terug naar boven


Het Zonnestelsel

Onze dichstbijzijnde ster, de zon

Als we verder dan onszelf kijken, naar de Natuur, zoekend naar modellen van de Drie-eenheid, vinden we het grootste voorbeeld in ons zonnestelsel.Wetenschappers zeggen dat er drie astronomische lichamen (een ster, een planeet en een maan) noodzakelijk zijn voor Leven op aarde. Het zijn de Zon, de Aarde en de Maan. (Planeten draaien rond Sterren of Zonnen en Manen draaien rond Planeten). Op unieke wijzen zijn deze drie lichamen gelijkaardig aan de Drie-eenheid.

De Zon die zo hoog aan de hemel staat herinnert ons aan onze Hemelse Vader die hoog in de Hemel, de Eeuwige Dag leeft, en als wij naar de Zon kijken zouden we blind kunnen worden en als we in dit leven de Vader's echte glorie zouden zien dan zouden we sterven (zie Exodus 33: 20). Zijn schoonheid is zo intens dat wanneer we Hem zouden zien, onze ziel onmiddellijk ons lichaam zou willen verlaten en naar Hem vliegen zoals een minuscule speld naar een immens grote magneet. De Zon herinnert ons aan het feit dat indien wij heel goed zijn, we op een dag het Heerlijk Zaligmakend beeld van de Vader's gezicht in de Hemel zullen kunnen zien. Gezegende Catherine Emmerich zei dat toen Jezus op het kruis stierf "de hele aarde in duisternis werd gehuld" omdat iets de Aarde van de Zon verduisterde en dit was om ons de duisternis te tonen die over de ziel van Jezus kwam toen Hij toegestaan werd zich verworpen te voelen, afgesneden en verlaten door Zijn hemelse Vader. De Vader's aanwezigheid werd van Hem verduisterd en dit was Zijn grootste lijden. Het is het lijden dat wij verdienen wanneer wij zondigen omdat wij God verwerpen telkens we zondigen, maar indien God ons verwierp zouden wij niet langer kunnen bestaan. Toen Hij Zich verworpen en verlaten voelde door Zijn Vader, schreeuwde Hij uit "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?". Zoals de Vader, straalt de Zon haar warmte naar beneden, zowel op de goeden als de slechten. In een ver verleden dacht de mens dat de Zon rond de Aarde draaide, maar dankzij Galileo weten we dat de Aarde rond de Zon draait en dat lijkt meer toepasselijk omdat ons leven rond God onze Vader zou moeten draaien. Als we in detail naar de Zon kijken dan weten wij dat het een grote gasbal is van Waterstof en Helium. Op de Zon verenigen paren van Waterstofatomen zich constant aan ongelooflijke snelheid door een kernfusie om lichtere Heliumatomen te vormen en het resulterende gewichtsverlies dat ermee gepaard gaat komt van het verlies van de materie die in licht veranderd. Dit is waarom de Zon schijnt! Er wordt ook veel infrarood licht (wat heet is!) uitgestraald en dit is hoe de Zon de Planeet Aarde verwarmt. Deze kernfusie kan ons doen denken aan de Drie-eenheid waarbij de aantrekkingskracht (Zwaartekracht) tussen de twee Waterstofatomen resulteert in het vormen van n enkel Heliumatoom en dit is zoals de KRACHT van LIEFDE AANTREKKING door de Heilige Geest tussen de andere TWEE Goddelijke Personen (de Vader en de Zoon) die Hen verenigt als EEN God. Een Amerikaanse vrouw (Pam Reynolds) die beweerde dat ze een bijna-doodservaring had zei dat ze tijdens haar ervaring aan n van de zielen die zij ontmoette vroeg of God het mooie licht was dat zij kon zien en zij vertelden haar "nee, het licht ontstaat wanneer God Ademt!". Vermits God niets dan Zichzelf kan ademen, dan Ademen de Vader en de Zoon misschien Eeuwig de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook onze Adem van God. Misschien stroomt de Heilige Geest Eeuwig tussen de Vader en de Zoon in beide richtingen tegelijkertijd en wordt dit in de Hemel gezien als een uitstorting van LICHT tussen Hen Twee. Misschien is dit heen en weer Ademen van de Heilige Geest tussen de Vader en de Zoon en Zijn Schepping gelijkaardig aan het licht dat uitgestraald wordt in de eerder vernoemde kernfusie. Kijkend naar het grotere model, straalt de Zon licht op de Aarde en de Aarde weerkaatst een deel van dat licht terug naar de Zon als de zeven kleuren van wit licht (we kunnen veilig veronderstellen dat de Aarde zichtbaar is vanop de Zon ). Toevallig wordt wit licht in "zeven" kleuren verdeelt in de regenboog en de Heilige Geest heeft "Zeven" geschenken! (wijsheid, inzicht, sterkte, kennis, ontzag, liefde voor Gods naam). De onbekende macht van de Zwaartekracht trekt twee stoffelijke voorwerpen in de Schepping naar elkaar en dus is de hele stoffelijke Schepping een beeld van de Drie-eenheid waarbij de Vader en de Zoon naar elkaar worden Aangetrokken door de Liefde van de Heilige Geest.

Terug naar boven

Planeet Aarde

De Aarde kan ons doen denken aan de Zoon van God , "Jezus Christus het Eeuwige Woord van God". Het evangelie van Johannes (1:3) zegt "Door Hem ontstonden alle dingen". Zie ook Genesis (1:3) "God sprak" en door te spreken schiep Hij alle Leven door Zijn "Eeuwig Woord". Gelijkaardig komt alle leven door de Aarde tot stand en in deze zin herinnert de AARDE ons aan het HART van Jezus van waar alle Leven komt want het is een ongelooflijke daad van Genade om Leven te ontvangen en God's Genade kwam tot ons uit het Hart van Jezus. Het was ook de tweede persoon van de Drie-eenheid, de Zoon van God: Jezus die een Aardse man werd. De Aarde zorgt zelf voor ons voedsel en dagelijks brood en gelijkaardig voedt de Zoon van God ons van Zichzelf in de Heilig Communie die ons Geestelijk Brood des Levens is. De Zoon van God is het "Woord van God" en het woord van God in de Bijbel en in het Kerkelijk onderricht is ons Geestelijk Voedsel voor onze gedachten. Door Zijn woorden en handelingen openbaarde Hij Zijn Hemelse Vader aan ons. De aarde, met al haar verschillend gekleurde voorwerpen, openbaart ons dat het witte licht dat van de Zon tot ons komt eigenlijk veelkleurig is. Sommige mensen denken aan de Vader als een vader van perfecte gerechtigheid, maar in Zijn woorden, parabels en handelingen openbaarde Jezus Hem ook als de Vader van Genade, Vergevingsgezindheid, Liefde, Vrijgevigheid, Medelijden en oneindige goede kwaliteiten. Door op de Aarde te schijnen openbaart de Zon de Aarde aan onze ogen en door het absorberen van een aantal van de stralen van de Zon en het weerspiegelen van andere stralen openbaart de Aarde dat die Witte stralen van de Zon eigenlijk veelkleurig zijn. De aarde en de Zon openbaren elkaar naar ons op een andere manier, en als dusdaning openbaart de Vader Zijn Zoon aan ons door Zijn Heilige Geest te zenden om ons in te lichten en de Zoon openbaarde de Vader aan ons door Zijn woorden, parabels en daden. De Aarde waarop wij leven kan ons herinneren aan de Drie-eenheid doordat haar oppervlak bestaat uit n derde land (misschien ter ere van de Zoon van God die een aardse man werd en wiens Lichaam stoffelijk was) en twee-derde water (misschien ter ere van de twee andere Goddelijke Personen van de Drie-eenheid, de Vader en de Heilige Geest die geesten zijn zonder vorm en zoals water meer onzichtbaar zijn voor onze ogen dan de vaste aarde).

Terug naar boven

Onze enige maan de MAAN!

De Maan kan ons doen denken aan de Heilige Geest, hij is ook noodzakelijk voor Leven op aarde want zijn aantrekkingskracht houdt de aarde gelijkmatig en zonder dat zou de aarde zo veel schommelen dat de atmosfeer op aarde te giftig zou zijn voor enig Leven. In Genesis (1:2) lezen wij, "De Geest zweefde over de sombere wateren" wat ons kan doen denken aan de Maan die van in de verte over onze oceanen zweeft en onze getijden en wereldlijke stromingen bepaalt. Zoals de Heilige Geest de Liefde is voor mekaar die uitgaat van zowel de Vader en de Zoon zo is ook de Maan wit en schijnt op ons zoals de Zon, maar hij is een vaste planeet zoals de aarde. De Maan lijkt op zowel de Zon als de Aarde. Hij straalt Licht (verlicht) op ons van de Zon in de duisternis van ons leven en hij helpt ook de lucht te produceren die wij op aarde ademen. De Maan schijnt niet zo helder op ons als de zon in dit aardse leven, maar in de Hemel zullen de glorie van de Heilige Geest en ook van de drie personen van de Drie-eenheid even helder zijn. Wanneer er een zonsverduistering is, met de Zon, maan en aarde op n lijn, zien we een beeld van de Drie-eenheid met de maan tussen de Zon en de Aarde zoals de Heilige Geest als de Liefde tussen de Vader en de Zoon. Door ongelooflijke voorzienigheid verschijnen de Zon en de volle maan even groot in de lucht (dit feit is zichtbaar wanneer de maan perfect de Zon verbergt tijdens een zonsverduistering) ook al is de zon ongeveer 460 keer zo groot als de maan. Dit kan ons eraan herinneren dat elke persoon van de Drie-eenheid gelijk is. Er zijn drie basiszaken die wij nodig hebben om te blijven leven en dat zijn Warmte van de Zon, Voedsel van de aarde en Lucht om te ademen die wij van onze atmosfeer krijgen, die tot stand komt en in stand gehouden wordt door de aantrekkingskracht van de Maan op de aarde. De Maan draait ongeveer twaalf keer per jaar rond de Aarde en bij toeval kan de Heilige Geest twaalf vruchten (Liefdadigheid, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Vrijgevigheid, Zachtaardigheid, Trouwheid, Bescheidenheid, Zelfbeheersing, Kuisheid) produceren in de Mens . (Het woord "Maand" komt van deze cyclus van de Maan)

Terug naar boven


Vuur

Vlammen van vuur

Een ander model van de Drie-eenheid in de natuur vinden we misschien in de mysterieuze gebeurtenis of fenomeen dat we Vuur noemen. Vuur heeft Drie dingen nodig om tot stand te komen of om te blijven bestaan! Het heeft Warmte, Brandstof en Zuurstof nodig. (eigenlijk hebben wij mensen lichamelijk ook deze Drie dingen nodig, we hebben de warmte van de Zon nodig, de Brandstof of het Voedsel dat we van de Aarde krijgen en we ademen de Zuurstof in die we krijgen uit onze atmosfeer (die tot stand komt door de Maan!.)) In de Bijbel komt God dikwijls voor in de vorm van Vuur, Hij verscheen aan Mozes als het Vuur in de Brandende Struik zonder eigenlijk de struik te verbranden, ook verscheen Hij aan Mozes als de Vuurzuil (Exodus 13;21-22) om het Volk van Isral te bewaken. In Exodus (19;18) "De Berg Sinai was volledig in rook gehuld omdat Yahweh erop was neergedaald in de vorm van Vuur" en later toen God nogmaals aan Mozes verscheen op de Berg Sinai, "Voor de toekijkende Israelieten leek de Glorie van Yahweh als een verzwelgend vuur op de Bergtop" (Exodus 24;18). In het Nieuwe Testament zien we dat God de Heilige Geest op Pinksterzondag in de vorm van "Tongen van Vuur" neerdaalde op Maria en de Apostelen (Handelingen der Apostelen 2;3-4). De Serafijn-Engelen staan het dichtst bij de Troon van God in de Hemel en hun naam betekent "De Brandenden" want de Troon van God staat in vuur en vlam met Zijn Glorie. Alle Engelen en Heiligen in de Hemel staan in vuur en vlam van liefde voor God. Dit betekent dat onze zielen in vuur en vlam kunnen staan door Liefde of door haat. We moeten onze Zielen voeden met de Brandstof en "Voedsel voor Gedachten" van de kennis van God die wij vinden in de Bijbel, Kerkelijk Onderricht en de geschriften van de Heiligen. Jezus is de Eeuwige Kennis van God. Wij moeten in de Warmte en warme Aanwezigheid van onze Hemelse Vader zijn door in de "Staat van Genade" te zijn (voor Katholieken betekent dit dat we onze zonden moeten opgebiecht hebben bij een Priester en dat we vrij moeten zijn van erge zonde). Of nog beter, we moeten de warme Aanwezigheid van de Hemelse Vader in onze Zielen hebben. Wij moeten "God en onze Naaste Liefhebben" .(Naaste betekent alle Goede en slechte mensen!). We moeten doen wat nodig is om te Ademen in de Heilige Geest die de Levensadem is voor onze zielen.

Terug naar boven


Water

Water Molecule H2O

Een ander voorbeeld van de Drie-eenheid in de natuur is water, hetgeen ook van levensbelang is voor ons Leven op aarde. Watermoleculen (H2O) bestaan uit twee Waterstofatomen en n Zuurstofatoom. Fysiek is n Waterstofatoom verbonden met de ene zijde van een Zuurstofatoom en een ander is verbonden met de andere zijde. Ze zien er ongeveer zo uit: H-O-H, (er is een hoek van 104 graden in het midden). Dit kan ons doen denken aan de Drie-eenheid, waar de Zuurstof de Heilige Geest kan voorstellen tussen de Vader en de Zoon die elk voorgesteld worden door de twee Waterstofatomen. De Heilige Geest voorstellen als Zuurstof lijkt heel toepasselijk want het woord "GEEST" (in het engels:SPIRIT) komt van het Latijnse woord "Spiritus" wat "Adem" betekent en zoals we weten is het de Zuurstof in de "Atmosfeer" die we nodig hebben om te ademen en in leven te blijven. Het is ook toepasselijk omdat theologen naar de Heilige Geest verwijzen als de "Atmosfeer" van Liefde die voor eeuwig bestaat tussen de Vader en de Zoon. Nog een andere reden waarom het toepasselijk is, is dat wanneer de Heilige Geest op Pinksterzondag aan Maria, de Moeder van Jezus, en de Apostelen verscheen, er een geluid was van "een krachtige wind" en Hij aan hen verscheen als "Tongen van Vuur". In het Grieks is er maar n woord voor "wind" en "vuur" en dat is "Ruah". We weten ook dat vuur Zuurstof nodig heeft om te branden. Wij hebben de adem van de Heilige Geest nodig om in Vuur te staan voor de Liefde van God. Bij 0.16 graden Celsius heeft Water een speciale eigenschap dat het "Trippelpunt" genoemd wordt, waarbij het bestaat uit drie dingen tegelijkertijd, vloeibaar water, vast ijs en waterdamp, dit is zoals de Drie-eenheid die bestaat als drie Personen maar die n God is. Het is toepasselijk dat Water de Drie-eenheid weerspiegelt omdat Jezus in het Scrament van de Doop water gebruikt om Goddelijk Leven te schenken aan Zijn schepsels. In de Bijbel zijn er verwijzingen naar God als "Water" bijvoorbeeld toen Jezus aan de vrouw bij de waterput zei dat Hij het "Levende Water" was dat opborrelt naar het Eeuwig Leven.

Terug naar boven


Atomen

Structuur van Atomen

Misschien kenmerkt de Drie-eenheid ook de stoffelijke substantie van de Schepping. Schoolgaande kinderen die Wetenschap studeren wordt verteld dat de stoffelijke substantie van de Schepping uit atomen is gemaakt en alle atomen bestaan uit drie basisdeeltjes, Protonen, Neutronen en Elektronen. Men leert hen dat deze drie deeltjes de bouwstenen zijn van alle fysieke substanties. Protonen hebben een positieve lading, elektronen zijn negatief en neutronen zijn neutraal. Een Neutron kan vervallen en een Proton en een Elektron worden en licht. Dus En enkele Neutron ontstaat wanneer een Proton en een Elektron zich verbinden. Dit is gelijkaardig met de band van Liefde tussen de Vader en de Zoon Die nog steeds n enkele God zijn. Deze deeltjes worden voor studenten aan de Universiteit ingedeeld in drie soorten (hadronen, Leptonen en Bosonen). De Wetenschap kan geheimzinnig zijn maar we zullen vermijden om in dit artikel daarover uit te wijden.

Terug naar boven


Het Licht

Drie basiskleuren van Licht

God's eerste woorden in de Bijbel zijn: "Laat er Licht zijn" (Genesis 1:3) en Jezus zei: "Ik ben het Licht van de wereld" (zie Johannes 8:12). Dus het is heel toepasselijk dat het Zichtbare Licht of Wit Licht dat wij van de Zon krijgen uit drie basiskleuren bestaat: Rood, Groen en Blauw. Wetenschappers noemen het de "Basiskleuren van Licht". Alle kleuren van licht die zichtbaar zijn voor het menselijke oog zijn gemaakt van n of meer van deze drie kleuren. Deze drie kleuren zijn de basisbouwstenen van onze zichtbare kleuren en deze drie kleuren alleen vormen de zeven verschillende kleuren van de Regenboog. Gelijke hoeveelheden van deze drie produceren Wit Licht.

Terug naar boven


Het Ontstaan van Nieuw Leven

Dr. Scott Hahn geeft een voorbeeld van de Drie-eenheid in zijn boek "Rome Sweet Home" en dat is wanneer nieuw Leven wordt verwekt, wanneer een echtpaar of een man en een vrouw "En vlees" worden, kunnen zij met de Genade van God drie vlees worden, m.a.w., een nieuw kind verwekken. God die de Uitvinder is van alle schepsels en die de macht heeft om eenvoudigweg alle schepsel tot bestaan te "denken" heeft in Zijn Goedheid toegestaan dat mensen mochten delen in Zijn schepping van nieuw Leven. Hij heeft Zijn schepping van Nieuw Leven naar zijn Eigen beeld gemaakt. Dr. Hahn zegt dat het is alsof de Liefde tussen de twee ouders het derde vlees wordt (het kind). De Drie-eenheid zelf is een familie van "Drie" die En is.

Terug naar boven


Besluit

Om te besluiten: we kunnen nooit helemaal het Mysterie van de Drie-eenheid begrijpen. Voor het begin van onze tijd en de schepping was God alleen en Hij stroomde over van Oneindige Liefde voor Zichzelf toen Hij besliste Zijn Liefde te delen met schepsels die Hij zou "Uitvinden" in het Bestaan. Misschien heeft God ons in alle Eeuwigheid reeds gekend en zeggen wij "Uitvinden" om ons beter te helpen begrijpen. Hopelijk zullen wij in alle Eeuwigheid naar onze God staren, Hij is niet ergens in de Schepping, de Schepping is ergens in Hem. Hij maakte de Schepping zo groot en zo lang geleden om ons te helpen te begrijpen hoe GROOT en hoe OUD Hij is. Geen schepsel, zelfs niet de grootste heilige of engel, kon voor zijn bestaan verdiend hebben om uitgevonden en geschapen te worden. Noch kunnen wij in ons korte leven ooit het EEUWIGE LEVEN verdienen, want wat kunnen wij ooit doen in ons korte leven, ook al is het honderd jaar, om te verdienen om in de Hemel te leven gedurende altijddurende Miljoenen en Miljoenen jaren? Voor Hij schiep bestonden wij niet, dus we konden niet verdienen om uitgevonden of geschapen te worden. GENADE, wat "onverdiend" betekent is God's natuur, en zoals een ongelooflijke Kerstman is onze Hemelse Vader de echte Vader Kerstmis en Hij wil ons het verbazingwekkende geschenk van Eeuwig Leven geven en wij kunnen dat geschenk ontvangen door de Zoon van God omdat Hij ons Eeuwig Leven is. Het geschenk van Eeuwig Leven werd op Goede vrijdag aan de Echte Kerstboom, Zijn Zoon's Kruis gehangen en is beschikbaar voor het hele Menselijke geslacht, maar wij moeten heel goed zijn en moeten altijd berouw hebben en onze zonden opbiechten om het te ontvangen. Onze Hemelse "Vader Kerstmis" wil ons elke dag van ons leven Geschenken geven in de enorme geschenken van de vele "Genaden" die beschikbaar zijn in de Sacramenten van de katholieke Kerk voornamelijk Zijn Zoon in de Heilige Communie. God geeft ons iedere dag van ons kort leven 24 uren en wij haten het meestal om tijd door te brengen met Hem. Wanneer wij beseffen hoeveel onze Hemelse Vader van ons "Houdt" dan is het elke dag Kerstmis! En zoals de Kerstman de verstoten Rudolf koos, het "Rendier met de rode neus" om zijn Slede te leiden zo "werpt onze Hemelse Vader de machtigen van hun tronen en verheft de Nederigen" (zie Lukas 1:52). Deze Goedheid van God noemen wij de "GODDELIJKE GENADE". Zijn Heilig Hart brandt van Liefde voor ons, maar wanneer wij zondigen doorboren wij Zijn Hart zoals een kroon van Doornen, maar wij doorboren ook Zijn Hart als wij niet Geloven dat Hij van ons Houdt ongeacht hoe goed of slecht wij zijn. Indien je van iemand houdt en die persoon gelooft niet dat je van hem of haar houdt dan voel je pijn in je hart, wel, zo is het ook met God. Indien wij Hem door onze zonden verwerpen zullen wij voor alle Eeuwigheid zonder Hem moeten leven, maar als wij goed zijn Zullen wij eeuwig met Hem kunnen Leven. Om de Heilige Drie-eenheid beter te leren kennen, zouden wij aan MARIA de Moeder van JEZUS moeten vragen om ons te helpen. Zij is de unieke Moeder van de Zoon, de Echtgenote van de Heilige Geest en de perfecte Dochter van de Eeuwige Vader. Zij keek naar haar Zoon en wist dat Hij de Zoon van God was, en door naar Hem te luisteren en na te denken over Hem leerde zij de hele Drie-eenheid beter kennen dan enig andere mens zou kunnen. De Dienaar van God Frank Duff legt haar relatie naar de Drie-eenheid heel goed uit in het handboek "Legioen van Maria". Wij zouden ook dikwijls moeten nadenken over de "Menswording" en "het Lijden" van Jezus, het feit dat God Mens werd om te lijden en te sterven voor onze zonden. God wist dat toen Hij de Mens Vrije wil gaf, dat Hij hem een heel zelf-vernietigbare macht gaf maar God heeft zo veel Liefde en Respect voor "de Mens" dat Hij hem de Vrije keuze wou geven om Zijn Liefde te beantwoorden of niet. Als de "Mens" God verwerpt, dan verdient hij het om alles te verliezen wat God hem gegeven heeft, ook het onvoorstelbare "geschenk" van het "bestaan". Om ons "Zijn" te verliezen, of om niet meer te bestaan, is het meest angstaanjagende vooruitzicht ooit. In de hel bezit een persoon nog steeds zichzelf. Maar God gaf ons Vrije Wil in de hoop dat wij zullen kiezen om van "Hem" te Houden en dan op een dag in Zijn overstromende Geluk delen. Zoals St Paulus zegt in de Eerste Korinthiërs 2:9 "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, noch is het ooit in het Hart van de Mens binnengegaan wat God heeft voorbereid voor diegenen die van Hem Houden.".

Indien u niet katholiek bent leer dan alstublieft meer over de katholieke Kerk en het christendom door het lezen van de Catechismus van de katholieke Kerk.


GEBED VOOR EERHERSTEL
De Heilige Aartsengel Michael leerde dit gebed aan de kinderen te Fatima

"Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u ten zeerste,
en ik offer U het kostbaarste Lichaam en Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus,
die aanwezig is in alle tabernakels van de wereld, tot eerherstel voor alle beledigingen,
heiligschennissen en onverschilligheden
waardoor Hij Zelf beledigd wordt.
En, door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligste Hart en het
Onbevlekte Hart van Maria smeek ik U om de bekering van de arme zondaars."

Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site